Copy
Obveščamo vas o novostih na področju Športa mladih.

Šport mladih - OKTOBER 2020 - "Šport na daljavo"

Pred jesenskimi počitnicami ste bili zaradi poslabšanja epidemiološke slike znova primorani del pouka prilagoditi za delo od doma. To je še posebej velik zalogaj za vse učence in dijake, na drugi strani pa najpomembnejšo vlogo opravite strokovni delavci v šolah in vrtcih. Šolanje na daljavo predstavlja prav poseben izziv vam športnim pedagogom, saj so otroci in mladi različno motivirani za športno vadbo, še posebej, če jo morajo izvajati samostojno, brez družbe svojih vrstnikov kot to poteka v šoli.

ŠPORT NA DALJAVO - VADI DOMA

POVABILO K POSREDOVANJU VSEBIN O ŠPORTNI VZGOJI NA DALJAVO

Na Zavodu za šport RS Planica vabimo športne pedagoge in druge strokovne delavce v športu, da nam posredujete video vsebine ali povezave do njih, ki ste jih uporabili oz. jih boste uporabili za izvajanje ur športne vzgoje na daljavo in ste jih pripravljeni deliti s širšo strokovno in laično javnostjo v okviru naše spletne strani Šport mlad

Več na povezavah
Povabilo k posredovanju vsebin o športni vadbi na daljavo>>>
Šport na daljavo - vadi doma>>>

PROGRAMI MALI SONČEK, ZLATI SONČEK IN KRPAN

Programi se izvajajo nemoteno v vrtcih in šolah. Knjižice za otroke, ki vstopajo v program prvič lahko prejmete na sedežih področnih centrov. Pomembno je, da ste knjižice naredili preko spletne aplikacije, v katero ste vnesli tudi število sodelujočih otrok v celotnem programu. Pri vseh treh programih je pomembna postopnost, pot izvajanja posameznih gibalnih nalog, da uspešneje pridemo do končnega cilja. V tem obdobju je zelo zaželene tako, da lahko uporabite vse svoje znanje in domišljijo, da nadgradite posamezna gibalna znanja, poti, ki otroke podprejo v njihovem gibalnem razvoju. Uspešno izvajanje vam želimo!
Zavod za šport RS Planica
Dunajska 22
1000 Ljubljana


e-pošta: info@sportmladih.net
spletna stran: www.sportmladih.net
telefon: 01 434 23 96
Email Marketing Powered by Mailchimp