Copy
Dit seminar is gratis voor (de)centrale overheden, kennis- en zorginstellingen en belangenverenigingen.
View this email in your browser
Innovatieve werklocaties en campussen 
Van ambitie naar realisatie!  
21 november 2019 | Locatie: Den Haag
Als broedplaats voor innovatieve ontwikkelingen staan innovatieve werklocaties en campussen in de belangstelling van overheden, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Met veelal de triple helix samenwerking tussen deze partijen als basis, biedt een campus bij uitstek ruimte voor innovatie, ondernemerschap en educatie. Eigenschappen die een sterke aantrekkende werking hebben op het bedrijfsleven en allerhande instellingen die zich organiseren rondom een gemeenschappelijk thema, zoals chemie, technologie, health en bioscience.

Hierdoor is een campus een aantrekkelijker vestigingsalternatief in vergelijking met een gebruikelijk bedrijventerrein: het is geen brede verzamelplaats van willekeurige bedrijvigheid maar een doelbewust, geprogrammeerde locatie vol dynamische ontwikkelingen. Daarmee is een campus een attractieve vestigingsplaats waar innovatie, economische groei en onderwijs hand in hand gaan.

Maar hoe creëer je de juiste verbinding tussen (hardware) vastgoed en software (concept/propositie)? Hoe zorg je voor een continue aantrekkelijke programmering? En hoe financier je dat, hoe ziet de business case eruit? Kortom, hoe ga je van ambitie naar realisatie? 

Op 21 november 2019 organiseert PPS Netwerk Nederland i.s.m. BouwRegieNetwerk de vierde editie van het succesvolle seminar 'Ontwikkeling van Innovatieve Werklocaties en Campussen'.  Het doel van dit seminar is om een verdiepingsslag te maken in het uitwisselingen van best practice ervaringen aan de hand inspirerende cases o.a. Brainport Industries Campus en The Hague Humanity Hub. 
Vragen die centraal zullen staan zijn ondermeer: 
  • Hoe ga je van ambitie naar realisatie als het gaat om de publiek-private samenwerking, wat zijn de do’s en don’ts voor overheden in het beginstadium?
  • Wat zijn werkbare besturings- en governance modellen? 
  • Welke ontwikkelstrategie kan worden gevolgd? Hoe creëert u een robuust plan met als resultaat een zelfstandig functionerende campus?
  • Hoe kan worden gezorgd voor commitment van het bedrijfsleven en kennisinstellingen? 
  • Hoe kan je de stap zetten van parkmanegement (schoon, heel en veilig) naar campusmangement (actieve programmering en community)
  • 'Lessons learned' diverse praktijkcases o.a.: OostNL en The Hague Humanity Hub 
Na afloop van dit seminar heeft u extra inzicht in de kansen en uitdagingen rondom mogelijke campusontwikkeling in uw stad/gebied. U leert bovendien hoe u als overheid het initiatief voor een campus kunt aanslingeren, met een passend plan, dat uiteindelijk zelfstandig gaat draaien omdat kennisinstellingen, onderwijs en bedrijven er zelf actief hun schouders onder willen zetten. 
 
PRAKTISCHE INFO
Datum: 21-11-2019
Tijd: 13.30 – 17.00 uur (inloop v.a.13.00)
Locatie: Den Haag 
Doelgroep: (semi-)publieke partijen: gemeenten, provincies, kennis- en zorginstellingen en partners van PPS Netwerk Nederland 

Kostengratis voor de doelgroep

 
PROGRAMMA
21 november 2019 | Den Haag  
13.00 uur - Inloop
 

13.30 - 13.45 uur
Welkom & introductie 

Door Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland)  


 
13.45 – 14.15 uur
Besturings- en financieringsmodellen voor innovatieve werklocaties en campussen

Aan de overheid wordt veelal gevraagd de opstartkosten van een campus voor haar rekening te nemen. In deze sessie krijgt u inzicht in de vervolgstappen die ervoor zorgen dat het initiatief wordt uitgebouwd door het bedrijfsleven en kennisinstellingen zodat financieringsrol van overheden een tijdelijke karakter heeft. Tevens gaan de sprekers in op het belang van actieve programmering en community-management. 

 
 
 
Danielle van Steeg
O.l.v. 
Danielle van Steeg (Adviseur Ruimte, wonen en economie, Twynstra Guddeen Gregor Heemskerk (Partner Ruimte, wonen en economie, Twynstra Gudde)
 
14.20 – 14.50 uur 
Workshop: Hague Humanity Hub

The Hague Humanity Hub, gevestigd in het centrum van Den Haag, opende officieel zijn deuren in januari 2018. Het is een uniek platform, waar vooruitstrevende organisaties en mensen verenigd zijn door hun drive om innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de wereldwijde uitdagingen van vandaag in vrede, gerechtigheid, ontwikkeling, humanitaire actie en verder. Naast het aanbieden van een professionele werkplek, faciliteert de Humanity Hub innovatie door de nodige ingrediënten te bieden voor toevallige ontmoetingen, nieuwe allianties, inspirerende samenwerkingen en de uitwisseling van technologie en kennis.

Hoe kwam deze toonaangevende community tot stand? Welke ontwikkelingsstrategieën zijn er gevolgd? Hoe trekt en bindt de hub haar innovators? Tijdens deze workshop krijgt antwoord op deze (en andere) vragen.

O.l.v. 
Jill Wilkinson (directeur The Hague Humanity Hub)
14.55 - 15.10 uur - Pauze 
 
15.15 - 15.45 uur 
Praktijkcasus: Investeringsmaatschappij OostNL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Overijssel en Gelderland versterken zij de regionale economie door met publiek geld te investeren in ondernemers in Oost-Nederland met focus op duurzaamheid, smart industry en concepten voor een gezond leven.

Naast deze financiële middelen stelt Oost NL ook haar kennis, kunde en netwerk beschikbaar voor de sectoren Food, Energy, Health en Tech. Het einddoel is om ondernemers laten innoveren, investeren en internationaliseren voor groeiversnelling. In het verlengde hiervan is de OHG (Ontwikkel en Herstructurerings maatschappij Gelderland) opgericht. De maatschappij is gericht op het investeren in de herstructurering van goedvast en gebieden.  


Hoe ontwikkelt u een op innovatie gerichte omgeving die bedrijven en kennisinstellingen aantrekt? Wat zijn de 'do's en don'ts'? 

O.l.v. 

Ron de Gruyter, (Directeur, OHG - Ontwikkel en Herstructurerings maatschappij Gelderland)
15.50 - 16.30 uur 
Reflectie 
Aan de hand van stellingen en vragen van deelnemers reflecteren we op de verkregen inzichten om zo tot nieuwe ontwikkelpunten te komen rondom het thema. 

O.l.v.
Harry Sterk 
16.30 uur - Afsluiting en borrel
We stellen de belangrijkste take-aways vast en eventuele vervolgsessies. Om 16.30 uur staat er een veelzijdige borrel voor u klaar om na te praten met de aanwezigen. 
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland
PPS Netwerk Nederland organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving en infra. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.