Copy
Gors, mensgerichte ondersteuning

Nieuw faseplan corona


GorsOp basis van nieuwe richtlijnen van het RIVM, handreikingen die zijn opgesteld door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de evaluatie van ons Team Ervaringsdeskundigen (TED) en de signalen die we hebben gekregen van cliënten en verwanten, hebben we ons faseplan geëvalueerd en herzien. Het welzijn van cliënten vinden we erg belangrijk en dat gaan we met het nieuwe beleid beter borgen.

Communicatie verbeteren in het afasiecentrum


Dale Lefrandt (47 jaar) was drie jaar geleden op weg van zijn woonplaats Kerkwerve naar zijn werk, toen hij zich ineens niet goed voelde. Hij stapte uit zijn auto en vanaf dat moment werd alles anders. Een herseninfarct zorgde voor een rechtszijdige verlamming met afasie als gevolg. Dale begrijpt alles, maar kan zelf moeilijk spreken. Elke week komt hij naar het Afasiecentrum om zijn communicatie te verbeteren. 
 

Informatiebijeenkomsten en inloopsessies Hersenz


Wil je meer weten over de behandeling van Hersenz? Voor cliënten, mantelzorgers en naasten organiseert Hersenz regelmatig (online) informatiebijeenkomsten. Je krijgt uitleg over het behandelprogramma van Hersenz en de verschillende bouwstenen die er zijn. Een behandelaar geeft uitleg over het programma en een ervaringsdeskundige vertelt in een korte presentatie wat de behandeling voor zijn of haar leven heeft betekend.

Vacature Arts Verstandelijk Gehandicapten


Wij zijn op zoek naar een Arts Verstandelijk Gehandicapten voor 24-32 uur per week. Werk je graag met mensen? Verleen je graag specialistische medische zorg in curatieve en preventieve zin aan cliënten met een verstandelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel? Dan ben je helemaal op je plaats in deze functie! Lees snel verder voor de volledige vacaturetekst en sollicitatieprocedure.
 

Gors en Zuidwester blijven samenwerken zonder fusie


Al enige tijd onderzoeken Zuidwester en Gors de mogelijkheden tot verdergaande samenwerking. Afgelopen maand zijn er gesprekken geweest tussen de bestuurders van beide zorgorganisaties. Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden. Geconcludeerd is dat men erg graag met elkaar samenwerkt en daar ook de meerwaarde van ziet. Een fusie is daarvoor niet nodig.
 

Copyright© Gors® | Disclaimer