Copy
27 de maig del 2021
INSTITUCIÓ LLEIDA

Document educatiu: Ausència de valors
Documento educativo: Ausencia de valores


Any de la família: #juneforfamilies
Año de la familia: #juneforfamilies


Batxillerat Dual       Recordatori
Bachillerato Dual      Recordatorio

ARABELL

P3, P4 i P5 Sortides a La Mitjana
P3, P4 y P5 Salidas a La Mitjana

Primària: Divendres 18 de juny, sortida cultural 
Primaria: Viernes 18 de junio, salida cultural 


4t ESO i 1r de Batxillerat: dimarts, 22 de juny, sortida cultural
4º ESO y 1º Bachillerato: Martes 22 de junio, salida cultural


ESO i 1r Batxillerat: Publicació de notes de la 3a avaluació a Alexia
ESO y 1º Bachillerato: Publicación e notas de la 3ª Evaluación a Alexia

PALLARS

Divendres 18 de juny: Festa aquàtica
Viernes 18 de junio: Fiesta acuática 


Colonies Club Pallars3r a 5è primària / 6è primària i 1r ESO /  2n ESO  / 3r, 4t ESO i 1r batxillerat
Colonias Club Pallars: 3º a 5º primaria 6º primaria y 1º ESO / 2º ESO  / 3º, 4º ESO y 1º bachillerato

TERRAFERMA

Calendari final i recollida de notes
Calendario final y recogida de notas


Secundària: Exàmens finals    1r ESO      2n ESO      3r ESO      4t ESO      1r Batxillerat     
Secundaria: Examenes finales    1º ESO      2º ESO      3º ESO     4º ESO     1º Bachillerato   

3r, 4t ESO i 1r de batxillerat: Dimarts 22 de juny, sortida cultural 
3º, 4º  ESO y 1º bachillerato: Martes 22 de junio, salida cultural


Divendres 11 de juny, sortida cultural 1r i 2n ESO
Viernes 11 de junio, salida cultural 1º y 2º de la ESO


ESO i 1r Batxillerat: Publicació de notes de la 3a avaluació a Alexia
ESO y 1º Bachillerato: Publicación e notas de la 3ª Evaluación a Alexia

Campusnet
Campusnet


Dilluns 14 de juny: Espai de reflexió
Lunes 14 de junio: Espacio de reflexión


RAIER

Club Raier: estiu al club de 4t de primària a 2n batxillerat      inscripció
Club Raier: Verano en el club de 4º de primaria a 2º bachillerato      inscripción

PATROCINAT PER L'AMPA

Revista contraste
Revista contraste


 
Web
Facebook
Instagram
Twitter
Copyright © 2021 Terraferma, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp