Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser

Slimme & Duurzame Mobiliteit 
Serious game: werken aan duurzame bereikbaarheid door gamin 
Datum 25-2-2021 | Locatie: Rotterdam
Serious game: kennis en inspiratie opdoen over de mobiliteitstransitie en deze direct toepassen op de opgave in uw gemeente. 
 
Banner serious gaming APPM
Alle gemeenten hebben duurzaamheidsambities. De visie is om binnen een bepaald aantal jaren energieneutraal te zijn. Mede vanwege de afspraken in het klimaatakkoord is het van belang om het niet bij ambities te laten. Immers, volgens het akkoord heeft elke gemeente een CO2 reductie te realiseren, onder andere op het gebied van mobiliteit.

Voor de verduurzaming van het mobiliteitssysteem gelden een aantal randvoorwaarden. Inzicht hebben in de potentie van maatregelen is daar één van. Daarnaast moet de organisatie er écht klaar voor zijn. Verduurzaming is immers geen louter technisch of financieel vraagstuk; maar hangt uiteindelijk ook samen met de organisatie en communicatie. 

Echt een start maken en duurzaamheidsambities naar concrete mobiliteitsplannen, projecten en resultaat vertalen vraagt dus om een gedegen aanpak. Welke stappen moeten daar voor worden gezet?

Op 25 januari 2022 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. PPS Netwerk en APPM de serious game 'Slimme en Duurzame Mobiliteit'. In deze interactieve game geven we antwoord op de bovenstaande vraag en krijgen spelers op inspirerende wijze inzicht in de bereikbaarheidsopgave voor hun gemeente. Hierdoor verwerven ze verdiepende kennis over de mobiliteitstransitie en leren ze de inzichten direct toe te passen in de eigen projecten. Het einddoel van de sessie is het leggen van een robuuste basis voor de eigen duurzame mobiliteitsplan
Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 
  • Welke kansrijke maatregelen zijn er op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit?
  • Hoe komt u tot een effectief samenhangend pakket aan maatregelen voor uw doelen?
  • Hoe organiseert u de samenwerking tussen diverse partijen rondom duurzame mobiliteit?
Door deel te nemen aan de game doet u inspiratie op met vakgenoten voor lastige vraagstukken uit uw praktijk en krijgt u inzicht in de effectiviteit van duurzaamheidsmaatregelen voor uw gemeente. Aan het eind van de game heeft u de basis gelegd voor de eigen duurzame mobiliteitsplan. 
 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 25-2-2021
Tijd: 14.00 – 17.00 uur (inloop v.a.13.30)
Locatie: Rotterdam 
Doelgroep: (semi-)publieke partijen: gemeenten, provincies, omgevingsmanagers, omgevingsdiensten en deelnemers BouwRegieNetwerk
Kosten: gratis voor de doelgroep. Valt u buiten de boven genoemde partijen? Informeer naar de voorwaarden.
PROGRAMMA
 
13.30 uur - Inloop
 
14.00 - 14.10 uur 
Welkom en introductie  
 
14.15 – 14.30 uur
Verduurzaming van het mobiliteitssysteem
Voor de verduurzaming van het mobiliteitssysteem gelden een aantal randvoorwaarden. Welke stappen moeten daar voor worden gezet?
 
O.l.v. 
Etienne Budde (Procesmanager verduurzaming van mobiliteit en gebouwde omgeving, APPM)
14.30 – 14.45 uur
Uitleg game 
Startscenario: de game wordt gespeeld aan de hand van een mobiliteitsvraagstuk van een gemeente. De gemeente in kwestie heeft vastgesteld dat het huidige mobiliteitsbeleid bijna verlopen is. Het beleid dient een update te krijgen én meteen te worden voorzien van duurzame ambities, de gemeente wil namelijk in 2050 Co2 neutraal zijn. De ambtenaren die het mobiliteitsbeleid mogen vernieuwen zijn nu aan zet om doelen en maatregelen te bedenken die op de korte termijn haalbaar zijn én tegelijkertijd bijdragen aan het doel van 2050. Een lastige opave.

Door het spelen van deze game krijgt u inzicht in de opgave én mogelijke maatregelen. Maar wat zijn de spelregels? Do's en don'ts. U krijgt tips en tricks.

 
O.l.v. 
Martijn Frijters (Facilitator leerprocessen, onderzoek- en teamvraagstukken, APPM)
14.45 - 15.00 uur - Pauze 
 
15.00 – 16.15 uur
Spelen game 
Door het spelen van deze game krijgt u inzicht in de opgave én mogelijke maatregelen.


O.l.v. 
Etienne Budde en Martijn Frijters
16.15 - 17.00 uur 
Reflectie 
Aan de hand van stellingen en vragen van de aanwezigen reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema duurzame mobiliteit. 

O.l.v.
Etienne Budde en Martijn Frijters
17.00 uur
Afsluiting en borrel
We stellen de belangrijkste take-aways vast en eventuele vervolgsessies. Om 17.00 uur staat er een veelzijdige borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
LET OP: Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden onze fysieke activiteiten georganiseerd met strikte navolging van de geldende RIVM richtlijnen. 
AANMELDEN >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.