Copy

Ak sa Vám tento e-mail nezobrazuje správne, kliknite sem pre jeho online verziu.

Iba fungujúce mestá a obce môžu poskytnúť svojim občanom zdravé prostredie pre kvalitný život. Aby sa ľuďom v mestách a obciach lepšie žilo, je dôležité, aby sa do ich rozvoja zapájali aj firmy. Na príkladoch konkrétnych miest si ukážeme, ako firmy pomohli samosprávam pri zabezpečení lepších služieb a dosiahnutí vyššej kvality života, aj ako pri tejto spolupráci využili behaviorálne techniky.

Dovoľte nám pripomenúť, že už tento piatok sa koná ďalšie zo série Seesame Talk: Nudge your business o využívaní behaviorálnych poznatkov v praxi.

Ako po voľbách zlepšiť kvalitu života v mestách a obciach

2. december 2022 
o 12:30


Seesame, Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava

Hlavné témy aktuálneho Seesame Talk

  • Postrčenie namiesto príkazov a zákazov - prečo a kedy je vhodné použiť v samosprávach behaviorálny výskum?
  • V akých oblastiach verejného života vieme využiť behaviorálne vedy?
  • Akú rolu zohrávajú firmy pri zvyšovaní kvality života občanov v mestách a obciach?
  • Ako OZV ENVI – PAK odnaučil ľudí v Ivanke pri Bratislave a na bratislavskom Štrkovci hádzať odpady na zem
  • Ďalšie úspešné príklady realizovaných behaviorálnych výskumov v slovenských samosprávach

Na tieto otázky budú  odpovedať

  • prof. Emília Sičáková Beblavá - Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK Bratislava
  • Kristína Londáková – The Behavioural Insights Team London
  • Katarína Kretter – OZV ENVI – PAK
  • Diana Šurkalová Dušeková – Mesto Prievidza
  • Michaela Benedigová, Anna Michalková - Seesame

Odborní partneri podujatia: Ústav verejnej politiky FSEV UK Bratislava a The Behavioural Insights Team London

Podujatie bude prebiehať v hybridnom formáte - pozvaní hostia sa ho môžu zúčastniť osobne v priestoroch Seesame, alebo sa môžu pripojiť online cez Zoom.

Oficiálnu pozvánku spolu s programom a linkom na Zoom Vám zašleme už čoskoro. Prosím, svoju účasť potvrďte do 30. novembra 2022 na sramova@seesame.com

Tešíme sa na Vás!

Michaela Benedigová
Managing Director & Partner

Seesame Seesame
@SeesamePR @SeesamePR
@seesame_sk @seesame_sk
Copyright © 2022 Seesame, s. r. o., Všetky práva vyhradené | All rights reserved


Chcete sa odhlásiť z našej emailovej databázy?
Môžete tak urobiť prostredníctvom tohto odkazu. | Do you want to unsubscribe? Please, click here.