Copy
Bekijk deze nieuwsbrief in de browser voor een betere ervaring!

"There are only two lasting bequests we can hope to give our children. One of these is roots, the other, wings."
--
Johann Wolfgang von Goethe


 

Een nieuwe vorm van onderwijs

Naar de EduMap Store

Beste lezer!

Hartelijk welkom bij deze update van DataCare, boordevol informatie:

 • nieuwe features in EduMaps
 • nieuwe EduMaps in de EduMap Store
 • een nieuw partner
 • een heuse verloting
 • en meer!

Wij wensen u veel leesplezier. 
Team DataCare

Prijswijziging (in uw voordeel!)


In een vorige nieuwsbrief meldden we u dat we vanaf het nieuwe schooljaar ook de "niet-actieve" leerlingen in EduMaps zullen meetellen. Voor de niet-actieve leerlingen hanteren we daarbij een ander tarief dan voor de actieve leerlingen: 
 • actieve leerling € 5,- per leerling per jaar
 • niet-actieve leerling € 3,- per leerling per jaar
EduMaps telt de leerlingen die in de database staan  iedere week en maakt daar uiteindelijk een jaargemiddelde van. De nieuwe telling treedt in werking per 1-8-2021 en wordt voor het eerst automatisch verwerkt op de factuur van 1-9-2022. 

Kwartiermakers VO gezocht

We maken van de gelegenheid gebruik om u voor te stellen aan een nieuwe samenwerkingspartner van DataCare: Bright. Bright is een partner in transformatietrajecten met als lijfspreuk "Everyone is a natural". Dat past goed bij EduMaps, waar iedere leerling (per vak) een eigen leerroute bewandelt en waarin we autonoom zijn in het aanbieden van de content op die leerroute!

Bright en DataCare zijn op zoek naar VO-scholen met wie wij een pilottraject kunnen starten. EduMaps is ontstaan in het Speciaal Onderwijs, maar heeft ook voor een VO school een aantal interessante eigenschappen. Is immers niet ieder kind speciaal?
 • passend onderwijs door werken met leerroutes 
 • inclusief onderwijs door ieder vak op een eigen niveau
 • niveaugroepen i.p.v. jaargroepen 
 • meer monitoren, minder toetsen
 • eigenaarschap van de leerling via Prove-It 
EduMaps is een supervriendelijke, eenvoudig te hanteren en volstrekt logische applicatie, die je helemaal kunt inrichten met je eigen leerroutes en leermiddelen. De "leerlijn-engine" in EduMaps zal de docenten vervolgens enorm ontlasten en aan de leerlingen zelf een grote vrijheid bieden. Maar de visie achter EduMaps heeft wel consequenties voor de organisatie van uw school. Om dit goed te kunnen begeleiden zijn wij daarom op zoek naar kwartiermakers, die samen met ons de weg willen bereiden om deze nieuwe vorm van onderwijs met EduMaps ook te kunnen implementeren in het Voortgezet Onderwijs!

De tijd is rijp. Wie durft?

Nieuwe features!

 • Niveau toevoegen: vanaf nu kunt u doelen uit een andere leerroutefase toevoegen aan een groepsplan. 
 • Schooljaar indelen: we hebben de mogelijkheid toegevoegd om de indeling van een schooljaar te kopiëren naar een volgend schooljaar. Dit is met name prettig voor niet-scholen, die niet de mogelijkheid hebben om dit werk door een EDEX-import te laten doen. 
 • Overzichten: de overzichten in EduMaps werken nu voor een ontwikkelingslijn én een leerroute. Ook maken de nieuwe tooltips duidelijk hoe een gemiddelde zich verhoudt tot de inschaling op de leerroute, wanneer deze afwijkt van de algemene uitstroombestemming van de leerling.
 • Alle vakgebieden selecteren: vanaf nu kunt u de vakgebieden in de Monitor in één keer openen wanneer u deze wilt evalueren of afdrukken. 

Modules in EduMaps

EduMaps is een fusie van onze beide “legacy applicaties” OVM en LOGOS. Beide applicaties hanteerden een verschillend prijsmodel, die wij in EduMaps op één lijn moesten brengen. Om die reden hebben we besloten om EduMaps op te knippen in modules. Een “OVM-school” hoeft het OPP, de plannen, de formulierenbouwer en de document-upload op die manier niet te gebruiken en er daarom ook niet voor te betalen.

De modules in EduMaps:
 • Basis - volgen van de leerling op een ontwikkelingslijn
 • Plannen - basis + plannen van een leerling op een leerroute, incl. OPP, GP, HP, LP
 • Dossier - basis + formulieren bouwen en documenten uploaden
Vanaf 1 augustus worden de modules "Plannen" en "Dossier" voor OVM-scholen automatisch op inactief gezet. U kunt deze modules zelf weer activeren via de EduMap Store. 

Reviews in de EduMap Store!

Wij begrijpen dat onze klanten nog wat schuchter zijn als het gaat om het schrijven van een review bij een EduMap die zij gebruiken uit de EduMap Store. Toch is dit een hele mooie manier om een potentiële nieuwe gebruiker van EduMaps te laten weten wat jij vindt, van deze EduMap! Om jullie aan te moedigen hebben wij besloten om een prachtige, ingelijste poster te verloten onder de gebruikers die een review hebben geschreven bij een EduMap die zij gebruiken. Deze poster, die in het najaar ook beschikbaar zal komen in onze Authentic Living Academybevat een quote van Freddie Mercury van Queen uit het nummer Innuendo, die wat ons betreft het ultieme doel weergeeft van wat we onze kinderen op school zouden willen leren. We hopen daarom dat deze poster niet alleen bij de winnaar, maar straks in vele schoolhallen zal komen te hangen!

De loting vindt laats op 22 juli en zal in het nieuwe schooljaar, als de situatie dit toelaat, persoonlijk worden overhandigd aan de gelukkige winnaar. 

Binnenkort verwacht: API

Over enkele weken komt er voor EduMaps een API (Application Programming Interface) beschikbaar. Een API is een koppelplatform waarmee je gegevens uit EduMaps op een beveiligde manier beschikbaar maakt voor andere systemen. Dat kan voor jezelf zijn, bv. om op basis van de ruwe data uit EduMaps je eigen grafieken te maken, bv. met MS Excel of Power BI, maar met behulp van de API kun je ook andere softwareapplicaties koppelen aan EduMaps, om gegevens met elkaar te combineren.

De module API kan, als hij beschikbaar is, worden geactiveerd via de EduMap Store. Een handleiding stellen we t.z.t. ook beschikbaar. Voor vragen over de API-module kunt u contact met ons opnemen. 
 
Basicly is een EduMap voor Digitale Geletterdheid die geschikt is voor (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Basicly is onderverdeeld in vier deelonderwerpen: ICT-basisvaardigheden, Computational Thinking, Mediawijsheid en Informatievaardigheden. In deze EduMap vind je alle doelen op een rij. Als school kun je zelf bepalen op welke wijze je de doelen in de klas behandelt. Ook kun je, in combinatie met een licentie bij Basicly, gebruikmaken van kant en klaar lesmateriaal om aan de doelen invulling te geven. Aan de hand van leskaarten, lespresentaties, video's en werkbladen kun je, met of zonder voorkennis, direct met digitale geletterdheid aan de slag.
EduMap Store
Deze EduMap voor leerroute 1 is gebaseerd op de leerlijn Plancius. Omdat de ontwikkeling binnen de doelgroep EMB vrijwel nooit lineair verloopt en lastig te voorspellen is, kan de leerlijn niet worden vormgegeven conform de overige leerlijnen. We hebben ervoor gekozen om alle Plancius-niveaus (0 t/m 6, waarbij niveau 0 de stamlijnniveaus A en B omvat) beschikbaar te stellen binnen één leerroute voor alle EMB-leerlingen. Per leerling en per domein wordt bepaald welk Plancius-niveau passend is.
Daarnaast hebben we een zelf ontworpen domein ‘Observatieperiode’ toegevoegd (op niveau 0), met behulp waarvan de leerling gedurende de eerste periode na binnenkomst wordt geobserveerd.
Tenslotte is een tweede leerroute toegevoegd, waarin alle aansluitende ZML-doelen staan. Deze zijn gelabeld met niveau 7.

Voor meer informatie, neem contact op met een van de Intern Begeleiders van Mytylschool Gabriël.
EduMap Store
Jouw EduMap ook in de EduMap Store? Neem contact met ons op!
Facebook
LinkedIn
Website
Wil je je uitschrijven voor deze nieuwsbrief?

Je kan je instellingen updaten of hier afmelden van deze lijst.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
DataCare · Borchgraven 2.4 · Varsseveld, GE 7051 CW · Netherlands