View this email in your browser

Kinhinpaden in het zenbos

Nieuwbrief 73, Zen Peacemakers Lage Landen, juni 2022

 

 

 

Van de redactie                                                                                                                Een zenbos in de Ooijpolder, dat is de droom van Christel Kaho Kroezen, met kinhinpaden en een meditatiecirkel. Alexandra Jonin Branderhorst interviewt haar over het initiatief en hoe iedereen bij kan dragen. Je draagt al voor 6 euro bij aan een boom!

Ter voorbereiding op mijn Zenpeacemakersjukai  ging ik langs de voetsporen van mijn tante Jeanne in Tanzania en ik schreef over haar erfenis van spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Verder de aankondiging van een aantal activiteiten om aan deel te nemen: de Nacht van de Vluchteling 18-19 juni; de komst van Zen Peacemaker sensei Joshin Byrnes op 8 en 9 juli naar Haarlem en Den Bosch; de Bearing Witnessretraite bij de bruinkoolmijnen in Duitsland in augustus en een de straatretraite van de Peacemakers in Helsinki in september.

En Jan Veenendaal schreef de column Vrij zijn wie je bent.

 

Inhoud van deze nieuwsbrief

  • Kinhinpaden in het zenbos, Christel Kaho Kroezen vertelt aan Alexandra Jonin Branderhorst over haar initiatief tot een bos in de Ooijpolder;
  • In de voetsporen van mijn toegewijde tante, vertelt over de voorbereiding van de jukai van Diana Vernooij;
  • Annie Schalkwijk bericht over de Nacht van de Vluchteling van 18 op 19 juni;
  • Geëngageerd Boeddhisme: hoe geef je er vorm aan?, een aankondiging van Petra Hubbeling  van de komst van Zenpeacemaker Joshin Byrnes.
  • In Bearing witness to the Earth, vertelt Svenja Hollweg over de Bearing Witnessretraite in augustus bij de bruinkoolmijnen vlak over de grens in Duitsland (herhaling);
  • Straatretraite in Helsinki in september – overgenomen van de site van Peacemakers Finland.
  • En de column Vrij zijn wie je bent is van Jan Veenendaal.

 

Graag voor de volgende nieuwsbrief je teksten voor half juli bij mij:  diana@zenpeacemakers.nl

 

Dank voor jullie bijdragen! Mogen wij luisteren, spreken, schrijven en lezen met de helderheid die niet-weten en erkennen-wat-is ons brengt

Diana Vernooij


Hierbij tref je de nieuwsbrief van de Zen Peacemakers Lage Landen aan.

De leefintenties van de Zen Peacemakers integreren we in ons leven en ons werk.

  • niet-weten (not-knowing): het loslaten van vaste ideeën over jezelf en het universum
  • erkennen wat is (bearing witness) ten aanzien van de vreugde en het lijden van de wereld
  • actie (action) die voortkomt vanuit niet weten en erkennen wat is, voor jezelf en voor anderen.
Kinhinpaden in het zenbos
Christel Kaho Kroezen over haar initiatief voor een Ooijbos,
in gesprek met Alexandra Jonin BranderhorstEen heus zenbos bij Nijmegen. Als het aan initiatiefneemster Christel Kaho Kroezen ligt, is dit  volgend jaar al werkelijkheid. “In een split second viel het als een golf over me heen, een moment van leegte in de grootsheid. Ik dacht: wauw, wat een spirituele plek.”                                                                                                                              

Iedereen kan bijdragen, voor 6 euro per boom.


“Over klimaatverandering en wat dat met de wereld doet kan ik me veel zorgen maken. Ik vind het ook heel erg dat de dieren daaronder lijden. En zoönosen zoals corona zijn een direct gevolg van hoe wij met de wereld omgaan. Daar word ik ook boos van. Maar: you have to chose your battles. Met dit project kies ik ervoor een steentje bij te dragen aan een betere wereld”, zegt Christel Kaho Kroezen.
Zij is de initiatiefnemer van het Ooijbos, een twee hectare groot ‘zenbos’, dat in 2023 wordt aangeplant.

Lees verder

In de voetsporen van mijn toegewijde tante
de missie in Tanzania als voorbereiding voor mijn jukai-Diana Vernooij


Diana Vernooij is redacteur van de Nieuwsbrief Zen Peacemakers Lage Landen. Zij is na een zwerftocht langs zen en vipassana sinds een aantal jaren betrokken bij de Zen Peacemakers. Afgelopen maart ontving ze de Zen Peacemakersgeloften van Frank De Waele roshi.

In februari maakte ik in Tanzania een tocht langs de voetsporen van mijn tante Jeanne, missionaris bij de Witte Zusters. Voor de voorbereiding van mijn Zenpeacemakersjukai vroeg Frank De Waele roshi mij om mijn familielijn te onderzoeken. Daardoor besefte ik dat er met 4 tantes in actieve vrouwencongregaties heel wat meer maatschappelijke en spirituele  betrokkenheid in mijn familie zat, waar ik me lang niet van bewust ben geweest. Ik heb alleen de vrome kant gezien van mijn tantes, niet hun maatschappelijke betrokkenheid.

Lees verder

Nacht van de Vluchteling, de nacht van 18 op 19 juni
bericht van Annie Schalkwijk

       

De jaarlijks terugkerende Nacht van de Vluchteling vindt plaats in de nacht van 18 op 19 juni.                                                                                                                                               Al jaren heb ik  een vruchtbare samenwerking met een van de vrijzinnige kerken in Hilversum. Samen met leden van De Kapel, statushouders en een aantal mensen die aangehaakt zijn loop ik de 20 km-route rondom Utrecht. Het is een sponsorloop ten behoeve van vluchtelingen wereldwijd.

Op 29 mei heb ik een bijdrage geleverd aan de viering in De Kapel, met als Thema Vluchtelingen. De diaconie schenkt ons team gedurende 4 weken de opbrengst van de collecte.
Ook vraag ik jullie donaties!

Lees verder

 

Geëngageerd Boeddhisme: hoe geef je er vorm aan?
Zenpeacemaker Joshin Byrnes komt in juli naar Nederland – Petra Hubbeling

Joshin Byrnes is een Zenpriester, leraar in de White Plum Lineage en leraar bij de Zen Peacemakers. In 2017 richtte hij Bread Loaf Mountain Zen Community op in Vermont (VS). Joshin is een dharma-opvolger van Roshi Joan Halifax.

Op vrijdag 8 juli (Haarlem) en zaterdag 9 juli (Den Bosch) komt Sensei Joshin Byrnes naar Nederland om ons mee te nemen op zijn pad van geëngageerd boeddhisme.

Lees verder

Bearing Witness to the Earth
Eco-retreat August 2022 - Svenja Hollweg

 
Svenja Hollweg is gestalttherapeut. Zij nam deel aan de Bearing Witness retraites van Bernie Glassman in New York en Auschwitz en is steward bij de Zen Peacemakers kring van interreligieuze dialoog en vredeswerk. Ze zal Zenpeacemakersjukai ontvangen tijdens deze retraite.

We are living in the midst of an unprecedented multiple and global crisis that threatens entire livelihoods and leads to irreparable consequences for the planet. It moves me to this Bearing Witness to the Earth, to the "wounded field" of this old Region between Colone and Aachen, at the biggest Europene open pit mine
 
 

Straatretraite Helsinki, september 2022                     
Overgenomen van: Peacemakersfinland.org
 


Van 7 tot 10 september 2022 is er een straatretraite in Helsinki, Finland, onder leiding van Frank De Waele Roshi, en Mikko Ijäs van Peacemakers Finland. Informatie en opgave (let op: wachtlijst): peacemakersfinland@gmail.com.

Lees verder

 

 

 

Vrij zijn wie je bent
Column door Jan Veenendaal                                                                

  

Courageous Abundance of the Heart is de dharmanaam van Jan Veenendaal. Hij is leerling van Thich Nhat Hanh. Hij schrijft columns voor het Boeddhistisch Dagblad.

Je kunt alleen ‘vrij zijn, waar je bent’ wanneer je ‘vrij bent, wie je bent.’ Ik kwam tot deze conclusie nadat ik veel nadacht en mediteerde ter voorbereiding op een lezing over het thema Vrij zijn, waar je ook bent (naar het gelijknamige boek van Thich Nhat Hanh). Met vrij zijn wie je bent bedoel ik dat je vrij bent, vrij kunt zijn, ondanks beperkende gedachten over jezelf, en ondanks de beperkende gedachten wat anderen van je zouden kunnen denken of vinden; ondanks wat anderen tegen je zeggen of wat er mogelijk achter je rug om over je gezegd wordt.

 

Blijven staan

Kun je blijven staan voor je eigen idealen, voor je eigen inzichten als die gebaseerd zijn op kennis en ervaring. Blijf je staan ondanks dat je tegengewerkt wordt, ondanks dat mensen je onheus bejegenen of negeren? Het is moeilijk, zeker als er een beroep gedaan wordt op de harmonie die er zou moeten zijn of wanneer er (ik noem het) ‘het Boeddhistische vingertje’ geheven wordt.

Voel je je afgewezen als je bijvoorbeeld met iemand de dialoog aan wilt gaan over iets wat je hebt gezegd en dat door de ander verkeerd begrepen wordt en deze niet met je in gesprek wil  gaan? Of leg je je erbij neer dat er soms dingen gebeuren in de groep mensen waar je lid van bent?

 

Echt vrij

Zeg je er iets van en durf je de besluitvorming over een moeilijk onderwerp stil te leggen, zelfs als je een golf van kritiek over je heen krijgt? Als je vrij bent, echt vrij bent, leg je je er niet bij neer. Dan blijkt vaak dat anderen uit diezelfde groep mensen zich ook durven uit te spreken en durven te zeggen dat ze het ook niet met de gang van zaken eens zijn.

 

Onbevreesd

Onbevreesdheid is waar het over gaat. Thich Nhat Hanh (Thây) schrijft in het boek Geen dood, geen vrees dat onbevreesdheid de kroon op de boeddhistische leer is: ‘Onbevreesdheid is de basis van waar geluk. Als je aan iemand onbevreesdheid kunt bieden, dan geef je die persoon het beste geschenk dat je kunt geven, zeker in moeilijke momenten’. Thây is natuurlijk bij uitstek iemand die zijn hele leven het toonbeeld van onbevreesdheid was in alles wat hij mee heeft gemaakt.

Over de moeilijke momenten die ik zelf ervaar en hoe ik er mee omga schrijf ik wekelijks in het weekend een column in het Boeddhistisch Dagblad.

 

Doorklieven

Over de onbevreesdheid van een onbekende Zenmeester gaat het volgende verhaal: Toen een leger een Vietnamese stad innam, ontvluchtte iedereen de tempel, behalve de abt. De generaal stormde de tempel binnen en was razend toen hij ontdekte dat de meester weigerde hem te begroeten, laat staan hem als groot veroveraar te ontvangen. ‘Besef je niet dat je ogen gericht zijn op iemand die je kan doorklieven zonder met zijn ogen te knipperen?’, schreeuwde de generaal. ‘En u’, antwoordde de abt, ‘kijkt naar iemand die doorkliefd kan worden zonder met zijn ogen te knipperen!’ De dreigende blik van de generaal veranderde in een glimlach. Hij boog en verliet de tempel.

 

 

Zie voor de wekelijkse column van Jan in het Boeddhistisch Dagblad:
https://boeddhistischdagblad.nl/?s=geen+dood+geen+vrees

 

 
Copyright © 2022 Zen Peacemakers, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp