Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
Krijg jij ook energie van de zon?
Dan is Zonnemaatje wat voor jou!
Beste Zonnemaatjes, 

Je hebt er iets meer dan een jaar op moeten wachten, maar hier ontvang je weer ons Zonneblaadje. Je leest hier informatie over het project Zonnemaatje Nemerstroom, zowel voor onze certificaathouders (leden) als voor onze relaties. 
Elektriciteit opbrengst in 2022 boven verwachting 

De zon heeft flink geschenen op ons zonneveld dit jaar. Net als overal in Nederland was er overvloedige zonneschijn dit jaar en is de opbrengst van het veld in 2022 met ruim 600.000 kWh zo'n 10% hoger dan in het eerste productiejaar. De technische garanties worden goed gehaald. We mogen zeggen dat het zonneveld goed functioneert, ook in vergelijking met andere zonnevelden.  
Wat betekent de onrust op de energiemarkt? 

Eind 2021 startte de onrust al met het besluit van de regering om de energiebelasting over 2022 met zo'n 60% te verlagen. Daardoor krijgen Zonnemaatjes minder energiebelasting terug over 2022 dan dat ze over 2021 hebben ontvangen. Info vind je hier op onze website. 
In februari 2022 begon de Oekraïne-oorlog met de bekende gevolgen voor gas- en elektriciteitsprijzen. Ook onze leden zoeken naar nieuwe energieleveranciers, maar die doen niet altijd mee met de postcoderegeling waar onze coöperatie op gebaseerd is. Hier vind je er info over. Voor sommige leden is dit echt een heel lastige afweging geworden in 2022. 
De elektriciteitsprijs is verhoogd. Als coöperatie verkopen wij onze elektriciteit aan ENGIE. Dat contract loopt tot eind 2023. De actuele elektriciteitsprijs is veel hoger dan de prijs die wij nu ontvangen (€ 0,05/kWh). Dat is nu spijtig voor ons, maar in 2024 kunnen we wellicht profiteren van de hogere verkoopprijs. Bij de start in 2020 hebben we gekozen voor zekerheid, omdat toen juist de verwachting was dat elektriciteitsprijzen zouden dalen. We hebben onze energieleverancier gevraagd om het contract open te breken, maar begrijpelijkerwijs was dat nu niet mogelijk. Het kan dus verkeren! 
In december 2022 heeft de regering besloten om over 2023 de energiebelasting weer aanzienlijk te verhogen. Die wordt in 2023 zo'n 30% meer dan in 2021 (ruim 0,15 eurocent/kWh, inclusief BTW). Dat pakt volgend jaar dan juist weer gunstig uit voor de Zonnemaatjes die certificaten hebben bij Nemerstroom. Een deel van wat je in 2022 hebt moeten inleveren krijg je zo in 2023 weer terug. Herhaling van de maatregel voor 2022 blijft dus uit. 

De lobby van onze branche coöperatie Energie Samen voor een afkoopregeling van de oude postcoderegeling, die voor Zonnemaatje Nemerstroom van toepassing is, komt hiermee in een ander daglicht te staan. 

Kun je het allemaal nog volgen? Als bestuursleden van Zonnemaatje worden we enkele keren per maand gevraagd om mee te denken met onze leden. Persoonlijke omstandigheden wijzigen snel en niet iedereen begrijpt de ingewikkelde regelingen. Hopelijk hebben we de tientallen vragen naar tevredenheid kunnen beantwoorden. 
Om bestuur en leden te helpen staan veel gestelde vragen op de website. 
Certificaten zijn gewild. 
Door persoonlijke omstandigheden hebben nu 5 leden hun certificaten voor verkoop aangeboden. Drie maal hebben we snel en vlot Zonnemaatjes gevonden die meer certificaten willen hebben. We hebben zelfs leden moeten teleurstellen, moeten loten of een beperkter aantal kunnen aanbieden dan de vraag.
Toch wijzen we er nogmaals op dat het niet de bedoeling is om certificaten te verhandelen. Wij gaan ervan uit dat deelnemers voor 15 jaar lid zijn van onze coöperatie en dat ze slechts bij uitzonderlijke, persoonlijke omstandigheden zullen overgaan tot verkoop.
Overigens heeft de lobby van Energie Samen succes gehad en mogen, in specifieke omstandigheden, mensen van buiten de coöperatie wel toetreden en vrijkomende certificaten kopen. Hier lees je er meer over. Tot nu toe blijkt dat juist de mensen die nu lid zijn graag certificaten bijkopen, zodat we mensen op een wachtlijst niet kunnen helpen.
Onze secretaris, Johan v.d. Brand, heeft er overigens veel werk aan. We bedanken hem voor zijn inzet en hopen dat er begrip is als er niet binnen 24 uur wordt gereageerd op vragen of suggesties.... 
Kijkje achter de schermen. 
Onze coöperatie heeft een bestuur van drie mensen. We hebben ondersteuning van een Technische Projectgroep een financiële projectgroep (i.c. Kascommissie) en een kleine communicatiegroep. Toch merken Erik-Jan, Johan en Huub dat het bestuurswerk omvattender is dan ooit gedacht. Veranderingen in regelgeving, de energiecrisis, veel vragen van leden, onduidelijkheid over terugbetaling energiebelasting, verandering van het ledenadministratie systeem (Econobis). We doen het graag maar het vraagt meer tijd dan wij ooit hebben ingeschat. 
We merken helaas op dat enkele van onze leden onze coöperatie meer als een financiële serviceverlening zien dan een onderneming waar we samen verantwoordelijkheid voor dragen. We hopen op meer mensen een beroep te mogen doen nu de tijdsbesteding voor bestuur en projectgroep werk zo hoog blijkt. 
Uitbreiding bestuur en projectgroepen. 
Het is hiervoor al een paar keer gezegd. Door de vele onzekerheden en veranderingen zitten we nog niet in een stabiele beheerfase van het zonnepark. Daarom willen we ons bestuur graag uitbreiden met twee leden om de taken te delen. Naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester willen we een bestuurslid voor ledencommunicatie en een bestuurslid voor techniek. 
Hoewel moeilijk in te schatten verwachten we dat bestuurswerk 4 uur per maand vraagt naast 4-6 vergaderingen per jaar. 
Bovendien zoeken we voor de technische en communicatie projectgroep nog aanvulling. Belangstelling? Meer informatie? Laat het ons weten via welkom@zonnemaatje.nl
Zonnemaatje Duinboeren in 2022 gestart met voldoende deelnemers. 
De werving is eind 2022 gestart en succesvol verlopen. In alle vier de postcoderozen zijn voldoende deelnemers gevonden voor de 1.800 certificaten. Op de website van Zonnemaatje wordt informatie bij gehouden. Dit project biedt mogelijkheden om te participeren in nieuwe zonne-installaties, dit keer op daken van agrarische bedrijven. Zonnemaatje Duinboeren is een zelfstandige coöperatie met een eigen bestuur en eigen leden en een eigen zeggenschapsstructuur. In goed overleg is afgesproken dat beide projecten onder de naam Zonnemaatje functioneren. Dat geldt hopelijk voor nog veel meer vergelijkbare zonnevelden, of die nu op een parkeerterrein, op een dak of op een nauwelijks gebruikt stuk grond liggen. Zonnemaatje is een aansprekende naam die we graag inzetten voor zoveel mogelijk projecten. 
We kijken samen vooruit naar 2023. 
We wensen iedereen die Zonnemaatje een goed hart toedraagt een voorspoedig, zonnig en gelukkig 2023 toe.
Facebook
Website
Email
Copyright © 2023 Zonnemaatje, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp