Copy
Seminar: Verduurzaming museumgebouwen 
View this email in your browser
SEMINAR
Verduurzaming Museumgebouwen
'Van moeten naar Willen, van last tot lust'
13-11-2018  | 13.30 - 17.30 | Locatie: Museum Klok & Peel Asten
Hoe creëert u een optimaal samenspel tussen uw hardware (gebouw) en software (kunstcollecties) voor een optimale bezoekersbeleving?
Verduurzaming museumgebouwen
Nu het klimaatakkoord in Parijs van kracht is, zet Nederland zich meer dan ooit in voor een transitie naar een maatschappelijk verantwoord en CO2-neutrale economie. Concreet resulteert dit in vragen m.b.t. duurzaam en circulair denken: variërend van hoe ga je om met energie verbruik en reductie van CO2-uitstoot tot aan het aantoonbaar maken van maatschappelijk verantwoord beleid in de uitvoering van kerntakenDit is een wettelijk én maatschappelijke verplichting die overheden en het bedrijfsleven bezighoudt.
 
Stijgende energiekosten, eisen rondom energieprestatie van de overheid en veeleisende musea bezoekers
Nederlandse musea kampen met krimpende overheidssubsidies, stijgende energielasten, regel- en wetgeving t.a.v. CO2-uitstoot en consumenten die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van ze eisen. Dit zorgt voor een urgentie voor de museale sector om te gaan verduurzamen. Maar, is verduurzaming een bedreiging of biedt het ook kansen voor de sector?
 
Kansen voor het verduurzamen van museumgebouwen 
Voor een museum die hier op strategisch en tactisch niveau op slimme wijze invulling aan weet te geven biedt verduurzaming vooral kansen om de stijgende energielasten te reduceren (30% besparen op (energie)lasten met een haalbare business case). Daarnaast biedt een ‘strak gemanaged’ gebouw aanzienlijk gunstige neveneffecten/bijvangst: o.a. efficiënter gebruik van bestaande capaciteiten door een betere benutting van assets, ruimte/mogelijkheden voor tentoonstellingen door een verbeterd binnenklimaat. Daarnaast kan waardevermeerdering worden gecreëerd door samenwerking met initiatieven in de omgeving (energie, vervoer, ruimtegebruik, etc.). 
Deze 'duurzame' attitude creëert aldus een sterkere business case voor musea door het bieden van meer bezoekerscomfort en ruimte/mogelijkheden voor nieuwe collecties waardoor een museumbezoek aantrekkelijker wordt. 
 

Hoe kunnen musea de verduurzaming van hun gebouwen en bedrijfsvoering als kans benutten door een betere balans tussen hardware (gebouw) en software (kunstcollecties) voor meer bezoekerscomfort? En hoe kunnen duurzaamheidsambities gerealiseerd worden met een haalbare business case?  
 
Op 13-11-2018 vindt er een interactief seminar plaats: Verduurzaming Museumgebouwen: van moeten naar willen, van last tot lust’ waarin we ingaan op de bovenstaande vragen. Het seminar wordt georganiseerd door  het ESCoNetwerk i.s.m. BouwRegieNetwerk, het Van Gogh Museum, Stichting Verduurzaming Musea, Het Balanshuis, Museum Klok & Peel Asten, Van Abbemuseum en Strukton Worksphere. 
 
Aan de hand van ‘best practices’ van o.a. het Van Gogh Museum en het Van Klok & Peel Museum en inzicht in de nieuwste ontwikkelingen pakken we dit thema vast met praktijkdeskundigen. Er is veel ruimte voor interactie en discussie.
Vragen die centraal staan zijn o.a. :
  • Hoe zet u als museum de eerste stap naar verduurzaming en wat zijn de korte en lange termijn kansen?
  • Hoe kunt u met een duurzame bedrijfsvoering kosten besparen, en hoe kan een duurzaam of groen imago bijdragen aan het succes van het museum?
  • Waar staan we t.a.v. wet- en regelgeving en hoe is dit van invloed voor musea?
  • Hoe kunt u ruim 30% besparen op (energie)kosten door te verduurzamen, zónder additionele financiële investeringen? Wat zijn de ‘quick win’ maatregelen?
  • Hoe benut u een MJOP en onderhoudsmomenten om te verduurzamen? 
  • Hoe zorgt u als museum voor een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering – binnen de eigen organisatie én verder de keten in – en hoe draagt dit bij aan het bezoekerscomfort?
  • Om gebruik te kunnen maken van OCW-subsidies moeten musea voldoen aan richtlijnen vastgesteld in het cultuurbeleid. Hoe kunt u dit als een kans benutten? 
Na afloop van deze bijeenkomst heeft u een beeld van de belangrijkste uitdagingen en kansen als het gaat om de verduurzaming van musea. Inclusief routes hoe uitdagingen te tackelen en kansen te benutten. We gaan o.a. in op hoe u de haalbaarheid van projecten kunt bepalen en toekomstbestendige plannen kunt maken. 
Datum: 13-11-2018
Locatie: Museum Klok & Peel Asten 
Ostaderstraat 23, 5721 WC Asten
Tijd: 13.30 - 17.30 uur (inloop 13.00 uur)
Doelgroep:  musea, gemeenten, provincies en deelnemers van het ESCoNetwerk.
Kosten: gratis voor de doelgroep
Verduurzaming musea
PROGRAMMA
13.00 – 13.30 uur
Inloop
 
13.30 – 13.45 uur
Welkom & Introductie
 Harry Sterk (Directeur ESCoNetwerk.nl)
 
13.45 – 14.15 uur
Verduurzamen maakt je sterker
Verduurzaming doe je met je hele organisatie. Wat brengt het je als organisatie en hoe maakt het de organisatie sterker? Hoe bereid je als organisatie voor met het oog op de toekomstige wet- en regelgeving?

Frits de Vogel (Voorzitter Stichting Verduurzaming Musea & projectleider duurzaamheid Kröller-Müller Museum)
 
14.15 – 14.45 uur
Visie op duurzaamheid. Goed doordacht totaalconcept.
Aan hand van de praktijkcasus “Verduurzaming Stedelijk Museum Breda”  geeft Peter inzicht in de nieuwste ontwikkelingen. Wat kunnen we aan de hand hiervan leren van de geslaagde en minder geslaagde praktijkvoorbeelden. Hoe ga je om met thema's als minimaliseren van verspilling, circulariteit, etc.? En hoe kunnen we verduurzaming als kans benutten met urgentie op meer kwaliteit voor bezoekers?
 
Peter van Dyck (Senior Adviseur Duurzame Energie, Sweco)
 
14.45 - 15.30 uur
Praktijkcasus:  Verduurzaming Van Gogh Museum
Als stakeholder erkennen Nederlandse musea in toenemende mate hun rol in de energietransitie: het Van Gogh Museum is met een BREEAM- certificaat uitgeroepen tot het meest duurzame museumgebouw ter wereld door een verduurzaming die volledig is gefinancierd met de gerealiseerde 30% besparingen op o.a. energiekosten, etc.
 
Het museum centraal: over de visie, ambities, resultaten en ervaringen van het Van Gogh Museum. Waar liepen zij tegenaan en wat zijn de ervaringen, do's en don'ts? Hoe kan de technische- en proceskennis in de verduurzaming van dit museum worden aangewend als template voor een bredere toepassing?
 
Ben van der Stoop (Hoofd Technisch Beheer, Van Gogh Museum)
Michiel van der Zee (Strukton Worksphere)
 
15.30 – 15.45 uur
Pauze
 
15.45 – 16.15 uur
Praktijkcasus:  Verduurzaming Museum Klok & Peel Asten
Museum Klok & Peel Asten is sinds 2012 het groenste museum van Nederland. Het wil dit blijven en bovendien in 2020 klimaatneutraal zijn. O.a. het Brainportnetwerk, Gemeentebestuur Asten, andere partners en sponsoren, maar ook veel vrijwilligers zijn betrokken bij deze stapsgewijze energietransitie.

Wat kunt u leren van de ervaring van
Museum Klok & Peel Asten zodat u óók succesvol aan de slag kunt met de verduurzaming van uw museum? Waar liepen zij bijvoorbeeld tegenaan? Hoe kan hun verworven technische- en proceskennis in verduurzaming worden aangewend als template voor een bredere toepassing?

Harry van der Loo  (Voorzitter Museum Klok & Peel Asten)
 
16.15 – 17.00 uur
Workshop: Hoe organiseert u als museum (groot én klein) een goede start?
Het creëren van een robuuste business case is een complex proces waarin de kerntaken van een museum, de rol van alle stakeholders en het financiële plaatje moeten aansluiten op een toekomstbestendig gebruik van het gebouw. In deze workshop gaat u uitvinden hoe u van ambities snel(ler) naar realisatie kunt komen. Doel van de oefening is om kennis, ervaringen en  instrumenten uit te wisselen die u binnen uw museum kunt inzetten om alle potentie van het museum te benutten?
 
O.l.v.
Ben van der Stoop (Hoofd Technisch Beheer, Van Gogh Museum)
 
17.00 – 17.30 uur
Borrel en afronding
We borrelen en praten na over de belangrijkste take-aways en eventuele vervolgsessies. 
GRATIS AANMELDEN? Klik hier!