Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Binnenstedelijke Transformatie met Versnipperd Eigendom 

Praktijkseminar: Versnipperd eigendom en tóch samen aan de slag! 
17 februari 2020 | Locatie: Haarlem 
Praktijkseminar: alles over hoe markt en overheid vanuit versnipperd eigendom kijken naar gebiedstransformatie. Krijg direct toepasbare inzicht in hoe u samenwerkt en regie houdt op de transformatie.
Een aantrekkelijke stad maken vraagt om samenwerking tussen overheid, grondeigenaren (marktpartijen) en bewoners/gebruikers. Samenwerken start met een gezamenlijke visie voor het ‘nieuwe’ stukje stad of bedrijventerrein. Maar hoe doe je dat als het grondeigendom versnipperd is? En als partijen een eigen plan hebben, met hun eigen tempo? Hoe borg je onderling vertrouwen en openheid?

Voor antwoorden op deze vragen organiseert BouwRegieNetwerk i.s.m. Gemeente Haarlem, APPM, Dura Vermeer, en Ilumny het praktijkseminar 'Binnenstedelijke Transformatie met Versnipperd Eigendom'. Vanuit de perspectieven van marktpartij en gemeente gaan we op ontdekkingstocht. Ter plekke geven we dit proces vorm, aan de hand van inzichten uit de gebiedstransformatie Schalkwijk Midden.

Na deze sessie weet je hoe markt en overheid vanuit versnipperd eigendom kijken naar gebiedstransformatie én je weet waar je op in moet zetten als je hiermee te maken hebt en je toch regie op de transformatie wilt voeren.
Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 
  • Hoe zorgt u voor een goede samenwerking waarin gebiedsbelang centraal staat?
  • Hoe stuurt u op tempo en kwaliteit zonder volledig grip te hebben op het gedrag en handeling vanuit de markt? 
  • Hoe stelt u een divers palet aan betrokken partijen in staat hun eigen rol in de opgave te nemen, zonder zelf alle regie los te laten?
  • Hoe borg je onderling vertrouwen en openheid? 
     
  • Sessie aan de hand van praktijkcasus o.a.: Schalkwijk Middenmet
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een beeld van de belangrijkste uitdagingen als het gaat om transformaties. Inclusief routes hoe die te tackelen. We gaan o.a. in op hoe u de haalbaarheid van projecten kunt bepalen en toekomstbestendige plannen kunt maken. 

 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 17-2-2020
Tijd: 13.30 – 16.30 uur (inloop v.a.13.00)
Locatie: Haarlem
Doelgroep
(semi-)publieke partijen (zoals gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, woningcorporaties), projectontwikkelaars, en deelnemers en partners van BouwRegieNetwerk
Kostengratis voor de doelgroep
PROGRAMMA
 
13.00 uur - Inloop
 

13.30 - 13.45 uur
Welkom & introductie 
Jantien van den Berg (APPM)  


 
13.45 – 16.00 uur
Workshop: Omgaan met versnipperd eigendom

In deze interactieve sessie gaat u aan de slag met drie experts aan de hand van het project 'Schalkwijk Middenmet': u krijgt praktijgerichte inzichten aangereikt over hoe om te gaan met versnipperd eigendom. Alle stappen van het proces worden inzichtelijk gemaakt.   

 
Vanuit de marktzijde vertelt Dura Vermeer, eigenaar van ontwikkellocaties, hoe zij in hun rol invulling geven aan de samenwerking met overheden rondom dit vraagstuk.

Mariette van Muijen begeleidt de interactieve sessie waarin u zelf ervaart wat cruciaal is bij de samenwerking. 
O.l.v. 
Kees Kapteijn (APPM)
Bas Sijmonsbergen (Dura Vermeer)
Mariette van Muijen (Ilumy)
16.00 - 16.30 uur 
Reflectie 
Aan de hand van stellingen en vragen van deelnemers reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema. 

O.l.v.
Jantien van den Berg 
16.30 uur - Afsluiting en borrel
We stellen de belangrijkste take-aways vast en eventuele vervolgsessies. Om 17.00 uur staat er een veelzijdige borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
LET OP: Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden onze fysieke activiteiten georganiseerd met strikte navolging van de geldende RIVM richtlijnen. 
AANMELDEN >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.