Nieuwsbrief 2019-06


Voorkom kostenexplosie vanwege Pensioenakkoord
Het Pensioenakkoord kan leiden tot een kostenexplosie voor alle werkgevers die hun regeling hebben ondergebracht bij een levensverzekeringsmaatschappij of een premiepensioeninstelling. Steeds meer specialisten waarschuwen daar voor. Dit is geen bangmakerij en daarom is het van belang tijdig de juiste stappen te zetten. Het goede nieuws is dat forse kostenstijgingen wel degelijk kunnen worden voorkomen.
Lees meer

Pensioenkortingen. Wat, waarom en wanneer?
Dalende en zelfs negatieve rentes, een verslechterende financiële positie van pensioenfondsen en naderende kortingen. Voor veel pensioenfondsen wordt 31 december 2019 het moment van de waarheid. Dan zal namelijk blijken of de pensioenen moeten worden verlaagd. Hoe gaat een verlaging in zijn werk? En heeft de verlaging financiële gevolgen voor de werkgever?
Lees meer

RVU-risico’s in cao’s voor de (semi)publieke sector
Veel cao’s in de (semi)publieke sector leggen aan werkgevers diverse verplichtingen op die mogelijk leiden tot RVU-risico’s voor werkgevers. Het risico op een RVU-boete van 52% doet zich bijvoorbeeld voor bij de verplichting om na uitdiensttreding aan ex-werknemers een aanvulling op de WW te verstrekken. Maar ook in Generatiepact-regelingen en het toekennen van verlofuren schuilt een RVU-risico.
Lees meer

Temporisering AOW: minder pensioen en geen leeftijdsontslag meer?
De AOW wordt aangepast, zodat de voorgenomen stijging van de AOW-leeftijd de komende jaren minder hard gaat. Deze temporisering van de AOW-leeftijd is aanvankelijk ontvangen als een grote winst voor de hardwerkende Nederlander. Maar lang niet iedereen lijkt zich te beseffen dat dit voor grote groepen helemaal niet zo voordelig is. Verder gaan er stemmen op om ontslag op de AOW-datum onmogelijk te maken.
Lees meer

Gevolgen voor werkgevers: pensioenfonds ICT wordt opgeheven
Pensioenfonds TrueBlue voor de ICT-sector heeft het voornemen zich op te heffen en op te gaan in een groter pensioenfonds. Welk pensioenfonds, is nog niet bekend. Indien een onderneming lid is van de werkgeversvereniging ICT én de bedrijfsactiviteiten onder de cao ICK vallen, dan is een onderneming verplicht zich aan te sluiten bij pensioenfonds TrueBlue. Wat betekent het opheffen van het pensioenfonds voor aangesloten werkgevers?
Lees meer


KWPS | Employee Benefits & Risk Management

Tax and legal
Actuarial
Wealth, health, sustainability
Insurance brokerage

World Trade Center | Tower A, Level 11
Strawinskylaan 1115 | 1077 XX Amsterdam
T + 31 20 589 1818
E info@kwps.nl
W www.kwps.nl
KWPS_pensioen

 


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.


Email Marketing Powered by Mailchimp