Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Banner BRN Meet-UP
Aanbesteden met Bestuurlijke Moed 
Praktijkseminar: aanbestedingen voor toekomstbestendige projecten 
13 juni 2019 | Locatie: Amersfoort
Praktijkseminar: Projecten van nu komen niet goed uit de verf met aanbestedingsroutes van gisteren. Hoe maakt u uw opgave toekomstbestendig én integraal aanbestedingsklaar? 
Al sinds jaar en dag is er een roep om in de bouwsector meer samen te werken op basis van vertrouwen tussen overheid en markt. Een uitdagende opgave in een sector met steeds complexer wordende vraagstukken en projecten. Hierin wordt zekerheid vooral gezocht in standaardisatie, regels en als het gaat om aanbestedingen: in zorgvuldig dichtgetimmerd inkoopbeleid. Hierdoor worden kansen lang niet optimaal benut, of projecten worden nodeloos ingewikkeld en risicovol uitgevraagd en uitgevoerd. En dat is jammer, binnen het spectrum aan regels zijn er veel meer mogelijkheden die leiden tot de optimalisatie van de vereiste kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van een opgave voor betere projectresultaten. 

Om kansen te verzilveren moeten we durven afstappen van de routinematigheid waarmee uitvragen. Daar is wel enige bestuurlijke moed voor nodig. Moed om vertrouwen tussen markt en overheid als basis te zien voor de inrichting van een bouwopgave en bijbehorende aanbesteding. Om bestuurders en professionals hiervoor pragmatische houvast te geven, organiseert BouwRegieNetwerk op 13 juni 2019  in Amersfoort de meet-up ‘Aanbesteden met Bestuurlijke Moed’. 
 

In de meet-up krijgt u inzicht in de mythes rondom inkoopregels: wat kan er nu wél? Praktijkdeskundigen brengen beschikbare mogelijkheden en 'best practices' onder de aandacht waarmee u op basis van vertrouwen met de markt samen kunt werken, om zo uit traditionele routines te komen. Dit doen ze aan de hand van praktijkvoorbeelden: een ontwerpalliantie, de revival van het bouwteam en de ervaringen met het relatief nieuwe Best Value Procurement (BVP). Aan het einde van de middag reflecteren we op de verkregen inzichten en krijgt u mogelijkheid tot het stellen van vragen. Zodat we met elkaar verder komen om binnen de geldende wet- en regelgeving de samenwerking tussen markt en overheid vorm te geven voor echte waarde creatie.
Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 
  • Hoe maakt u uw opgave toekomstbestendig en integraal aanbestedingsklaar?
  • Hoe kunt u anders uitvragen, op basis van welke criteria?
  • Wat zijn de regels van goed aanbesteden/selecteren?
  • Hoe voorkomt u beleid dat leidt tot maatschappelijk onverantwoord aanbesteden?
  • Hoe organiseert u een project-exitprocedure  (hoe verder na projectevaluatie om gemaakte fouten te voorkomen)? 
  • Met diverse praktijkcases o.a.: een ontwerpalliantie, de revival van het bouwteam en de ervaringen met het relatief nieuwe Best Value Procurement (BVP).
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u zeker nieuwe ideeën over hoe u op strategisch en operationeel niveau duurzaam en beter kunt aanbesteden/selecteren.


 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 13-6-201
Tijd: 13.30 – 17.30 uur (inloop v.a.13.00)
Locatie: Amersfoort
Doelgroep: (semi-)publieke partijen: gemeenten, provincies, omgevingsmanagers, omgevingsdiensten en deelnemers BouwRegieNetwerk
Kostengratis voor de doelgroep
PROGRAMMA
13 juni 2019 | Amersfoort 
13.00 uur - Inloop
 

13.30 - 13.40 uur
Welkom & introductie 
Harry Sterk (directeur Bouwregienetwerk)  


 
13.40 – 14.00 uur
Het kiezen van een marktbenadering

 
Wat bepaalt wat de vraag aan de markt is en hoe je deze vraag stelt? Waarom zou je nu voor de ene of de andere aanbestedings- of samenwerkingsvorm kiezen? We horen u denken: daar hebben we toch inkoopbeleid voor? Alleen worden specials als bouwteam, Best Value Procurement, concurrentiegerichte dialoog en innovatiepartnerschap daarin vaak niet genoemd. Terwijl ze, zeker in de bouwsector, wel een goede oplossing kunnen bieden. Dus is er moed nodig; moed om buiten de gebaande paden te treden. En wijsheid, om niet achter een hype aan te lopen, maar om die vorm te kiezen die de beste oplossing voor de specifieke opgave biedt.
 
O.l.v. 
Emiel Stal (Senior adviseur aanbesteden en contracten, APPM)

 
14.00 – 14.45 uur 
Best Value Procurement:  voorwaarden voor succes

Inmiddels hebben we in Nederland flink wat ervaring opgedaan met de Best Value aanpak. Sommige ervaringsdeskundigen zijn ontzettend enthousiast en er zijn inmiddels echte ‘believers’, terwijl anderen teleurgesteld zijn in hun verwachtingen. Wat zijn de overeenkomsten tussen beiden en welk inzicht levert ons dit op voor toekomstige projecten? Is een goed georganiseerd Best Value proces voldoende om mooie resultaten te halen of is er meer nodig? 
 
O.l.v.
Jacqueline van Gils (Senior adviseur Best Value, Procap) 
14.45 - 15.00 uur - Pauze 
 
15.00 – 15.45 uur 
Bouwteam 2.0 Fietsbrug Ritsumadyl

Het bouwteam is terug van weg geweest. Jarenlang was deze samenwerkingsvorm uit den boze. Nu beginnen we het weer te durven. In het project van de fietsbrug Ritsumadyl was het doel om een volledig bio-based, beweegbaar brugdek te maken. Voor het eerst. Al snel werd gekozen voor een bouwteam van leverancier van het bio-based brugdek, een aannemer en opdrachtgever. Destijds tegen de stroom in. Wat is er voor nodig om toch deze gedurfde keuze te maken? Hoe kan je zo’n bouwteam aanbesteden? In hoeverre komen de verwachtingen uit en welke lessen kunnen uit deze keuze geleerd worden? Op basis van deze praktijkcasus krijgt u handvatten aangereikt waarmee u beter kunt afwegen of u voor uw opgave een bouwteam het juiste antwoord is. 
O.l.v.
Rutger Siderius (Senior projectmanager, Procap)
Sieds Hoitinga (Programmamanager, Provincie Fryslân)
 

 
15.45 - 16.30 uur 
Stadsdijken Zwolle

 
Gezamenlijk als Opdrachtgever en Opdrachtnemer werken aan de beste oplossing. Bij het HWBP-project Stadsdijken Zwolle is gekozen voor een ontwerpalliantie waarbij vertrouwen en toegevoegde waarde van de markt de sleutelwoorden zijn. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op kwalitatieve aspecten. Hoe ziet zo’n ontwerpalliantie eruit? Wat betekent dit voor de competenties van de organisatie en hoe besteed je dit aan? Hoe overwin je weerstanden en hoe geef je bestuurders comfort ten aanzien van verantwoordelijkheden en juridische mogelijkheden? 

“We zochten in de aanbesteding niet naar een kant en klare oplossing, maar naar een ‘wateraannemer’ die juist sámen met ons tot de beste oplossing komt. Door vanaf het begin de krachten te bundelen, verwachten we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich mee brengt beter in de hand te houden”. (bron: www.wdodelta.nl)
 
O.l.v.
Wendy van Schaik (Contractmanager, APPM)
Peter Staats (Projectmanager Stadsdijken, Waterschap Drentse en Overijsselse Delta)

 
16.30 - 17.00 uur 
Reflectie 
Aan de hand van stellingen en vragen van deelnemers reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema innovatief aanbesteden. 

O.l.v.
Wendy van Schaik (Contractmanager, APPM)
17.00 uur - Afsluiting en borrel
We stellen de belangrijkste take-aways vast en eventuele vervolgsessies. Om 17.00 uur staat er een veelzijdige borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
AANMELDEN? KLIK HIER
BouwRegieNetwerk organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.