Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Banner BRN Meet-UP
Strategiesessie:Verduurzaming Musea 
De weg naar een duurzaam museum, van strategie tot concrete stappen 
I.v.m. de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt de datum nader bepaald | Locatie: NEMO Museum, Amsterdam 
Praktijkseminar om uw strategie voor de verduurzaming van uw museum scherp te stellen en hier slim invulling aan te geven.   
Nederland zet zich meer dan ooit in voor een transitie naar een maatschappelijk verantwoorde en CO2-neutrale economie. Ook de Nederlandse musea zijn actief met het thema en nemen stappen naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Voor musea die hier strategisch en tactisch slim invulling aan geven, biedt verduurzaming kansen. Dit vraagt om een goed plan en motivatie om stappen te zetten. 

Om musea verdiepende strategisch kennis te geven en te inspireren in de te nemen (vervolg)stappen om duurzaamheidsambities te realiseren organiseert het BouwRegieNetwerk op 21 april 2020 de interactieve strategiesessie: ‘Verduurzaming Musea: van strategie tot concrete stappen'. 
 
De sessie wordt organiseerd in samenwerking met Science Museum Nemo, het Rijksmuseum, Building For Tomorrow, PPS Netwerk Nederland en Royal HaskoningDHV. Het doel van de sessie is om u aan de hand van vooraanstaande cases te inspireren opdat u de juiste strategische stappen kunt zetten in de (verdere) verduurzaming van uw museum. De vraag die hierbij centraal zal staan is: "hoe kunnen duurzaamheidsambities gerealiseerd worden met een haalbaar strategisch plan?" 
Vragen die beantwoord zullen worden zijn ondermeer: 
  • Hoe bepaal je de strategische doelen en wat betekenen deze voor de bedrijfsvoering?
  • Welke valkuilen kun je tegenkomen, welke kansen zijn er en wie heb je nodig?
  • Hoe creëer je draagvlak onder stakeholders en bereidheid tot investering?
  • Wat doet aandacht voor duurzaamheid met de beleving van de bezoekers en je medewerkers? 
  • Welke kruisbestuivingen zijn mogelijk met andere organisaties?
  • Wat kan de museumwereld leren van andere sectoren? 
        Met diverse praktijkcases o.a.: het Rijksmuseum en Science Museum NEMO
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een beeld van de belangrijkste uitdagingen en kansen als het gaat om de verduurzaming van musea. Inclusief routes hoe uitdagingen te tackelen en kansen te benutten. We gaan o.a. in op hoe u de haalbaarheid van verduurzaming kunt vergroten en toekomstbestendige plannen kunt maken.  
PRAKTISCHE INFO
PRAKTISCHE INFO
Datum:
I.v.m. de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt de datum nader bepaald
Tijd: 14.00 – 17.00 uur (inloop v.a.13.30)
Locatie: Amsterdam
Doelgroep
Directeuren en hoofden bedrijfsvoering (semi)publieke partijen (musea, lokale en Rijksoverheden) en deelnemers BouwRegieNetwerk

Kosten: kosteloos voor (semi)publieke partijen en leden en partners van BouwRegieNetwerk. Valt u buiten deze groep, informeer naar de voorwaarden. 
PROGRAMMA
I.v.m. de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus wordt de datum nader bepaald | Amsterdam
13.30 uur - Inloop
 

14.00 - 14.10 uur
Welkom & introductie 
Harry Sterk (directeur BouwRegieNetwerk)  


 

14.10 - 14.20 uur

Kiezen voor duurzaamheid, hoe moeilijk is dat nou?

Aan de hand voor voorbeelden laten we zien welke keuzes we kunnen maken. Ook gaan we in op onderzoeken hoe je je organisatie en andere stakeholders kunt motiveren om extra stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. 


O.l.v. 

Ragna Clocquet (Sr. adviseur energie en duurzaam bouwen,  Royal HaskoningDHV)
Mira Wennekes (Directeur Building for Tomorrow) 

 
14.20 – 14.40 uur
Praktijkcase: Rijksmuseum Amsterdam 
Verduurzamen van de bedrijfsvoering: hoe zijn ze te werk gegaan, wat hebben ze bereikt, wat waren de uitdagingen en wat zijn de lessons learned?


O.l.v. 
Karen Keeman (Hoofd facilitairbedrijf Rijksmuseum Amsterdam)
14.40 – 15.00 uur 
Praktijkcase: NEMO Science Museum
Wat doet Nemo op het gebied van duurzaamheid? Wat zijn de plannen voor de toekomst? Welke stappen worden gezet om dit te bereiken en welke koers wordt gekozen?

O.l.v. 
Michiel Buchel (Directeur Nemo Science Museum) 
15.00 – 15.20 uur 
Verduurzaming in de praktijk deel I: rondleiding Science Museum NEMO 
Het Science Museaum NEMO heeft diverse maatregelen getroffen voor een duurzame bedrijfsvoering. Ondermeer door het gebruik van LED verlichting, cradle-to-cradle materialen en het werken met lokale leveranciers. Daarnaast draagt ook het 1100 m² NEMO Natuurdak hier aan bij, beplant met sedum, bloeiende kruiden en bijenkasten waar de eigen NEMO-honing wordt gemaakt. Tijdens deze rondleiding ziet u uit eerste hand hoe de realisatie van duurzaamheidsambities is vormgegeven.

O.l.v.
Science Museaum NEMO
15.20 - 15.35 uur Pauze 
15.35 – 15.55 uur 
Verduurzaming in de praktijk deel II: rondleiding Science Museum NEMO 
Het Science Museaum NEMO heeft diverse maatregelen getroffen voor een duurzame bedrijfsvoering. Ondermeer door het gebruik van LED verlichting, cradle-to-cradle materialen en het werken met lokale leveranciers. Daarnaast draagt ook het 1100 m² NEMO Natuurdak hier aan bij, beplant met sedum, bloeiende kruiden en bijenkasten waar de eigen NEMO-honing wordt gemaakt. Tijdens deze rondleiding ziet u uit eerste hand hoe de realisatie van duurzaamheidsambities is vormgegeven.

O.l.v.
Science Museaum NEMO
16.00 - 16.45 uur 
Interactieve sessie: museum van binnen naar buiten 
Hotel Jakarta Amsterdam ging een samenwerking aan met de Hortus Botanicus en Tropenmuseum. De samenwerking leidde tot een verrassende sfeerbeleving in het hotel. Daarnaast werd er geïnvesteerd in innovatieve manieren om de aanwezige museumstukken op een nieuwe manier aan het publiek te presenteren. Tijdens deze sessie krijgt u op interactieve wijze inzicht in de kansen die een kruisbestuiving met andere (type) organisaties biedt.  


O.l.v.
Edwin van der Werff en Roman Griffijn (Building for Tomorrow)
16.45 - 17.00 uur 
Wat nemen we mee? Wat zijn de vervolgstappen? 
We stellen de belangrijkste conclusies vast en maken afspraken over eventuele vervolgsessies. Aan de hand van stellingen en vragen van deelnemers en praktijkdeskundigen reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot concrete stappen en nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema verduurzaming musea. 

O.l.v.
Mira Wennekes en Ragna
Clocquet
17.00 uur - Afsluiting en borrel
Om 17.00 uur staat er een borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
LET OP: Vanwege de maatregelen i.v.m. het Coronavirus, zijn onze evenementen voorlopig uitgesteld. De nieuwe data van evenementen zullen worden bepaald nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hiervoor positief advies heeft verleend.

U kunt zich blijven inschrijven voor onze evenementen: dat helpt ons later enorm bij de nieuwe planning van die sessies. Meld u dus gewoon wél aan a.u.b! Zodra evenementen weer kunnen plaatsvinden, gaan we in afstemming met de aanmelders nieuwe data prikken (en kunt u zich probleemloos afmelden indien de nieuwe datum u onverhoopt toch niet meer past).
AANMELDEN? KLIK HIER
BouwRegieNetwerk organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.