Copy
View this email in your browser
Projectgunning 2.0 door betekenisvolle dialogen
Uw project succesvol in de markt zetten en goed realiseren door de dialoog met opdrachtnemers anders te organiseren
Q4 2023  |  10:30 - 17:30 uur
Leer van andere industrieën hoe zij risico’s super adequaat weten te beheersen

Het is tegenwoordig een lastig karwei voor veel opdrachtgevers: uw project succesvol in de markt zetten. Hoe doet u dat, wanneer potentiële opdrachtnemers de keuze te over hebben in welke opdracht zij aannemen? U wilt natuurlijk niet te veel betalen, maar wel zeker weten dat niet alleen de gunning goed gaat maar ook het project uiteindelijk volgens afspraak wordt zonder verrassingen wordt gerealiseerd. 
 
Wat interessant is, is dat opdrachtgevers veel meer in staat zijn het succes van de gunning en succesvolle realisatie te bepalen dan vaak wordt gedacht. Een onsuccesvolle gunning of dito realisatie hoeft je dus absoluut niet te overkomen…. Andere industrieën zijn wat dat betreft vaak veel verder dan ‘de bouw’: daar kunnen we van leren. Ook zij hadden te maken met veel ‘gedoe’ met leveranciers’ inclusief hoge faalkosten. In die sectoren hebben opdrachtgevers hun houding significant veranderd met spectaculaire positieve gevolgen. 

 
Uw project succesvol in de markt zetten en goed realiseren? Ga de dialoog met opdrachtnemers anders organiseren! 

Tijdens deze populaire intervisie/opleiding leren deelnemers hoe opdrachtgevers in andere interacties met toeleveranciers – niet langer op basis van standaardprocedures en het eeuwige ‘gepingel’ over prijs en risico – maar op basis van transparantie en vertrouwen met elkaar in gesprek gingen. Hoe kun je die leerpunten vervolgens toepassen in de bouw? Hoe werk je met partners aan vertrouwen en transparantie, maar hou je wel controle over het proces? Uiteraard niet op een naïeve manier, maar wel op een wijze waardoor je elkaar écht begrijpt en niet onverhoopt beslissingen neemt op basis van te veel aannames en veronderstellingen.

Wilt u een kijkje in de keuken bij één van de grootste automotive industrieën om erachter te komen hoe zij faalkosten reduceren? Wilt u daarvan de vertaling maken naar uw eigen bouwproject, en daarbij ook nog de spelregels en inzichten meekrijgen hoe transparantie tot succes leidt? Meld u dan nu aan voor deze eendaagse sessie en leer hoe u tot significant effectievere samenwerkingen kunt komen om daarmee onaangename verrassingen te minimaliseren en de mogelijkheden voor uw project te maximaliseren. 


 
AANMELDEN
PROGRAMMA
10.30 - 11.00 uur: Welkom & Inleiding
Door Harry Sterk (Directeur PPS Netwerk Nederland)

Samenwerken zoals het bedoeld is. Toegepast in onze dagelijkse routines en praktijken inclusief aanbestedingen/selecties
11.00 - 12.00 uur: Vertrouwen vs. controle
Door Jasper Eshuis (Associate Professor Erasmus University)
  • De spelregels van een betekenisvolle dialoog
  • Inzicht in de verschillende belangen
  • Houding en gedrag
12.00 - 13.00 uur: Leren van andere branches
Door Hein Habes (General Manager Quality & Warranty, Hyundai Europe)


"Als wij auto's zouden ontwikkelen, zoals jullie bouwen, dan waren we als autofabrikant al lang failliet geweest!"
  • Hoe een betekenisvolle dialoog tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor zorgt dat faalkosten tot een minimum kunnen worden beperkt.
13:00 - 14.30 uur: Lunch 
14.30 - 15.30 uur: Juridisch kader
Door Petra Heemskerk (CMS Lawyers)
  • Focus op wat wél kan; er is meer mogelijk dat je denkt
15:30 - 16:30 uur: Aan de slag!
  • Do's en don'ts in de praktijk
  • Wat gaan we vanaf morgen anders doen?
16:30 - 17:00 uur: Conclusie & afsluiting

17:00 - 17:30 uur: Borrel
Programmainfo
Datum: Q4 2023
Tijd: 10:30 - 17:30 uur
Locatie: Driebergen
Kosten: € 895 (incl. lunch, excl. btw)
Doelgroep:  Contractmanagers, projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen, professionals uit de private sector (opdrachtnemers) betrokken bij tendering
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.