Copy
View this email in your browser
Opleiding Digitalisatie van Beheer- en Onderhoudsprocessen
"Ik wil mijn vastgoed 'BIM-men', hoe doe ik dat slim!?"  
Webinar/online editie: 21 april 2022
Theorie, Praktijkcase en Workshop
Het optimaliseren en verbeteren van beheer- en onderhoudsprocessen door middel van digitalisatie van vastgoed is een hot topic. ‘BIM-men’ is populair. Logisch, want als gebouwen volledig digitaal in kaart zijn gebracht, scheelt dit significant in uitvoeringskosten en worden vervelende verrassingen vermeden. Ook zijn zaken als ‘preventive maintenance’ beter te realiseren, kunnen er simulaties met gebruik- en vervoersbewegingen worden gedaan, enzovoorts. 
 
De erkenning voor het belang van digitalisatie van bestaande bouw is daarmee bij steeds meer organisaties ruimschoots aanwezig. Echter, de vertaling naar actie binnen de eigen omgeving blijkt in de praktijk lastig waardoor dit vaak achter- of uitblijft. Soms mondt een digitaliseringsslag zelfs uit in een financiële strop omdat verkeerde software is geselecteerd, benodigde data schier onmogelijk te verzamelen zijn of het systeem levert niet datgene waarop vooraf gerekend was.

Er wordt tijdens de opleiding stilgestaan bij de dilemma's en vragen die naar voren komen bij de start en uitvoering van een digitale transformatie. Wat is onze ambitie en wat willen wij bereiken? Welke impact heeft een digitale transformatie op mijn organisatie en hoe ga ik om met deze veranderingen? Hoe start je een dergelijk traject en wie neemt het voortouw? Wat zijn de belangrijkste ervaringen en lessen van 'anderen' die hiermee bezig zijn (geweest)?
 
Digitalisatie van Beheer- en Onderhoudsprocessen is de opleiding die inzichtelijk maakt hoe je van ambities naar een succesvolle implementatie gaat. U krijgt onder andere de laatste stand van zaken op wat er in de markt aan mogelijkheden is en wat de trends zijn. Ervaringen worden mede uitgewisseld op basis van een praktijk voorbeelden: hoe kwamen anderen tot besluiten en wat zijn de geleerde lessen? Tenslotte leert u in een workshop hoe u voor uw eigen vastgoed de juiste vragen stelt, gedegen eerste keuzes maakt en met realistische verwachtingen werkt. 
Leerdoelen van de opleiding: 
  • Duidelijkheid krijgen over trends en ontwikkelingen
  • Inzicht krijgen in wat er in de markt beschikbaar is qua techniek en systemen.
  • Realistische inschattingen kunnen maken over opbrengsten, mogelijkheden en risico's. 
  • Leren van anderen: hoe zijn zij gevaren en wat beviel goed en minder goed?
  • Helderheid krijgen over werkelijke- versus verwachte/beloofde voordelen
  • Inzicht krijgen in tastbare effecten op vastgoedbeheer en -onderhoud
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na afloop van dit seminar heeft u extra inzicht in de kansen en uitdagingen rondom digitalisatie van uw vastgoed. U leert bovendien hoe u als opdrachtgever het initiatief voor een digitale transformatie kunt aanslingeren, met een passend plan, dat uiteindelijk zelfstandig gaat draaien waardoor verassingen voorkomen en uitvoeringskosten gereduceerd kunnen worden. 
PRAKTISCHE INFO
In verband met de geldende corona-beperkingen is het niet mogelijk om een opleiding op locatie te organiseren, daarom vindt de opleiding online plaats in de vorm van een webinar.

Datum:
- 21 april 2022 - Webinar/ online editie

Tijd: 13.00 – 17.15 uur
Locatie: Online (Cisco Webex)
Doelgroep:
- Vastgoed directeuren (Publiek/Privaat)
- Facility/Property Managers
- Vastgoed ontwikkelaars en beleggers
- Projectleiders

- Projectmanagers
Kosten
- Webinar/online editie €495,- excl. 21% BTW
AANMELDEN >>
PROGRAMMA
 

13:00 - 13:15 uur
Welkom & Introductie
Door Harry Sterk (Directeur, PPS Netwerk Nederland)  

 
13:15 – 14:15 uur
Digitale transformatie; Mijn organisatie klaarmaken voor verandering.
O.l.v. Dr. Robert Slagter (Principal Consultant, MinDig)
> Digitale transformatie: Wat is het, wat levert het op, waar zit de complexiteit?
> Hoe organiseer je het proces en wie betrek je?
> Groeien in volwassenheid: 6 punten om je organisatie voor te bereiden op verandering.
14:15 – 15:15 uur 
Ambities en beloftes praktisch omzetten in toepassingen en concrete meerwaarde naar realisaties: Soepele integratie voor optimale meerwaarde
O.l.v. Jack Smeets (Head of Digital Transformation, Arcadis)
>  Aanpak en Impact van Digitale Transformatie.
> Van theoretische naar concrete voordelen.
> Wat zijn de consequenties van een Digitale Transformatie op de toekomst van je organisatie?
> Wat zijn de belangrijkste ervaringen?
> Wat zijn de do's en de don'ts?
Pauze 15:15 - 15:30 uur
15:30 – 16:00 uur 
Digitale transformatie in de praktijk
O.l.v. Jack Smeets (Head of Digital Transformation, Arcadis)
 
> Waar liepen wij in de praktijk tegenaan en hoe zijn wij hiermee omgegaan?
> Wat is er veranderd in mijn organisatie?
> Waar moet rekening mee worden gehouden en wat zijn nieuwe mogelijkheden die zich onderweg voor doen?
16:00 - 17:00 uur 
Workshop: Samen aan de knoppen draaien van verschillende cases
O.l.v. Jack Smeets en Dr. Robert Slagter
> Quickscans.
> Leer kansen vergroten en risico's verkleinen
> Contouren van mogelijke resultaten en pitfalls.
> Suggesties voor bijsturing.
> Op basis van eigen cases/vragen van cursisten.

 
17:00 - 17.15 uur 
Bespreking resultaten Workshop + Conclusie

We stellen de belangrijkste take-aways en conclusies vast en sluiten de opleidingsdag met u af.
 
AANMELDEN >>
PPS Netwerk Nederland organiseert actieve kennisuitwisseling tussen opdrachtgevers uit de gebouwde omgeving en infra. Doel is om zodoende sneller kansen te identificeren en te voorkomen dat wielen opnieuw worden uitgevonden. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.