Copy
Gors, mensgerichte ondersteuning

Samenwerking medische cliëntzorg


GorsIn de afgelopen jaren hebben Gors, Tragel en Zuidwester onderzoek gedaan naar mogelijke verbeteringen in de medische zorg van cliënten met een verstandelijke beperking in Zeeland. Op 19 september ondertekenden de bestuurders een samenwerkingsovereenkomst met als doel de medische zorg van mensen met een verstandelijke beperking duurzaam te verbeteren.

Jubileum De Opstap


Al vijf jaar biedt De Opstap de mogelijkheid van arbeidsmatige dagbesteding. Tijd voor een feestje dus en wel op dinsdag 1 november aanstaande tussen 13.30 en 16.00 uur. Je bent de hele middag welkom bij Randhof in Goes (’s Heer Elsdorpweg). De Opstap organiseert een gezellige markt, er is een open dag bij Randhof en de Zeeuwse band Woodworks verzorgt een optreden. Kom je ook?
 

Sponsoring veiligere buitenruimte


Het viel begeleider Stefan van den Hurk op dat de bestrating rond De Cirkel en de Populierenstraat in Goes met een aantal ingrepen een stuk veiliger zou zijn. Hij klopte daarmee aan bij Frida van Daalen, Facilitair Coördinator. Zij weet echter dat Gors haar geld het liefst zoveel mogelijk in de zorg zelf investeert. Gelukkig werd Frida door een collega geïnformeerd over de sponsormogelijkheden van Stichting Fonds J. Weil.
 

Banenmarkt Contacta


Ook wij presenteren ons donderdag 10 november 2022 tussen 09.00 en 13.00 uur op de Contacta banenmarkt ‘Werken in Zeeland’ in de Zeelandhallen te Goes. We brengen werken in de gehandicaptenzorg onder de aandacht en uiteraard vertellen we over onze vacatures en wat werken bij Gors zo aantrekkelijk maakt. Mensen die geïnteresseerd zijn in werken bij Gors/in de gehandicaptenzorg kunnen spreken met iemand van P&O.
 

Herontwikkeling Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee


De huidige locatie Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee wordt herontwikkeld. Waar nu op deze locatie uitsluitend ruimte is voor dagbesteding, zal de nieuwe locatie vanaf begin 2024 bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. Begin 2023 zal worden verhuisd naar de tijdelijke huisvesting voor dagbesteding in de voormalige Lidl-supermarkt in Zierikzee aan de Schelphoekstraat 1.
 

Copyright© Gors® | Disclaimer