Copy
Dit is een activiteit van PPS Netwerk Nederland: 
Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT
 
View this email in your browser
 Samen Werken aan Vitale Infra-projecten
Van OG & ON naar Samenwerkingspartners

Geregeld lezen we berichten over uit de hand gelopen (grote) infraprojecten. Daarnaast worden deze projecten met de dag complexer, de omgevingsdynamiek steeds groter en de schaarste aan mensen en middelen stijgt. De noodzaak voor goed projectmanagement neemt dus sterk toe. Daar liggen uitdagingen voor alle opdrachtgevers en hun counterpartners om met elkaar grip op projecten te houden. Opdrachtgevers schakelen daarom projectmanagement bureaus in om die projecten adequaat uit te kunnen rollen. Hoe creëren we samen passende randvoorwaarden voor de ‘ingehuurde kennis en capaciteit’ om aldus maximale maatschappelijke waarde in projecten te creëren? Welke invulling van rollen, relatie en gedragingen tussen samenwerkende partijen optimaliseert de samenwerking voor (meer) projectsucces? 


PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Samen werken aan Vitale Infra-projecten’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor een duurzaam en toekomstbestendig samenwerking bij infra-projecten.
Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken
 • Uitvragen/selecteren: vraagformulering en toetsing;
 • Professionaliteit OG en ON;
 • Innovatieve contractering: aansturing, voorspelbaarheid en teamsamenstellingen;
 • Risicoverdeling; 
 • Een goede afwegingen kunnen maken van ‘zelf doen’ tot ‘uitbesteden’;
 • Samenwerking met stakeholders adequaat organiseren;
Deelnemen >>
PROGRAMMA: TWEETRAPSRAKET 
Fase I: Interviews  
Het inspiratiestraject start met een interview (van circa 30 minuten (?)) per genodigde (omdenker) voorafgaande aan de inspiratietafel. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. In die zin fungeren de interviews met name als een 'startcalibratie' ten behoeve van de latere gezamenlijke sessie. 

Binnen de scope van de vraag: 
Hoe creëren we samen passende randvoorwaarden in de samenwerking om aldus maximale maatschappelijke waarde in projecten te creëren?” gaan we tijdens het interview in op de volgende basisvragen: 
 • Visie: Wat moet (urgent) worden verbeterd en waar liggen (onbenutte) kansen? 
 • Size of price: Wat is de concrete upside/winst indien die kansen worden opgepakt? 
 • Route: Wat zou de meest efficiënte route zijn om die upside/winst te realiseren?
 • Organisatie: Wat moet daarvoor worden aangepast in de betrokken organisatie? 
 • Belangen en voorwaarden: Hoe stakeholders incentiveren c.q. hun belangen te respecteren?  
 • Eerste succes: Wat is de definitie van succes en binnen welk termijn?
Fase II Inspiratietafel: Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd
Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geïnterviewden onder leiding van een moderator met maximaal 6 deelnemers. De programmering van dit deel ziet er als volgt uit:
 • Introductie tafeldeelnemers 
 • Rondje langs de tafel: Ieder deelnemer doet een korte pitch (max. 2 minuten) op inhoud interview
 • Tafelgesprek: met alle aanwezigen 
 • Oogst: Uit de pitches en het tafelgesprek destilleren we een groepspitch/compelling plan 
 • Vervolgstappen 
 • Publicatie: opinie/visiestuk (door PPS Netwerk Nederland) na de bijeenkomst 
Praktisch
Datum: de datum voor de gezamenlijke sessie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.  
Locatie: het mooiste zou natuurlijk zijn om hiervoor elkaar fysiek te treffen voor een lunch (of soortgelijks) van circa 2 uur op een leuke locatie. Wanneer dit door omstandigheden (beschikbaarheid, agendaplanning, coronamaatregelen, etc.) niet mogelijk blijkt, vindt de sessie online plaats. Tijdens de interviews stemmen we de details en ideeën hieromtrent met de deelnemers af. 
Deelnemen >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen.
Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie.

Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760 | W: ppsnetwerk.nl