Twee-fasen aanbesteding:
een unieke inkijk in praktijkcasus

Ervaringen met een €100+ mio project (inmiddels 3 jaar na gunning)
door de direct betrokken met u gedeeld


20 Juni 2023  |  13:30-20:00 uur  |  Driebergen
Infrastructuur projecten hebben een matige reputatie op het gebied van kosten en planning. Ze kosten vaak meer, duren langer en leveren minder op dan gepland. Hoe krijg je meer projectgrip?

De grotere projecten vereisen intensieve interactie binnen en tussen teams voor een passende samenwerking en keuze van aanbesteden. Hoe sluiten samenstelling van teams en aansturing/mandaat vanuit besturen en de procesinrichting daarop aan? Zijn ambities realistisch, heeft men de  noodzakelijke informatie en kennis om juiste afwegingen/beslissingen te maken, zijn dialogen goed georganiseerd en in welke vorm/stadium met welke verbintenissen? Worden doelen en resultaten niet gemixt, gaan we voor laagste kosten of laagste prijs? Goede vraagformulering is geen sinecure! Twee-Fasen aanbestedingen in deze context.

U bent als inkoper of projectleider geïnteresseerd om als opdrachtgever een project in twee (of meerdere) fasen aan te besteden. Houden alleen de aanbestedingsaspecten u nog tegen om deze aanpak in de praktijk te brengen? In deze opleiding/intervisie geven de direct betrokken van o.a. het project 'Stadsdijken' in Zwolle u een unieke inkijk en delen zij hun ervaringen. Wat moet u zéker doen en wat kunt u beter laten? In deze opleiding/intervisie leert u:
 • Hoe een opgave te vertalen naar een realistische opdracht
 • Hoe rekening te houden met (en inspelen op) dynamiek
 • Hoe ga je elkaar echt goed verkennen en verleiden?
 
In het programma wordt vanuit juridisch en organisatorisch perspectief gekeken naar het ontwikkelen van Twee-fasen aanbestedingen. U leert als opdrachtgever waar u bij moet stilstaan om tot de beste opdrachtverstrekking te komen. U krijgt praktische handvatten voor dit proces.
Aanmelden >>
Programma
13:00 - 13:30 uur
Inloop met een broodje
13:30 - 13:45 uur (inloop vanaf 13:00 uur)
Welkom & Inleiding
O.l.v. Harry Sterk, PPS Netwerk Nederland
 • Voorstelronde
 • Setting the scene
 • Project Management Design Model
 • Verwachtingen van allen waarmaken: To-do voor de bijeenkomst
BLOK 1: De echte vraag helder krijgen
13:45 - 15:00 uur

Vanuit bestuur naar interne organisatie: De essentie van de uitvraag
O.l.v. Peter Staats, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Bouwen is iets bijzonders: Je koopt iets dat er nog niet is. (De betekenis van het proces rondom een aanbesteding.)
 • Een complex project is gebaat bij een eenvoudige aanpak. (Helder krijgen waar het écht om gaat.)
 • De behoefte van de opdrachtgever als startpunt: (Situaties als 'Operatie geslaagd, patiënt overleden' voorkomen.)
BLOK 2: Interactie met de opdrachtnemers
15:00 - 16:00 uur

Als interne organisatie de opgave correct vertalen en succesvol in de markt zetten 
O.l.v. Mr. Petra Heemskerk, Partner-Advocaat CMS Law
 • Dialoog met de markt: Écht verkennen en verleiden i.p.v. rituele
 • Juridische uitdagingen. (Focus op hoe het kan i.p.v. wat niet mag)
 • Komen tot een passende en aansprekende uitvraag
16:00 - 16:15 uur
Pauze
BLOK 3: Interactief gedeelte
16:15 - 17:15 uur

Praktijkcasussen: Project Stadsdijken en (eventueel) uw eigen casus
We gaan in dit gedeelte met de groep in gesprek op basis van praktijkvoorbeelden. Hoe pakt de praktijk uit? Waar loop je tegenaan?
O.l.v. Petra Heemskerk & Peter Staats
 • Overzicht ingebrachte praktijkcasussen
 • Project Stadsdijken Zwolle, ervaringen 3 jaar na gunning
 • Rode draad in de dilemma's
17:15 - 17:45 uur
Samenvatting & Afsluiting
 • Samenvatting van de leerpunten door de dagvoorzitter
17:45 - 20:00 uur
Diner
Napraten in een informele setting en wellicht met elkaar (1 op 1) vervolgstappen afspreken.
Praktische Informatie

Datum: 20 juni 2023
Tijd: 13:30 - 20:00 uur (incl. diner)
Plaats: Driebergen 
Doelgroep: Het programma richt zich op de infrasector en is bedoeld voor contractmanagers, projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de (semi-)publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen, professionals uit de private sector (opdrachtnemers) betrokken bij tendering  
Kosten: € 895,- (excl. 21% btw)
Aanmelden >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.