Copy
Nieuwsbrief Nijmegen Stad van Compassie, februari 2021
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF NIJMEGEN STAD VAN COMPASSIE

Beste vrienden van Nijmegen Stad van Compassie,

Enerzijds raken we wat vertrouwd met de obstakels waarvoor Covid-19 zorgt en hebben we intussen bijvoorbeeld verschillende manieren gevonden om anders dan fysiek met elkaar te communiceren, anderzijds heeft deze situatie voor bijna ieder voor ons te lang geduurd en worden we geconfronteerd met maatschappelijke gevolgen op velerlei gebied die grote schades aanrichten die nog nauwelijks te overzien zijn.
Ongetwijfeld hebben velen van ons daar direct en indirect mee te maken en doen een beroep op onze compassie. Als je je in wilt leven in de situatie van de ander en begrip toont kan dat troost geven, ook al ben je meestal niet in staat de situatie waarin de ander verkeert effectief te veranderen.
Tegelijk confronteert deze periode ons met soms ernstige tekortkomingen van ons maatschappelijk bestel en herontdekken we waarden die in de loop van de laatste decennia ondergesneeuwd zijn. 
Het vormt voor onze organisaties een uitdaging maar veelal ook een bevestiging van de richting die al korte of langere tijd gelden ingeslagen is. En dat is hoopvol!

Deze februari-nieuwsbrief is bescheiden van omvang.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de teruggang van activiteiten in deze tijd.
Maar deze nieuwsbrief wil meer zijn dan een agenda van activiteiten van aangesloten organisaties.
Nijmegen Stad van Compassie beoogt ook een platform te zijn waar organisaties en individuele personen elkaar op weg naar meer compassie in de stad inspireren door ervaringen maar ook ideeën met elkaar te delen. Dat mag ook in de vorm van een verhaal of gedicht.

Voor 3 maart hebben we ambassadeurs/ contactpersonen van aangesloten organisaties uitgenodigd voor een online bijeenkomst met als titel “Vrijwilligers in Coronatijd: Zo kan het ook”.
Op vrijdag 26 februari vond weer eens een vrijwilligerscafé plaats, online vanuit de Lindenberg. Het volgende vrijwilligerscafé zal op maandagmiddag 29 maart zijn, dit keer vanuit het Huis van Compassie.
Ook op 26 februari vond het lang uitgestelde bezoek van de Compassiekaravaan aan de Kentering plaats.

En verder in deze nieuwsbrief: 

 • Voor betrokkenheid bij het Huis van Compassie
 • Ieder zijn verhaal, versie 2021
 • Persbericht Nijmegen in Dialoog
 • Compassiekaravaan bij de Kentering
 • Dat kan anders, blog van Annet
 • Uit het Marikenhuis
 • Klimaatalarm Nijmegen
 • Aanbod Iederal
 • Nieuwsbrief SummerArt
 • Nieuwsbrief Bewust

De uiterste inleverdatum van kopij voor de volgende nieuwsbrief:

woensdag 24 maart 2021

 
Graag foto's bij berichten apart aanleveren, ook als deze al in een opgemaakt document zijn verwerkt!
Voor betrokkenheid bij het Huis van Compassie, voor meer verbinding!
We hebben de meeste bezoekers en/of vrijwilligers al lang niet kunnen zien bij het Huis van Compassie. We missen jullie en willen graag weer meer contact met jullie. Daarom hebben we een plannetje bedacht:

Maak het met ... Mirjam.. en met ....(hier kan jouw naam staan!)
Zo jammer dat we elkaar nog steeds niet kunnen ontmoeten bij het Huis van Compassie. Toch blijven we naar verbinding zoeken met elkaar. We willen dit doen door onze creatieve ideeën met elkaar te delen.

Doe jij ook mee? Mail of app dan een foto van jouw eigen gemaakte creatie met het thema Verbinding naar ineke@huisvancompassienijmegen.nl
Met een korte beschrijving van hoe je dit kunt doen. Zodat je anderen inspiratie geeft en ze dit thuis ook kunnen maken. Mag ook een zelfgemaakt filmpje, tekst of gedicht zijn. Zet je er bij hoe jouw inzending ons Verbinding kan geven?
Wij plaatsen jouw idee met foto en beschrijving of filmpje dan op onze Facebook pagina. Wie weet wordt jouw creatieve idee straks tentoongesteld in het Huis van Compassie!

Kijk voor een voorbeeld op de Facebook pagina van het Huis van Compassie.
Mirjam heeft  leuke naamslingers gemaakt voor het afscheid van onze stagiaires.
We zijn super benieuwd naar jullie reacties en creatieve ideetjes!
WIL JE OOK JOUW VERHAAL DELEN?
Doe mee aan 'Ieder zijn verhaal'!
Wil je vertellen over jouw leven? Over iets dat jij belangrijk vindt? Óf juist over iets wat jij mooi vindt? We denken dat het je goed kan doen, als iemand echt naar je verhaal luistert.
Wij willen het verhalen vertellen makkelijker maken. Dat kan op verschillende manieren
 • Je kunt je verhaal vertellen of (laten) opschrijven
 • Of, je kan jouw verhaal delen door middel van muziek maken, luisteren of dansen
 • Óf! Samen iets maken of doen: schilderen, tekenen, handwerken of toneel
 
Niets moet en alles mag, kies wat bij jou past. Samen, alleen, met een van onze deskundige vrijwilligers of in een klein groepje. Jouw taal hoeft geen probleem te zijn, er zijn tolken.
 
Ieder zijn Verhaal is een project van het Huis van Compassie.
Interesse? Neem contact op: via mail: ineke@huisvancompassienijmegen.nl
of bel 06-42908699 / 06-27274789.
Lees meer informatie op de website van het Huis van Compassie
NIJMEGEN IN DIALOOG
Uitreiking eerste certificaten aan dialoogbegeleiders

Nijmegen in Dialoog is een project van Huis van Compassie Nijmegen en Nijmegen Stad van Compassie, met medewerking van Stichting KUS en Bureau Wijland en op aanvraag van en gesteund door de gemeente Nijmegen.

Doel van het project is het organiseren van waardevolle ontmoetingen tussen allerlei Nijmegenaren. Stadgenoten, die elkaar niet vanzelf tegenkomen, gaan met elkaar in dialoog over onderwerpen die in hun dagelijks leven belangrijk voor hen zijn. Bij voorkeur in de eigen buurt van de deelnemers.

De eerste groep vrijwilligers is bezig met de afronding van de training tot dialoogbegeleider. De dialoogbegeleiders zijn getraind in de waarderende onderzoeksmethode van Nederland in Dialoog.
Wethouder mevrouw Grete Visser zal de certificaten van de training uitreiken aan de eerste groep dialoogbegeleiders. De uitreiking vindt plaats op vrijdag 26 maart 2021 tussen 16.00 en 17.00 uur. Dit vormt tegelijk de officiële start van het project Nijmegen in Dialoog.

De tweede groep van dialoogbegeleiders start binnenkort met de training. 
Voor info en aanmeldingen: ineke@huisvancompassienijmegen.nl

Compassiekaravaan online op bezoek bij De Kentering

De Compassiekaravaan, ondersteund door Nijmegen Stad van Compassie en georganiseerd door het Huis van Compassie, brengt raadsleden en ambtenaren in persoonlijk contact met Nijmegenaren, die in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren.

Uit het werkplan van Nijmegen Stad van Compassie over de Compassiekaravaan:

“Tijdens de bezoeken staat het contact van mens tot mens centraal. In kleine groepen gaan de deelnemers op informele wijze een persoonlijk gesprek aan met de politici: om te vertellen over hun leven en de noodzakelijke steun die zij ontvangen (of ontberen). Maar ook over de kracht, waaruit de mensen putten en de talenten, die de mensen hebben en zo mogelijk ook etaleren. Politici en ambtenaren kunnen ook vertellen, waar zij bij besluitvorming en uitvoering rekening mee hebben te houden. Het gaat om het wekken van wederzijds begrip ter verkleining van de kloof politiek-burger.”

Op vrijdag 26 februari 2021 hebben gemeenteraadsleden en beleidsambtenaren in het kader van de Compassiekaravaan een Zoom-meeting met ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers van De Kentering.

Op het programma staat een voorstelronde, algemene informatie over De Kentering, een ervaringsverhaal en het voorlichtingsproject Gek in de Klas. Ook is er ruimte voor vragen.

DAT KAN ANDERS
Blog van Annet Hogenbirk
Voor de komende 40-dagentijd schrijf ik meditatiemateriaal voor digitale retraite OPGEWEKT?! Inmiddels ben ik aangeland bij het verhaal dat Jezus weinig succes heeft in zijn eigen woonplaats (Marcus 6: 1-6). Hij heeft in de regio rond Nazareth al een heel aantal mensen kunnen helpen. Ze zijn zichzelf geworden door zijn toedoen. Ze voelen een energie in zich stromen die ze eerder nog niet kenden.
Ze ervaren Liefde (hoofdletter: iets goddelijks!) en aandacht van binnenuit en van buitenaf. Mensen herstellen: ze gaan meer verbinding met zichzelf ervaren – leren van zichzelf te houden zoals ze zijn – en krijgen meer verbondenheid met mensen en natuur om zich heen. Ze worden personen zoals ze bedoeld zijn te zijn: vrij, geliefd om wie ze zijn en mooi als mens! Wie geen stap durfde te zetten, gaat lopen. Wie zichzelf probeerde stuk te maken en depressief was, vindt rust in zichzelf en krijgt een plek in zijn familie- en kennissenkring.

Jezus is bezig met het uitdragen van deze boodschap. Hij wil dit vuur van de Liefde ook in zijn eigen woonplaats ontsteken. Want het is zo mooi en goed om te ervaren dat iedere mens meetelt en dat niemand uitgestoten wordt. Dát is wat hijzelf van God ervaart. De woorden van de oude profeten veranderen hemzelf van een timmerman in een bevlogen leraar. De goddelijke Liefde zet hem letterlijk en figuurlijk in beweging om ook anderen bij die Liefde te betrekken. Maar zijn plaatsgenoten voelen er niet zo voor. Wat haalt die timmerman zich in zijn hoofd! Als híj het kan kan iedereen het! En zo gemakkelijk kan het toch niet zijn om een samenleving te veranderen...
Het zou betekenen dat je zelf je dagelijks leven anders gaat leven. Dat je ruimer gaat kijken en ook jezelf niet in een hokje zet. Dat je vriendelijk bent tegen iemand die anders is en leeft dan jij. Dat je iemand die in de put zit te eten vraagt. Dat je geen perfectie van jezelf eist en ook niet van een ander. Dat je... Er zijn zoveel invullingen voor te bedenken. Geen veroordelingen van anderen, maar een er voor elkaar zijn. Is dat dan geloven?

Het is nogal een verandering van hoe je doet wat je doet en wat je dan beleeft natuurlijk. En zo kan het dagelijks leven steeds meer gaan veranderen. Het kan zo maar een deel-samenleving worden waarin Liefde en aandacht en alles wat daarmee samenhangt wordt gedeeld.
In zijn woonplaats moeten ze er weinig van hebben. Enkele kwetsbare personen laten zich wel door Jezus helpen. Zij staan er kennelijk wel open voor. Hij verbaast zich erover dat er er verder geen animo is. Hij vertrekt en gaat verder naar mensen die er wel mee aan de slag willen.
Ons leven kan anders. We hoeven niet onszelf klem te zetten in een wij-zij-denken of te streven naar perfectie om mee te mogen tellen of bang te zijn voor tekorten als we niet alles voor onszelf houden. We kunnen ons laten inspireren tot een leven met ruimte. Ik merk het steeds weer: de evangelieverhalen die ik lees geven mij stof tot nadenken en stil-zijn. Tot landen in mijzelf en ervaren waarin ik vrede vind. Zo ben ik vanzelf aandacht aan het besteden aan wat mij een mooiere mens kan maken. Bijzonder eigenlijk: dat je elke dag bezig kan zijn met beginnetjes van vrede!
 
Ook beginnetjes van vrede maken?
Dit verhaal en andere verhalen kom je tegen in 40-dagenretraite OPGEWEKT?! die vanaf 17 februari 2021 van start gaat.
Meer informatie op: www.zininmijnleven.nl/inspiratie/retraite
 Marikenhuis: ook in coronatijd open

Het Marikenhuis is beperkt geopend. Maar we staan nog steeds klaar voor iedereen die is geraakt door kanker! Samengevat:

 • Het Marikenhuis heeft als doelgroep kwetsbare mensen
 • Het Marikenhuis blijft open voor lotgenotengroepen en individuele afspraken
 • Het Marikenhuis is tijdelijk gesloten voor inloop zonder afspraak
 • Van maandag t/m donderdag, van 10.00-12.00 u, is er algemenen telefonische ondersteuning (‘luisterend oor’) - 06-14061827
Tijdens de lockdown worden uitzonderingen gemaakt voor kwetsbare groepen. Daarom houden we het Marikenhuis open voor de lotgenotengroepen (incl Spelen met Klanken en de Creagroep) en individuele afspraken. Bijvoorbeeld  Wandelgesprekken 1-op-1, Coaching bij kanker etc.
Wellicht ten overvloede, benadrukken we nogmaals dat de gasten op afspraak het Marikenhuis mogen bezoeken met inachtneming van de geldende coronaregels. (Video)Bellen kan altijd en maakt veel mogelijk. Ook  biedt het Marikenhuis de komende periode online kookworkshops aan. Het Marikenhuis blijft gesloten voor inloop zonder afspraak.
Kijk op onze activiteitenpagina voor alle mogelijkheden en activiteiten die het Marikenhuis kan bieden. 

Vrijwilliger bij het Marikenhuis, iets voor u?
Het Marikenhuis zoekt enthousiaste, betrokken en gedreven vrijwilligers.
Interesse? Kijk op www.marikenhuis.nl/vrijwilligers
Klimaatalarm Nijmegen
Op 14 maart om 14 uur is het Klimaatalarm in 30 verschillende steden in Nederland, waaronder Nijmegen. Samen staan we stil voor het klimaat en laten de politici zien dat ze het klimaat prioriteit moeten geven. Zo kunnen wij, op afstand en toch samen, massaal van ons laten horen.

De verkiezingen komen eraan en wij eisen een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid voor iedereen. Dat beleid komt er niet zomaar. Jouw stem is van levensbelang!
 
Doe jij ook mee met het Klimaatalarm? Voor gezinnen, kleine ondernemers, voor jongeren. Voor boeren, Inheemse mensen, voor jou. Want iedereen heeft recht op gezond eten, duurzaam reizen, groene banen en een goede woning. In Nederland en daarbuiten. Alleen zo houden we onze aarde leefbaar.
Veiligheid staat voorop, we houden ons in overleg met gemeenten aan de corona-maatregelen. Iedereen kan op 14 maart veilig meedoen, op 1,5 m afstand of vanuit huis.
 
Het moet en het kán anders. De klimaatcrisis wacht niet.
Meld je aan via: www.klimaatmars2021.nl.
Hou ook ons Facebook event in de gaten voor meer informatie.
Samen maken we het Klimaatalarm groot!
 
Wil je het Klimaatalarm Nijmegen nog op een andere manier ondersteunen? Meld je aan als vrijwilliger of doneer om het Klimaatalarm mogelijk te maken!
Aanbod Iederal
iederal daagt je uit jezelf te ontdekken door anderen te ontmoeten. Je samen te verdiepen en te verbinden. Je ziet nieuwe gezichten en krijgt nieuwe inzichten bij onze (online) events.

De events van iederal gaan over zingeving en levenskunst. Ze organiseren poëzieworkshops, gesprekken over liefde en levenslessen, een ontdekkingsreis over zefbewust zijn en nog veel meer. Benieuwd of er voor jou iets bij zit?
Bekijk alle events van iederal
Activiteiten van Bewust Nijmegen
Bewust Nijmegen! is het platform voor bewust, gezond, duurzaam en prettig leven in Nijmegen. Professionals en organisaties laten hier zien wie ze zijn en wat ze doen!

Wat is er weer veel leuks en inspirerends te doen de komende weken in Nijmegen en omgeving. Zo staat er onder meer een cursus geweldloze communicatie, een workshop familieopstellingen en een meditatieve wandeling op de agenda. Ook kan je een veganistische kookworkshop of en een workshop kruiden en cosmetica volgen. Wellicht zit er iets voor je bij!
Klik voor de activiteitenagenda van Bewust Nijmegen!
Nieuwsbrief van Summer Art

De combinatie passie voor kunst en organisatietalent bleek in 2006 een uitstekende opzet voor SummerArt te zijn. De eerste exposities in het authentieke herenhuis uit de 19de eeuw waren dan ook al snel een begrip. Door de kleinschaligheid en persoonlijke benadering voelen kunstenaar en kunstliefhebber zich snel thuis.

Na een periode van economische crisis waarin de kunstsector een dieptepunt beleefde is er gelukkig weer een opleving in de kunst. Alle reden om een bredere vorm van kunst aan te bieden. Summer Art adviseert u graag.

Lees hier de nieuwsbrief van Summer Art
BLIJF OP DE HOOGTE VIA
WWW.NIJMEGENSTADVANCOMPASSIE.NL
Door een technische storing is uitschrijven van deze nieuwsbrief via de hieronder vermelde uitschrijfknop niet mogelijk. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen? Stuur een mail naar: post@nijmegenstadvancompassie.nl en wij verwijderen uw inschrijving!