View this email in your browser
BRN Summit 2019
Programmaoverzicht Werksessies

27-6-2019, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag 
BRN Summit uitnodiging voorkant
Met het Klimaatakkoord staat Nederland voor een enorme verduurzamingsopgave. Er is schaarste aan mensen en middelen en prijzen lopen op. Ondertussen barst iedereen van de ambities. Als wij op een traditionele manier als opdrachtgevers en opdrachtnemers uitvoering aan deze projecten willen geven, gaan we niet in onze missies slagen.

Projecten dienen anders te worden ingestoken. Daartoe hebben wij onderzoek gedaan met de TU Delft. De verkregen inzichten hebben we geoperationaliseerd en dit ’Vernieuwend Projectmanagement’ delen we graag met u. Doel: bewuster en afgewogener verduurzamingsambities gezamenlijk te formuleren, vast te stellen én adequater te managen.

Thema's die o.a. aan bod zullen komen:
  • Adaptieve processen: keuzes slim timen
  • Sturen om met plezier samen te werken
  • Draagvlak en enthousiasme creëren
  • Ambities en maatregelen matchen op de eigen organisatie
  • Managen van impact op stakeholders 
  • Motiveren om hogere doelen te bereiken
  • Meer bereiken met goede communicatie 

Datum: 27 juni 2019
Locatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Den Haag 
Klik hier om het complete programme te zien. 
Programmaoverzicht Werksessies

Duurzame bedrijfsvoering in de care
Hoe krijg je organisaties en mensen in beweging om bij te dragen aan verduurzaming? Wat doe je nu en wat stel je uit tot later?


Sessie aan de hand van case: Ons Tweede Thuis  

Onder leiding van:
Petra Egbers (Ons Tweede Thuis)
Edwin van der Werff (Building for Tomorrow)

Duurzame dillema’s in de cure
De experts delen met u hoe zij keuzes rondom duurzaamheid hebben gemaakt, welke duurzame dilemma’s er zijn in een ziekenhuis en wat zij hierover hebben geleerd bij de herontwikkeling beddentorens.

Sessie aan de hand van case: AMC

Onder leiding van:
Emile Spek (AMC)
Rutger Kriek (AT Osborne)

Smart Buildings voor duurzame exploitaties
Slimme technieken die prestaties van gebouw en behoeften van gebruiker inzichtelijk maken, zorgen voor extra kansen in de gebruiksfase. Hoe kom je tot de goede mix van technologie, bouw en gebruik?


Sessie aan de hand van case: Zone College 

Onder leiding van:
Erwin Alders (Draaijer + Partners)
Casper Meinders (Draaijer + Partners)

Duurzame bedrijfsvoering in het onderwijs
Stapsgewijze aanpak voor verduurzamen van (onderwijs)vastgoed: Inzicht krijgen in wat te doen, maatregelen en effect, financieringsmogelijkheden en hoe het plan op te zetten.


Sessie aan de hand van case: Almeerse Scholengemeenschap met 50 scholen en de duurzame beslisboom.

Onder leiding van:
Eke Schins (Arcadis)
René Jongenotter (Almeerse Scholengemeenschap)

Duurzame gebiedsontwikkeling, hoe pak je dit aan?
Het ontwikkelen van duurzame gebieden vraagt iets anders van ons. Tal van ambities en opgaven zijn onderdeel geworden van gebiedsontwikkeling. Daardoor moeten nieuwe business cases voor mobiliteit, energie e.d. ontwikkeld worden en moeten nieuwe samenwerkingsvormen worden uitgedacht. U krijgt inzicht in wat er nodig is om een gebiedsontwikkeling aantrekkelijk en tegelijk toekomstbestendig te maken.

Sessie aan de hand van case: Nieuw Reijerwaard, een nieuw bedrijventerrein met als selling point duurzame energie

Onder leiding van:
Emiel Stal (APPM)
Theo Stauttener (Stadkwadraat)

Een gerichte aanpak voor de energietransitie in buurten en dorpen
In de komende decennia wordt aardgas vervangen door duurzame warmte. Het Rijk vraagt gemeenten hier buurt voor buurt mee aan de slag te gaan. Voor veel gemeenten is dit een behoorlijke opgave. Waar begin je? Hoe zorg je voor een gedragen visie en goede plannen? Hoe kun je daadwerkelijk meters maken? In deze sessie wordt duidelijk waarom de techniek naar 'aardgasvrij' niet ingewikkeld is, maar het positief aanhaken van bewoners en andere belanghebbenden wel complex is. De experts wisselen handreikingen uit voor die complexiteit.
 
Sessie aan de hand van case: Wijkgerichte aanpak Noorderplantsoenbuurt, Groningen

Onder leiding van:
Jan-Willem Brontsema (Gemeente Groningen)
Johan Duut (Procap)

Slim tenderen als oplossing voor uiteenlopende (duurzaamheids)ambities
Bij gebiedsontwikkeling willen alle betrokkenen uiteenlopende zaken gerealiseerd zien. Ook op het gebied van duurzaamheid. hoe kun je daar als opdrachtgever mee omgaan en de kennis en creativiteit van zowel omgeving als de markt optimaal benutten om tot de beste oplossing te komen?
 
Sessie aan de hand van case: tender Smakkelaarsveld, gemeente Utrecht

 

Onder leiding van:
Jeroen Moonen (Twynstra Gudde)
Heleen Wijtmans (Gemeente Utrecht)

Tooling voor verduurzaming
Hoe kunnen gebouweigenaren de verduurzaming opstarten en versnellen? Royal HaskoningDHV heeft met FastLane een innovatieve aanpak ontwikkeld voor het versnellen van de energietransitie. Aan de hand van een casus uit de praktijk zullen de experts vertellen over deze ontwikkeling en de impact die het heeft voor gebouw-eigenaren. Hierbij zullen ze ingaan op het onderbouwen van afgewogen verduurzamingsambities. Daarnaast bespreken ze hoe de digitalisering van het proces kan bijdragen aan de verbetering van projectmanagement.

Sessie aan de hand van case: Gemeente Tilburg 

Onder leiding van:
Thomas Verhoeven (Royal HaskoningDHV)
Ronald van der Meer (Royal HaskoningDHV)
AANMELDEN BRN Summit
Naar het complete programma
Input caption text here. Use the block's Settings tab to change the caption position and set other styles.
Contact BRN
Input caption text here. Use the block's Settings tab to change the caption position and set other styles.
Klik hier om u uit te schrijven