Nieuwsbrief 2020-10

Het wetsvoorstel pensioenakkoord kort uitgelegd
De herziening van het pensioenstelsel komt nu echt op gang. In het conceptwetsvoorstel en de toelichting van 16 december 2020 zijn de nieuwe regels beschreven. Het 260 pagina’s tellende document heeft de status van consultatiedocument. Toch is zo langzamerhand zeer duidelijk waar werkgevers mee te maken krijgen. In deze Nieuwsbrief treft u daarover vijf korte inleidingen aan.

De Nieuwsbrief behandelt de positie van de (tienduizenden) werkgevers die hun pensioenregeling hebben ondergebracht bij een verzekeringsmaatschappij of PPI en waarvoor géén verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds geldt. De hoofdregel van het wetsvoorstel is dat alle werkgevers móeten overstappen op een vlakke pensioenpremie. Zowel de werkgevers- als de eventuele werknemersbijdrage moeten vlak zijn; er mag geen onderscheid in leeftijd zijn. Wel kunnen er binnen een organisatie verschillende pensioenregelingen gelden en daardoor verschillende hoogtes van vlakke premies.

Welke pensioenregelingen zijn straks nog mogelijk?
In het nieuwe pensioenstelsel is een gegarandeerde pensioenuitkomst niet langer mogelijk. Enkel de hoogte van de premie kan voortaan worden toegezegd. De uiteindelijke pensioenuitkomst is daardoor afhankelijk van de ingelegde premies, het beleggingsbeleid en de rentestand. Toch valt er wat te kiezen, omdat in het nieuwe pensioenstelsel vier verschillende premieovereenkomsten mogen bestaan.
Lees meer

Welke keuzes heeft de werkgever? 
Werkgevers moeten een keuze maken voor een nieuwe regeling. Hierna treft u een overzicht aan van de (fiscale) mogelijkheden en het overgangsrecht. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige pensioensituatie bij de werkgever.
Lees meer

Arbeidsvoorwaardelijke consequenties
Onder andere vanwege het verplicht worden van de vlakke premie moeten alle pensioenregelingen in Nederland gewijzigd worden. Dit brengt diverse verplichtingen voor werkgevers met zich mee. Hier ligt (ook) een belangrijke rol voor arbeidsrechtjuristen. 
Lees meer

Vlakke premie, maar niet vast 30%
Met ingang van 1 januari 2022 wijzigt het fiscale kader voor pensioenopbouw. Het nieuwe maximale premiepercentage bedraagt 30%. Maar niet voor altijd, want een verlaging ligt op de loer. 
Lees meer

Overige onderwerpen
In het consultatiewetsvoorstel wordt uitgebreid stil gestaan bij de (overgang naar de) vlakke premie. Andere belangrijke onderwerpen zijn nabestaandenpensioen, lijfrente en experimentele pensioenopbouw voor zelfstandigen. 
Lees meer

KWPS | Employee Benefits & Risk Management
▪    Tax & Legal
▪    Actuarial & HR Accounting
▪    Wealth, health, sustainability
▪    Insurance brokerage & Investments

World Trade Center | Tower A, Level 11
Strawinskylaan 1115 | 1077 XX Amsterdam
T  + 31 20 589 1818
E  
info@kwps.nl
 KWPS_pensioen


KWPS kan informeren en adviseren over de in deze nieuwsbrief gesignaleerde actualiteiten. Benader uw vaste contactpersoon bij KWPS of mail naar info@kwps.nl. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld, doch geeft geen volledig beeld van de genoemde problematiek. Alle handelingen die naar aanleiding van deze nieuwsbrief worden ondernomen zijn voor eigen rekening en risico. KWPS is gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34248760.