Copy
View this email in your browser
 

Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed
3 maart 2022, Zeist 
Praktijkgericht met vakexperts werken aan een groen energiesysteem binnen uw gemeente. Alles over de impact van aardgasvrij en circulair bouwen op uw vastgoedplannen. O.a.: de Klimaatwet, Warmtewet- en regelgeving en het ontwikkelen van de optimale energiemix.
Gebouweigenaren, gemeenten en ontwikkelaars hebben te maken met ambitieuze klimaatplannen, nieuwe wet- en regelgeving en gebruikers (werknemers en klanten) die duurzaam en maatschappelijk verantwoorde woon- en werkomgevingen van ze eisen. Dit onderstreept de urgentie en noodzaak om (verder) te verduurzamen. Concreet resulteert dit in het opstellen van RES-sen, ambitieuze plannen en vergezichten. Hoe kunnen opdrachtgevers vanuit deze algemene en grote visies meters maken in de praktijk en komen tot een duidelijke vraagarticulatie passend binnen context, wet- en regelgeving.

De ambities zijn groot, echter, het vertalen hiervan naar concrete plannen is makkelijker gezegd dan gedaan. aan de slag gaan met deze ambities vraagt om een gedegen aanpak. Wat zijn behapbare oplossingen? Hoe ziet het interne team eruit waarmee aan de slag gegaan wordt? Welke expertise is nodig vanuit de markt en welke opdracht leg ik bij hen neer? Welke stakeholders moeten meegenomen worden in het uitvoeren van projecten? Het creëren van een werk- en woonomgeving die naadloos aansluiten bij maatschappelijke en wettelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid met oog voor wet, mens, milieu en financierbaarheid. 

Op  3 maart 2022 organiseert PPS Netwerk Nederland de Masterclass Energietransitie Gemeentelijk Vastgoed. Deelnemers krijgen tijdens deze masterclass inzicht in de belangrijkste do’s en don’ts en voorbeelden uit de praktijk. Dit alles onder de bekwame leiding van gelouterde vakexperts op het gebied van verduurzaming op gemeentelijk niveau.

 
 
Aanmelden >>
Leerdoelen
Tijdens deze online masterclass vergaart u o.a. kennis en inzicht in: 
 • Het in kaart brengen van alle facetten die op uw afkomen in een energietransitie
 • Hoe u zorgt voor de voldoende draagvlak voor de verduurzaming binnen en buiten de organisatie.
 • Hoe je een goede business case ontwikkelt; hoe u kansen binnen uw gemeente zo optimaal mogelijk benut.
 • Hoe u uw nieuwe partners selecteert en de samenwerking organiseert.
 • Samenwerkingsvormen, aanbesteden en hoe u voor regie zorgt en flexibel blijft in de samenwerking.
 • Hoe u juridisch voor stabiliteit zorgt in het aangaan van samenwerkingsverbanden met partners
 • Hoe om te gaan met mogelijke risico’s.
Voor wie bedoeld?
De de online masterclass is bedoeld voor professionals uit de (semi-)publieke sector, die voor hun organisatie invulling geven aan verduurzamingsprojecten, zoals: assetmanagers, projectmanagers / programmamanagers, IPM-rolhouders, adviseurs energietransitie, beleidsmedewerkers, gebouwenbeheerders, Wethouders en vastgoeddirecteuren. 
PROGRAMMA
13:30 - 13:45 uur : Verduurzamen onder een complexe dynamiek
O.l.v. Harry Sterk (PPS Netwerk Nederland)
 • Hoe ziet de nieuwe realiteit van de energietransisite en verduurzaming eruit?
 • Trends in verduurzamingsopgaven
13:45 - 14:30 uur: Uitwerking van het Klimaatakkoord naar de energietransitie voor gemeenten
O.l.v. Hidde van Ooststroom (APPM)
 • Wat betekent de energietransitie voor u gemeente nu en straks?
 • Welke rollen kan je daar als gemeente in nemen en wat betekent deze rolkeuze voor o.a. het gemeentelijk vastgoed?
 • Welke vervolgstappen horen daarbij?
14:30 - 15:30 uur: Juridisch handelingskader bij het werken aan verduurzamingsopgaven
O.l.v. Marjolein Dieperink (AKD)
 • Verschillende rollen van de gemeente bij verduurzamingsopgaven.
 • Wat zijn knelpunten bij verduurzamingsopgaven en hoe kunnen deze doorbroken worden?
 • Waar rekening mee te houden bij het aanbesteden van verduurzamingsprojecten?
 • Juridische aspecten van financierbaarheid?
Pauze 15.30 - 15.45 uur 
15:45 - 16:45 uur: Realisatie en operationalisatie van duurzaamheidsambities
O.l.v. Arjen Jansen & Boy Zelle (Procap)
 • Overzicht krijgen op de eigen opgave
 • Organisatie-aspecten en handelingsperspectieven
 • Praktijkvoorbeelden; hoe zijn anderen gevaren & waar liepen zij tegenaan?
16:45 - 17:00 uur: Vragen en afsluiting
O.l.v. Harry Sterk (PPS Netwerk Nederland)
Registratie en kosten 
Bij de opzet van het programma is gekozen te werken met relatief kleine groepen. Doel is om een vertrouwde omgeving te creëren, waarin u onderling belangen vrij en inhoudelijk aan ‘het beste plan en de beste uitrol’ kunt werken. Hierbij is er uiteraard volop gelegenheid voor u om ons te attenderen op thema’s die u graag zou willen agenderen.
 • De prijs voor deelname bedraagt € 495,- (excl. 21% btw) per persoon.
 • Meld u aan via de registratiebutton of door contact op te nemen met secretariaat@esconetwerk.nl. Na aanmelding ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging.
 • Tot 4 weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij het volledige bedrag in rekening. U kunt uiteraard een representant van uw organisatie in uw plaats laten deelnemen.  
Heeft u vragen en/of wenst u aanvullende informatie te ontvangen? Neem dan gerust contact met ons op.
PPS Netwerk Nederland
Utrechtseweg 82 | Postbus 54 | 3700 AB | ZEIST
T: 030 - 30 39 760 | secretariaat@ppsnetwerk.nl | www.ppsnetwerk.nl 
Aanmelden >>
Klik hier voor meer informatie of om u uit te schrijven voor deze mailing