Copy
View this email in your browser
Samenwerken zoals het bedoeld is
Hoe we samenwerking in het beheer & onderhoud laten werken
Begin juni 2023 | Locatie: Schiphol Oost
‘Samenwerking’, ook in de wereld van beheer & onderhoud en hard services is het een gevleugeld begrip. Waar de knip tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ook ligt, beide partijen zeggen alles te doen om een goede samenwerking te verzekeren. Maar toch werkt de samenwerking vaak niet zoals bedoeld. Dit leidt tot ontevreden gebruikers, onvoldoende grip op kosten en kwaliteit en een samenwerking gebaseerd op stilstand in plaats van op vooruitgang. Het gevolg: een nieuwe selectie en partnerselectie in de veronderstelling dat het met een nieuwe opdrachtnemer wel beter wordt. Maar dat blijkt keer op keer een utopie.

Maar wat is een ‘goede samenwerking’ binnen beheer & onderhoud eigenlijk? En als iedereen zo voor samenwerking is, waarom gaat het juist daarop zo vaak dan mis? Uit onderzoek blijkt dat als het mis gaat, dit over het algemeen niet voortkomt uit een gebrekkige kwaliteit van de contracten, procedures en andere vastgelegde afspraken. Maar dat het met name mis gaat in de manier waarop er invulling wordt gegeven aan de bedoeling van de samenwerking. Er ontbreekt een samenwerkingsmechanisme dat zorgt dat we de juiste ontwikkeling richting het gemeenschappelijke doel doormaken.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat de bedoeling, de afspraken en de samenwerking daadwerkelijk op elkaar aansluiten, elkaar versterken en zorgen voor continuïteit en verbetering van de dienstverlening aan gebruikers en business? Dat is het onderwerp van dit seminar.

Aan de hand van de wijze waarop KLM en de samenwerkingspartner 4AMS (een consortium van CWD, Equans en Spie) hier de afgelopen vier jaar invulling aan hebben gegeven maken we de slag naar de praktijk. Ook maken we de koppeling naar jouw eigen situatie en geven we handvatten om binnen jouw eigen organisatie de nodige stappen te kunnen zetten. Het gaat hierbij om handvatten waarmee je de bedoeling en uitgangspunten van de samenwerking kunt definiëren, handvatten om vervolgens de daarbij passende marktbenadering en contractering te doen en handvatten voor een logische implementatie en doorontwikkeling van de samenwerking.
PRAKTISCHE INFO
Datum: begin juni 2023
Tijd: 13:00 - 17:30 uur (incl. excursie vanaf ca. 16:15 uur)
Locatie: Schiphol Oost
Doelgroep: Opdrachtgevers en opdrachtnemers die betrokken zijn bij beheer & onderhoudsvraagstukken binnen complexe (vastgoed)portefeuilles
Kosten: kosteloos voor de doelgroep (Let op! Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.)
Aanmelden >>
PROGRAMMA

13.00 - 13:15 uur
Welkom & introductie 
Door Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland)


 
13:15 – 13:45 uur
Inleiding in samenwerken
Door Kasper Nieuwstraten (Managing Partner Brink)
  • Inleiding samenwerking binnen de keten van beheer & onderhoud / hard services
  • Hoe selecteer je de juiste partner?
  • Hoe zorg je voor een duurzame samenwerking?
13:45 - 14:15 uur
Een duurzame samenwerking
Door Roel Klinkhamer (Senior Procurement Manager KLM)
  • Hoe heeft KLM invulling gegeven aan een duurzame samenwerking?
  • Wat zijn de leerpunten?
14:15 - 14:30 uur
Pauze
14:30 – 15:00 uur
Een duurzame samenwerking in de praktijk
Door Pieter Jan van Hooijdonk (Directeur 4AMS)
  • Hoe werkt de samenwerking in de praktijk?
  • Hoe zorgen we samen voor continue vooruitgang?
  • Wat zijn de leerpunten?
15:00 – 16:00 uur 
Groepswerk

U gaat in kleine groepjes aan de slag met een imaginaire case. Hoe komt u tot keuzes en wat waren voor u ‘moeilijke punten’ die we vervolgens samen in een intervisie-vorm bespreken.
16:00 – 16:15 uur 
Afsluiting 
Door Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland)
16:15 – 17:30 uur 
Excursie door hangar 14
(de grootste hangar op Schiphol)
Aanmelden >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.