Copy
leg een volgend puzzelstukje aan in je ontwikkeling
Bekijk dit bericht in uw browser

Je bent nooit uitgeleerd


Door te investeren in vakmanschap, inzetbaarheid en vitaliteit ben je beter in staat in te spelen op veranderingen en benut je sneller nieuwe kansen. Steeds verder ontwikkelen is net als puzzelen. Je legt steeds een nieuw stukje aan. Het beeld wordt mooier, completer en beter!

Bij GOC vind je al die puzzelstukjes om aan te leggen. Ook omdat onze opleidingen volgens een slimme en complete scholingslijn zijn opgebouwd en op elkaar aansluiten. Opleidingen voor een succesvolle toekomst in een drukkerij, verpakkings-, kartonnage- of signbedrijf.  

In deze nieuwsbrief een aantal suggesties voor een opleiding, waarvan een groot deel met 50% subsidie. En er is nog een mooi aanbod om je organisatie toekomstproof te houden:
het Europese subsidieproject Create your future biedt zes gratis advies-, coachings- of ondersteuningsmogelijkheden die je helpen met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. 
We mogen gelukkig weer cursisten voor de klassikale lessen ontvangen op onze locatie. Ook verzorgen de docenten weer maatwerktrainingen in de bedrijven. Natuurlijk volgens strikte richtlijnen die te vinden zijn op onze website. Want de veiligheid van onze deelnemers, trainers en de medewerkers op de locaties is het allerbelangrijkst. 

De volgende opleidingen staan gepland: 
Colormanagement: 24 juni 
Technisch operator flexo (Flexo rotatie): 31 augustus
Procesoperator offsetdrukken - vellen: 1 september
Basisoperator nabewerken: 2 september
Mbo opleiding Grafisch operator: 4 september
Operationeel leidinggevende: 8 september
Procesoperator vlakstansen: 8 september
Procesoperator vouwplakken: 8 september
Grafisch (media) vormgever: 8 september
Introductie leidinggeven: 11 september
Front-end webdevoloper: 16 september
Fotospectraalmeting: 22 september

Subsidieverhoging op GOC printmedia opleidingen


Vanaf 1 mei 2020 heeft het A&O Fonds Grafimediabranche tijdelijk de eigen subsidieregeling van 40% naar 50% verhoogd. Van deze regeling is tot 1 november 2020 gebruik te maken.

Het verhoogde subsidiepercentage geldt ook voor het Europese subsidieproject Create your future voor duurzame inzetbaarheid en toekomstgericht scholen.

Je staat er niet alleen voor


Er komt deze maanden veel op je af. Misschien zag je opdrachten wegvallen, heb je roosters aan moeten passen of is het even zoeken nu medewerkers zonder werk thuis zitten of juist thuis werken. Het kan ook zijn dat je juist te maken hebt met een hoge werkdruk, bijvoorbeeld doordat het verzuim hoger ligt. En dan is er nog de toekomst van je bedrijf die waarschijnlijk aandacht vraagt. 
Het A&O Fonds Grafimedianbranche heeft daarom samen met GOC zes gratis ondersteuningsmogelijkheden samengesteld om je te helpen. Het aanbod richt zich op leidinggevenden, HR-medewerkers en alle medewerkers van drukkers tot ondersteunend personeel. De kosten worden vergoed vanuit het ESF-project Create your future.

Pilot praktijkleren derde leerwegtraject


Samen met Zalsman gaan we als GOC iets nieuws in de markt zetten. Medewerkers die niet in staat zijn om een mbo opleiding te volgen, kunnen nu een praktijkcertificaat krijgen wanneer zij aantonen werkprocessen van een opleiding (niveau 1, 2 of 3) te beheersen. Een docent van GOC begeleidt dit traject door de werknemer ook nog op een laagdrempelige manier informatie te bieden op thema’s die van belang zijn.

BBL-leerwerktraject: opleiden voor de toekomst


Met instroom van jongeren en zij-instromers creëer je toekomst voor nieuw talent en bouw je aan een gezonde toekomst van je bedrijf. Voor het snel inzetbaar maken van nieuwe mensen heeft GOC de BBL-opleiding Grafisch operator ontwikkeld voor zowel grafimedia - als kartonnage bedrijven. De opleiding is opgebouwd in drie fasen met een frequentie van één dag per week naar school.

Op 4 september start deze opleiding op mbo-2 niveau. Via het A&O Fonds Grafimediabranche is er een stimuleringsregeling van € 2.500,-- beschikbaar.
 
Lunet 10 | Postbus 347 | 3900 AH Veenendaal | (0318) 53 91 11
Copyright © 2020 GOC, All rights reserved.