Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Projecten in de bouw- en infrasector 

Projecten in de bouw- en infrasector, zoals de aanleg en renovatie van (snel)wegen, bruggen en kantoorpanden, hebben als doel een substantiële waarde te leveren voor de samenleving. Goed management van en samenwerking in deze projecten, met in de regel de overheid als opdrachtgever en private partijen als opdrachtnemers, is essentieel om deze toegevoegde waarde optimaal tot uiting te laten komen.

Echter, projecten worden met de dag complexer, de omgevingsdynamiek steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt. Waar de opdrachtgever voorheen grotendeels de details van het ‘product’ bepaalde en de risico’s op zich nam, vereisen de projecten van nu dat het projectteam – bestaande uit een publiek en een privaat deel – in nauwe samenwerking het project realiseert. De noodzaak voor goed projectmanagement neemt dus sterk toe en daar liggen uitdagingen voor alle professionele partijen om met elkaar grip op projecten te houden. Daar is wel enige bestuurlijke moed voor nodig. Moed om vertrouwen tussen markt en overheid als basis te zien voor de inrichting van een opgave en bijbehorende implementatie en realisatie.

Hoe geven we hier samen invulling aan om aldus maximale maatschappelijke waarde te creëren? Hoe zorg je ervoor dat de samenwerking, op basis van de strategische afspraken tussen organisaties, op tactisch niveau georganiseerd wordt om het project tot een succes te maken? Met andere woorden: hoe kunnen project- en teamleiders van opdrachtgever en opdrachtnemer succesvol samenwerken in het projectteam? En hoe geeft men invulling aan stakeholdermanagement in de veranderde omgeving van publiek-private samenwerking?

PPS Netwerk Nederland organiseert op XX-XX-2019 i.s.m. BouwRegieNetwerk de expert meeting ‘Projectmanagement in de praktijk: het creëren van publieke waarde in projecten’ om antwoord te geven op bovenstaande vraagstukken en deelnemers handvatten te bieden om hun project sámen met de projectpartners effectiever vorm te geven en te organiseren.

In gesprek over de toekomst van projectmanagement in de bouw en infra, o.a. over:

 • Het creëren van publieke waarde in projecten
 • Van Programma-strategie naar projectrealisatie
 • Integraal samenwerken: draagvlak en mandaat creëren
 • Projectleiderschap: samenwerken, teamontwikkeling en conflicthantering
 • Projecten in de praktijk: Rotterdamsebaan & Noord-Zuidlijn 
VOOR WIE? 
De expert meeting wordt georganiseerd voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers die in hun werkzaamheden te maken hebben met of betrokken zijn het managen van projecten in de bouw- en infrasector, zoals:
 • Programmaleiders 
 • Projectmanagers
 • Projectleiders
 • Teamleiders
 • Techniekmanagers
 • Contractmanagers
PRAKTISCHE INFO
Datum: XX-XX-2019
Tijd: 10.00 – 16.30 uur (inloop v.a. 9.30)
Locatie: XXXXXXX
Kosten:  
€ 995,- (ex 21% btw, inclusief lunch).
De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen. Er geldt een‘first come-first served’principe tenzij evident wordt
dat de samenstelling van de groep onevenwichtig raakt. In dat geval wordt met de deelnemers overlegd.

 
PROGRAMMA
Introductie 
10.00 - 10.30 uur
Bestuurlijke moed in projectmanagement als actueel vraagstuk
Het realiseren van toekomstbestendige opgaves: van ambities naar realisatie.  

O.l.v.
Harry Sterk, Directeur BouwRegieNetwerk


 
Wetenschappers over projectmanagement

10.30 – 11.15 uur
Het creëren van publieke waarde in projecten: uw visie op orde 

U weet wat u wilt, maar hoe bepaalt u wat u zelf gaat doen of juist niet? Met andere woorden: waar heeft u partners voor nodig en hoe bepaalt u welke partners dat zouden moeten zijn? Onder welke randvoorwaarden wilt/kunt u samenwerken?

O.l.v. 
André Nijhof, Professor Sustainable Business and Stewardship at Nyenrode Business Universiteit

 
Projectmanagement in de praktijk  (D1)

11.30 – 12.30 uur
Meer publieke waarde-creatie via een radicaal andere aanpak

De Gemeente Den Haag werkt aan de bereikbaarheid van stad en regio. Om de bereikbaarheid te verbeteren, legt zij de komende jaren de Rotterdamsebaan aan: één van de grootste, meest duurzame infrastructurele projecten van dit moment.
 • Wat doet de gemeente Den Haag als opdrachtgever radicaal anders dan voorheen?
 • Waar liepen zij tegenaan, wat zijn de ervaringen, do's en dont's?
 • Hoe kan de technische- en proceskennis in de ontwikkeling en aanleg van dit project worden aangewend als template voor een bredere toepassing?


O.l.v. 
Paul Janssen, Projectdirecteur Rotterdamsebaan
 
12.30 - 13.15 uur - Lunch 
 
Projectmanagement in de praktijk  (D2)

13.30 – 14.30 uur
De Noord/Zuidlijn: als het moeilijk wordt heb je partners nodig!

Ten tijde van het definitieve aanlegbesluit van de Noord/Zuidlijn in 2002 ging men uit van op- levering in maart 2011. Het budget bedroeg toen 1,4 miljard euro. Bij oplevering medio 2018 waren de kosten voor de lijn gestegen tot 3,1 miljard. Als er één belangrijke les is te leren uit het project Noord/ Zuidlijn is dat je sterke partners en stootbestendige samenwerkingsverbanden nodig hebt voor optimalisatie van projectresultaten, vooral als het moeilijk wordt. Aan hand van deze case zal de expert laten zien wat partnerschap in de praktijk kan brengen, maar ook wat er nodig is om dit tot stand te brengen.O.l.v. 
Gerard Scheffrahn, Implementatiemanager Noord/Zuidlijn, GVB
14.45 – 15.45 uur 
Leiderschap in projecten en in de rol van projectleider 
 • Wat is leiderschap en hoe is dit optimaal in te zetten in projecten?
 • Communicatievaardigheden om de samenwerking in het project te optimaliseren
 
O.l.v.
Franc Kleissen, Partner Kleissen 
Introductie 
16.00 - 16.30 uur
Reflectie en conclusies: bestuurlijke moed in projectmanagement als actueel vraagstuk, hoe nu verder?

Aan de hand van stellingen en vragen van deelnemers reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema. 


O.l.v.
Harry Sterk, Directeur BouwRegieNetwerk


 
16.30 uur - Afsluiting en borrel
We stellen de belangrijkste take-aways vast en eventuele vervolgsessies. Om 16.30 uur staat er een veelzijdige borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
AANMELDEN? KLIK HIER
BouwRegieNetwerk organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.