Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
CAMPUSONTWIKKELING 2.0
Best Practices: 'Het Bouwen Van Een Community'
27 Juni 2017 |14.30 - 17.30 uur | Locatie: Universiteit Utrecht 
BRN Seminar Campusontwikkeling
Hoe kunt u campuskansen bepalen, invullen en uitvoeren?
 • Creëren van synergie tussen overheid, wetenschap en bedrijfsleven
 • Hoe van visie, naar plannen en succesvol resultaat?
 • Welke rol heeft de overheid? Welke rol het bedrijfsleven?
 • Met diverse praktijkcases: Deventer Open Innovation Center, Pivot Park Oss, The Hague Security Delta & The Hague Humanity Hub. 
De campus staat in de belangstelling van (de)centrale overheden, want de ontwikkeling van een campus staat voor economische groei en innovatie. De triple helix van overheid, kennis & wetenschap en het bedrijfsleven werkt hierbij als een magneet voor mensen, bedrijven en instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema. Ten opzichte van het gebruikelijke industrieterrein, is een campus hiermee veel aantrekkelijker: het is geen algemene, brede verzamelplaats van bedrijvigheid, maar een goed geprogrammeerde plek vol dynamiek en focus. Daarmee wordt een campus een aantrekkelijke vestigingsplaats, waar hand in hand innovatie en groei ontstaat met een goede uitstraling op de stedelijke omgeving.

Campusontwikkeling is het aanbrengen van een profiel en focus in een bepaald gebied. Het initiatief ligt veelal bij de decentrale overheid; die brengt het vliegwiel op gang, maakt een businessplan en zorgt voor financiële ondersteuning in de beginfase. De overheid is dus in eerste instantie de regisseur die moet kiezen: ‘Waar zijn wij van? Wat hebben we hier al? Wat zouden we willen hebben?’ Er wordt een besturingsmodel en exploitatiemodel bedacht dat in samenwerking met private partijen (gebruikers) een levensvatbare campus creëert. Het is hierbij belangrijk het onderscheid in de diverse fases en rollen te maken: hoe organiseer ik momentum, hoe krijg ik snel buy-in/commitment van de mogelijke gebruikers en hoe voorkom ik dat ik me als overheid zelf (financieel) gevangen zet?   

Een campus tot een succes maken, is geen simpele opgave. Maar met de juiste handvaten en investeringen (in tijd, samenwerkingsmodellen en geld) is een succesvolle campus prima te realiseren. Dat was de conclusie van het BouwRegieNetwerk-seminar ‘Campusontwikkeling’ op 15 december 2016 bij de Universiteit Utrecht, op het Utrecht Science Park, waar 80 partijen (voornamelijk decentrale overheden, onderwijs en kennisinstellingen) samenkwamen om kennis en ervaringen te delen rondom de campus en haar succesfactoren.

Op 27 juni 2017 organiseert BouwRegieNetwerk opnieuw een Seminar 'Campusontwikkeling Best Parctices: Het Bouwen van een Community'.  Het hoofddoel van dit seminar is om een verdiepingsslag te maken in het uitwisselingen van best practice ervaringen. Hoe vlieg je zoiets aan? Wat komt er bij kijken? Wat zijn de do’s en dont’s in het aantrekken van investeerders? Wat zijn interessante besturings- en governance modellen? Hoe kan in een vroeg stadium worden gezorgd voor commitment van het bedrijfsleven en kennisinstellingen? Kortom, wat zijn de 'lessons learned'?
 
BouwRegieNetwerk organiseert op 27 juni 2017 een seminar over het ‘campusontwikkeling’. Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer:
 
 • Wat zijn de voordelen en kansen van campusontwikkeling? Wat kan een campus betekenen voor uw stad en/of gebied?
 • Hoe identificeert u als gemeente/provincie het juiste thema / focusgebied?
 • Hoe bouwt u een business case die interessante investeerders aantrekt?  
 • Hoe komt u van een goed idee naar een robuust plan met als resultaat een zelfstandig functionerende campus?
 • Hoe ontwikkelt u een op innovatie gerichte omgeving die bedrijven en kennisinstellingen aantrekt? 
 • Wat zijn de 'best practices' omtrent besturingsmodellen en governance van campussen? 
 • Campusontwikkeling: wat zijn de "Lessons Learned"?
 • Hoe plannen maken waar onderwijs, kennisinstellingen en bedrijven uiteindelijk zelf de schouders onder willen zetten? Hoe organiseert u commitment van bedrijven?
Na afloop van dit seminar heeft u extra inzicht in de kansen en uitdagingen rondom mogelijke campusontwikkeling in uw stad/gebied. U leert bovendien hoe u als overheid het initiatief voor een campus kunt aanslingeren, met een passend plan, dat uiteindelijk zelfstandig gaat draaien omdat kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven er zelf actief hun schouders onder willen zetten. 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 27 juni 2017
Tijd: 14.30 – 17.30 uur (inloop v.a.14.00 uur)

Locatie: Universiteit Utrecht, Marinus Ruppertgebouw (Leuvenlaan 21, Utrecht) 
Doelgroep: (de)centrale overheden, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen, belangenverenigingen, deelnemers BouwregieNetwerk
Kosten: gratis voor de doelgroep 
PROGRAMMA
14.00 – 14.30 uur
Inloop/ontvangst met koffie/thee
 
14.30 – 14.45 uur
Welkom/Introductie
Harry Sterk (directeur, BouwRegieNetwerk)

14.45 – 15.15 uur 
Lessons Learned:
Wat zijn de lessons learned vanuit twee succesvolle innovatie hubs: The Hague Security Delta en The Hague Humanity Hub? 
Mark Feijt (Senior Adviseur Twynstra Gudde)

15.15 – 15.45 uur
Het transformeren van een campus: AkzoNobel deelt haar ervaring omtrent de transformatie en herontwikkeling van het Deventer Open Innovation Center. Er wordt ingegaan over de kansen van de campussen. Hoe maakt u een start in de ontwikkeling van een campus in uw stad of gebied? Hoe trekt u de juiste investeerders aan?
Wat zijn do’s en don’ts?

Marcel Schreuder Goedheijt  (directeur AkzoNobel Strategic Research Group)
 
15.45 – 16.00 uur
Pauze
 
16.00 – 16.30 uur
Het bouwen van een innovatiemilieu: hoe ontwikkelt u een op innovatie gerichte omgeving die bedrijven en kennisinstellingen aantrekt? Wat kan geleerd worden van de ontwikkeling van Wetsus en WaterCampus Leeuwarden?
Johannes Boonstra (Lid raad van bestuur Wetsus)
 
16.30 - 17.00 uur
Implementatie van het campusconcept: Hoe organiseer ik de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstituten? ‘Hoe is de Brainport Industries Campus georganiseerd?’ Wat zijn de best practices omtrent besturingsmodellen en governance van een campus?
Gregor Heemskerk (Senior Adviseur Twynstra Gudde)

17.00 - 17.30 uur
Conclusies & Afronding
AANMELDEN : [KLIK HIER]
Campusontwikkeling: Best Practices