#63 | april 2023
nieuwsbrief

Schoonheid is een prachtig woord - gebruik 't

Selby ten Holthe was dermatoloog. Nu onderzoekt ze, als filosoof, de waarde van gebouwde schoonheid voor woningcorporatie Talis in Nijmegen.

Dialoog Bouwcultuur 20 april Weert

De Grote Verbouwing raakt ons allemaal. Heel het land gaat op de schop en wat disfunctioneert wordt geheeld. Ook jij speelt op 20 april een belangrijke rol.

Commentaar
Alles stroomt - nu het omgevingsrecht nog

In ruimtelijke ordening is voortaan 'water en bodem sturend'. Meebewegen vraagt flexibele en aanpasbare bouw, maar ook flexibel omgevingsrecht.

Fabrieksmatige woning-bouw: Samen werken aan ruimtelijke kwaliteit

Het College van Rijksadviseurs, de Federatie Ruimte-lijke Kwaliteit, opdrachtgevers ontwerpers en bouwers van industrieel ver-vaardigde woningen slaan de handen ineen voor kwaliteit.

Zonnepanelen op erfgoed door noodverordening EU 

De EU verplicht ook Nederland om binnen 4 weken te reageren op een aanvraag voor zonnepanelen of warmtepompen. Anders is de vergunning van rechtswege verleend. Dat heeft voor erfgoed flinke consequenties.

Bij nader inzien

Een beeldkwaliteitplan is alleen een toetsingskader voor welstandsadvies als de gemeenteraad het als zodanig heeft vastgesteld.

Kwaliteit van het kwartaal

Als je in Nieuwegein een rondje wilt rennen, ga je niet meer de straat op, maar neem je de lift naar het dak

De moeite waard

Cultuurhistorici bereiden zich voor op de toekomst. Met handreikingen en tips voor bij de Omgevingswet

Commissie-secretarissen

Secretarissen van gemeentelijke adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit ontmoetten elkaar in januari op de Hoge Veluwe

Platform Ontwerp

Ontwerpers verenigen zich om ontwerpkracht te leveren voor de 'wederombouw' van Nederland

Agenda

20 april: Nationale Dialoog Bouwcultuur
5 juni: Algemene Ledenvergadering FRK
6 en 7 juni: Teamdag TRKN
6 juli: Dag van de Ontwerpkracht