Copy
View this email in your browser
Het voorkomen en effectief managen van conflicten bij complexe projecten
Datum: donderdag 29 juni 2023 | Locatie: Utrecht
"Deze opleiding heeft mij nieuwe inzichten en handvatten gegeven."
"De inhoudelijke kennis van Malcolm en Louisa en hun interactie met de deelnemers is geweldig!"
Bij de uitvoer van projecten lijkt het bijna onvermijdelijk dat ergens op de route, tussen samenwerkingspartners, conflictsituaties ontstaan met stagnatie, meerkosten en escalatie tot gevolg. Vooral complexere dossiers met veel dynamiek, zoals opgaves ten aanzien van infrastructuur, wonen en de energietransitie, kunnen een ware voedingsbodem vormen voor zulke conflicten. Om conflicten, met alle schade en aangetaste relaties tussen contractpartners tot gevolg, zoveel mogelijk te voorkomen en te managen is het belangrijk te weten:
  • Wat de aspecten van goed conflictmanagement zijn en wat de invloed daarvan is op de samenwerking;
  • Hoe je afspraken op een gedegen manier vastlegt in een contract, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe inzichten en dynamiek die in de toekomst kunnen (of zullen?!) ontstaan;
  • Hoe je, als er toch conflict optreedt, daarmee omgaat en dit oplost op een manier die de relatie tussen partners eerder versterkt dan verstoort.
In deze opleiding nemen de experts, met een jarenlange ervaring met complexe infrastructurele projecten, u bij de hand. Na afloop beschikt over inzichten en instrumentarium om uw project in conflictsituaties beter te managen. 
U krijgt inzicht in hoe u: 
  • vertrouwen en controle tijdens en na een conflict kunt behouden en/of herstellen.
  • de juiste samenwerkingsvorm selecteert passend bij uw project en organisatie(s).
  • de juiste balans treft tussen formele afspraken en gewenste flexibiliteit in een contract.
  • waarom bepaalde contractuele relaties (hoge) 'geschilpotentie' hebben.
  • vaardigheden en technieken kunt gebruiken om conflict te de-escaleren/om te buigen.
AANMELDEN
PROGRAMMA
(Inloop vanaf 10:00)

Welkom & introductie 
Door Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland)  
10:30 - 11:15 uur
Het voorkomen van geschillen door contractuele keuzes
Door Louisa Engels (Croon Advocaten)

11:15 – 12:15 uur 
- Inzicht in conflictoorzaken
- Het belang van de samenwerkings- en contractvorm
- Balans tussen formele afspraken en flexibiliteit in de contractuele relatie
- Conflictmanagement vanuit juridisch perspectief
12:15 - 13:30 uur - Pauze
Voorwaarden voor het conflictcompetent samenwerken
Door Malcolm Aalstein (senior adviseur markt & inkoop, mediator)


13:30 – 14:15 uur
- Een ander perspectief; een noodzakelijk aspect van samenwerken
- De  betekenis en functie van conflict in een professionele samenwerking


14:30 – 15:15 uur
- Inzicht in de dimensies van conflictcompetent samenwerken
- Een introductie op het effectief managen van conflicten
15:30 – 16:15 uur 
Samen aan de slag!
Door Louisa Engels & Malcolm Aalstein

Op basis van ingebrachte praktijkvoorbeelden brengen we de conflictsituaties in kaart en managen we samen de conflicten.
16:15 – 16:30 uur 
Vragen en afsluiting

16:30 – 17:00 uur 
Borrel
PRAKTISCHE INFO
Datum: 29 juni 2023
Tijd: 10:00-17:00 uur (incl. lunch)
Locatie: Utrecht
Doelgroep: Opdrachtgevers en opdrachtnemers die betrokken zijn bij complexe projecten.
Kosten: :€ 895,- (excl. btw)
(Op verzoek organiseren wij dit soort opleidingen ook in-house voor eigen afdelingen en dergelijke: vraag naar de mogelijkheden | u kunt ons hierover bereiken via 030 - 303 9760 of info@ppsnetwerk.nl) 
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.