Copy
De goede uitvraag
Principes achter Twee-Fase aanbestedingen goed begrepen en benut

Datum: wordt binnenkort bekend gemaakt | Zeist | 13:30- 20:00 uur (incl. diner)
  • Twee-Fasen aanbesteden: theorie en praktijkervaringen
  • Van opgave bestuur naar interne opdracht
  • Interne organisatie goed bemenst met juist mandaat
  • Adequate verkenning en verleiding van marktpartijen
  • Juiste afwegingen en keuzes rond contractvorm en selectie
Infrastructuur projecten hebben een matige reputatie op het gebied van kosten en planning. Ze kosten vaak meer , duren langer, en leveren minder op dan gepland. Hoe krijg je meer projectgrip?

De sleutel tot het managen van projectcomplexiteit ligt in de keuze voor eenvoud in aanpak. We hebben echter vaak de neiging om alle producten van de eigen opdrachtformuleringen als opdrachtgever integraal in te brengen in aanbestedingen. Aldus kan de essentie van wat we willen bereiken, ondersneeuwen. Begrijpen wat echt de bedoeling is, helpt in alle fases koersvastheid en projectgrip te bewaren. Je hebt elkaar hiervoor nodig. Het alternatief is dat inschrijvers speltheoretische aanpakken gaan hanteren, opdrachtgevers die selecties doen door een team dat sterk gericht is op 'inkoop' en 'juristerij', enz. Gevolg: Schijnzekerheden!


Complexe projecten vereisen intensieve interactie binnen- en tussen teams voor een passende samenwerking en keuze van aanbesteden. Form follows function. Hoe vaak gebeurt dit helaas niet andersom? Zo'n niet traditionele aanpak brengt overigens nieuwe dilemma's met zich mee en kan soms flink schuren: ook onderwerp van gesprek in deze opleiding-intervisie.

Het programma gaat over de organisatie van nieuwe professionaliteit op dit gebied. Opgaves worden complexer, ambities groter. Hoe sluiten samenstelling van teams en aansturing/mandaat vanuit besturen en de procesinrichting daarop aan? Zijn ambities realistisch, heeft men de  noodzakelijke informatie en kennis om juiste afwegingen/beslissingen te maken, zijn dialogen goed georganiseerd en in welke vorm/stadium met welke verbintenissen? Worden doelen en resultaten niet gemixt, gaan we voor laagste kosten of laagste prijs? Goede vraagformulering is geen sinecure! Twee-Fasen aanbestedingen in deze context. 


In deze opleiding-intervisie gaan we 'de goede uitvraag doen' systematisch invullen:
- Hoe een opgave vertalen naar een realistische opdracht?
- Hoe rekening houden met- en inspelen op dynamiek?
- Hoe teams over en weer goed neerzetten? Wie zit aan tafel en waarom? Mandaat en escalatie.
- Hoe ga je elkaar echt goed verkennen en verleiden?
- Hoe kies je aanbesteding- en samenwerkingsvormen die passen bij de organisaties en opgave ?
- Hoe slaat een resultante van bovenstaande neer in de gekozen contractvorm?


In het programma wordt vanuit juridisch en organisatorisch perspectief gekeken naar het ontwikkelen van de goede uitvraag. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stil staan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen. U krijgt praktische handvatten voor dit proces. Het programma focust op de infrasector en is bedoeld voor professionals uit de publieke sector, zoals Contractmanagers, Projectmanagers, Projectdirecteuren en leden van IPM-teams.

Er worden 3 kernvragen gesteld om bij projecten tot juiste, tijdsbestendige keuzes te komen:


Praktische Informatie

Datum: 
wordt binnenkort bekend gemaakt
Tijd: 13:30 - 20:00 incl. diner
Plaats: Zeist
Doelgroep: Het programma richt zich op de infrasector en is bedoeld voor contractmanagers, projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de (semi-)publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen, professionals uit de private sector (opdrachtnemers) betrokken bij tendering  
Kosten: € 895,- excl. 21% BTW
Aanmelden >>
Programma
13:30 - 13:45 uur
Welkom & Inleiding
O.l.v. Harry Sterk, PPS Netwerk Nederland

> Voorstelronde
> Setting the scene
> Project Management Design Model
> Verwachtingen van allen waarmaken: To-do voor de bijeenkomst

 
BLOK 1: De echte vraag helder krijgen
13:45 - 14:45 uur

Vanuit bestuur naar interne organisatie: De essentie van de uitvraag
O.l.v. Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 
> Bouwen is iets bijzonders: Je koopt iets dat er nog niet is. De aanbesteding is dus een gestolde belofte. Betekenis voor het proces
> Een complex project is gebaat bij een eenvoudige aanpak. Helder krijgen waar het écht om gaat
> De behoefte van de opdrachtgever als startpunt i.p.v. de 'juridische wiskunde'. 'Operatie geslaagd, patient overleden' situaties voorkomen

> Verduidelijkende vragen
BLOK 2: Interactie met de opdrachtnemers
14:45- 15:30 uur

Als interne organisatie de opgave correct vertalen en succesvol in de markt zetten 
O.l.v. Mr. Petra Heemskerk, Partner-Advocaat CMS Law

> Dialoog met de markt: Écht verkennen en verleiden i.p.v. rituelen
> Juridische uitdagingen + insteek. Focus: Hoe het kan i.p.v. wat niet mag
> Twee-fasen aanbesteding
> Komen tot een passende en aansprekende uitvraag
> Verduidelijkende vragen

 
15:30 - 15:15 uur
Pauze


 
BLOK 3: Interactief gedeelte
15:15 - 17:00 uur

Praktijkcasussen: Project Stadsdijken en (eventueel) uw eigen casus
We gaan in dit gedeelte met de groep in gesprek op basis van praktijkvoorbeelden. Hoe pakt de praktijk uit? Waar loop je tegenaan en hoe los je op?
O.l.v. Petra Heemskerk & Peter Staats

> Overzicht ingebrachte praktijkcasussen
> Project Stadsdijken Zwolle, ervaringen 2 jaar na gunning
> Rode draad in de dilemma's
> Het goede gesprek en de discussie

 
17:00 - 17:30 uur
Samenvatting & Afsluiting

> Samenvatting van de leerpunten door de dagvoorzitter

 
17:30- 20:00 uur
Borrel & Diner
Napraten in een informele setting en wellicht met elkaar (1 op 1) vervolgstappen afspreken.

 
Aanmelden >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.