Copy
View this email in your browser
Concurrentiegerichte Dialoog en Onderhandelingstechnieken 
Intervisie/opleiding: Q1 2023 | 13.00 - 17.30 uur
De 'match' tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is al lang niet meer hoofdzakelijk gebaseerd op de laagste prijs, selectie op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding is de norm geworden. Onder kwaliteit vallen zaken als een projectmanagementplan en visie op duurzaamheid. Een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en persoonlijk contact is hierdoor steeds belangrijker geworden. 

De concurrentiegericht dialoog is een belangrijk instrument voor opdrachtgevers om voorafgaand aan een project uitgebreid stil te staan bij een zo helder mogelijke uitvraag en het selecteren van de meest geschikte samenwerkingspartner. Het is een specifieke procedure voor vastgoed- en infra-projecten waarbij de opdrachtgever inzet op innovaties, risicobeheersmaatregelen en een goede samenwerking met de opdrachtnemer. Deze procedure wordt vaak geassocieerd met grote (Rijks)opgaven en complexe lange trajecten, het wordt echter steeds vaker toegepast op regionale projecten (o.a. gemeentelijk vastgoed, onderwijsgebouwen, woningbouw etc.) waardoor trajecten efficiënter én korter worden gemaakt.

De belofte van de concurrentiegericht dialoog is helder en zeer nuttig, een goede uitvoering ervan is echter lastig en makkelijker gezegd dan gedaan. Met name in de huidige tijd waarin de Coronabeperkingen een grote invloed hebben op dit proces (bv. gesprekken moeten op dit moment op digitale wijze gevoerd worden) is het belangrijk om goed te weten hoe de dialoog ingezet kan worden door opdrachtgevers en wat de implicaties hierop zijn van de nieuwe digitale realiteit.
In de opleiding wordt ingegaan op:
- Theorie en praktijk van de concurrentiegericht dialoog, onderhandelen en geven van feedback.
- Uitleg van aanbestedingsrechtelijke kaders.
- De invloed en implicaties van Coronabeperkingen op de dialoog.
- Hoe om te gaan met de nieuwe digitale realiteit.


Deze opleiding wordt georganiseerd door PPS Netwerk Nederland op verzoek van gemeentes, woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen in november 2022.

 
AANMELDEN
Leerdoelen van de opleiding: 
  • Knelpunten in de interactie tussen OG en ON leren signaleren en begrijpen
  • Vertrouwd raken met basisprincipes die helpen de interactie effectiever te laten verlopen 
  • Weten wat de aanbestedingsrechtelijke do's en don'ts zijn
  • Leren van anderen: hoe zijn zij gevaren en wat beviel goed en minder goed?
  • Welke vragen te stellen om bij te dragen aan de verheldering van de klantvraag?
  • Hoe vertrouwen te creëeren tussen betrokken partijen?
  • De dialoog voeren in een digitale omgeving i.p.v. face-to-face
PROGRAMMA

13.00 - 13.15 uur
Welkom & Inleiding
Door Harry Sterk (PPS Netwerk Nederland)  
Samenwerken zoals het bedoeld is. Toegepast in onze dagelijkse routines en praktijken inclusief aanbestedingen/selecties
13.15 – 14.15 uur
Concurrentiegerichte Dialoog
O.l.v. Math Feijen (OPPS)
Het theoretisch kader
- Introductie: Wat, Waar, Waarom en Hoe
- Het Dialoogplan
- Onderhandelen en Feedback geven (van de theorie naar de praktijk)
14.15 - 14.30 uur - Koffiepauze 
 
14.30  uur
Concurrentiegerichte Dialoog: de Do's en Don'ts
O.l.v. Math Feijen (OPPS) op basis van praktijkcases
Vertaling naar de praktijk
- Uitleg van de spelregels
- Uit de praktijk: Vraag en antwoord

 
16.15 - 16.30 uur - Koffiepauze 
 
16.30 – 17.15 uur 
Casusbspreking
O.l.v. Math Feijen
Do's en don'ts.
- Slim gebruik van online middelen.
- Veranderen van mindset: Op zoek naar nieuwe mogelijkheden i.p.v. focus op beperkingen
17.15 - 17.30 uur 
Vragen & Afsluiting
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.