Copy
Seminar: Energietransitie in de praktijk
View this email in your browser
Seminar: Energietransitie in de praktijk
Naar realisatie van duurzaamheidsambities 
30 oktober 2018 | Provinciehuis Noord-Brabant | Den Bosch | 14.00 - 17.30
Hoe samen te werken om de energietransitie concreet vorm te geven. Seminar met  praktijkcases van gemeentes & BOM.
Zonnepanelen windmolen en lamp
Alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities. De visie is veel om binnen een bepaald aantal jaren energieneutraal te zijn. Mede vanwege de voorbeeldfunctie die gemeenten hebben in combinatie met de eigen voorraad, is het van belang om het niet bij ambities te laten. Echt een start maken en ambities naar concrete plannen, projecten en resultaat vertalen is hierbij belangrijk. Welke stappen moeten daar voor worden gezet?

Voor de verduurzaming van vastgoed gelden een aantal randvoorwaarden. Inzicht in de staat en mogelijkheden van het vastgoedportefeuille is daar één van. Daarnaast moet de organisatie er écht klaar voor zijn. Verduurzaming is immers geen louter technisch of financieel vraagstuk; maar hangt uiteindelijk ook om organisatie en communicatie. 
 
Om van ambitieuze woorden naar concrete daden op het gebied van duurzaamheid te gaan organiseert ESCoNetwerk.nl in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), OVVIA, Gemeente Veldhoven, Provincie Noord-Brabant en CMS op 30 oktober 2018 een seminar dat inzicht geeft in de 'do's en don'ts' op weg naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed. Met een expertpanel en ervaringsdeskundigen gespecialiseerd in thema's rondom de verduurzaming van (semi)publiek vastgoed, willen we ten eerste ingaan op de theorie en praktijkvoorbeelden die u op weg zullen helpen. Daarna zal er op interactieve wijze concreet kennis en ervaringen uit worden gewisseld omtrent het op slimme wijze organiseren en versnellen van de verduurzamingsslag die u wilt maken. 
We  gaan o.a. in op de onderstaande vragen:
  • Hoe zorgt u voor de goede startcondities en voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen de organisatie?
  • Hoe zorgt u er voor dat uw visie, doelstelling en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten? 
  • Hoe zorgt u voor een sterke en financierbaar business case?
  • Welke rol neemt u als publieke organisatie in de verduurzaming van uw gemeente?
  • Als er wordt gekozen voor langjarige samenwerking met een publieke en/of private partijen, hoe zorgt dan voor regie en hoe blijft u flexibel, binnen het kader van langjarige afspraken?
  • Hoe zorgt u juridisch voor stabiliteit in het aangaan van langjarige samenwerkingsverbanden met marktpartijen? En hoe om te gaan met mogelijke risico's?
Datum: 30 oktober 2018
Locatie: Den Bosch 

Tijd: 14.00 - 17.30 uur (inloop 13.30 uur)
Doelgroep:
(Semi)publieke partijen (o.a. woningcorporaties, gemeenten, provincies, rijksoverheden, omgevingsdiensten, scholen, ziekenhuizen, etc.) en deelnemers van ESCoNetwerk
Kosten: gratis voor de doelgroep
 
PROGRAMMA
14.00 - 14.15 uur
Welkomstwoord
Harry Sterk (ESCoNetwerk.nl)

Nancy Wester (Programmamanager Milieu en Gezondheid Provincie Noord-Brabant)

14.15 - 14.45 uur
Stap voor stap gemeentelijk vastgoed en gebied verduurzamen
Wat zijn de stappen die decentrale overheden kunnen zetten in het proces van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed? Hoe haal je daarbij als gemeente kennis en kunde slim uit de markt? Kies je dan voor langjarige partnerships? Waarom wel? Waarom niet? Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Jan van Hout u mee door een concreet stappenplan.

Jan van Hout (OVVIA) 

14.45 - 15.45 uur
BESPREKING PRAKTIJKCASES: De route naar energieneutraliteit: alle zeilen bijzetten
Gemeenten willen energieneutraal vastgoed. Dit is alleen mogelijk als alle inwoners, organisaties en bedrijven duurzaam met energie omgaan. Met scherpe visies werken gemeentes op strategisch en tactisch niveau dan ook hard aan de realisatie van duurzame steden en gebieden. Tijdens dit seminar krijgt u inzicht in de reis die diverse partijen doormaken in de realisatie van duurzaamheidsambities. 

José Eerens, Gemeente 's-Hertogenbosch 
Judith van Nuland, Gemeente Breda 
 

15.45 - 16.00 uur
Pauze

16.00 - 16.30 uur
De regie in handen: contracten en aanbestedingen voor energieprojecten slim organiseren
Opdrachtgevers hebben de opdracht duurzaam te handelen. Duurzaamheid hoort dan ook een rol te spelen in aanbestedingsprocedures, maar toch wordt dat in de praktijk niet op een uitdagende wijze gedaan. Zonde, want het aanbestedingsrecht biedt daar mogelijkheden toe en hoeft dus niet belemmerend te werken. Hoe dat werkt in de praktijk én hoe de samenwerking vervolgens contractueel vastgelegd kan worden, wordt met u besproken."

Jildau Yilmaz (Jurist, CMS Tax Law)

16.30 - 17.00 uur
Realisatie van energieprojecten met BOM Renewable Energy
Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, overheden en burgerinitiatieven realiseert de Brabantse OntwikkelingsMaatschappij (BOM) duurzame energieprojecten gericht op besparing en productie van duurzame energie. Ze bevorderen energiebesparing in vastgoed en industrie en dragen met raad en daad bij aan rendabele oplossingen om Brabant energieneutraal te maken. Hoe vertalen zij duurzame ambities naar een rendabele business case? En hoe wordt deze financiering mogelijk gemaakt waardoor het niet bij ambitie blijft?
 
Linda van Hilten (Development manager, Brabantse OntwikkelingsMaatschappij)
 
17.00 
Borrel
We borrelen en praten na over de belangrijkste take-aways en eventuele vervolgsessies.
GRATIS AANMELDEN? [Klik Hier]