Copy
View this email in your browser
Webinar Relationeel Bouwen
Het effectief vastleggen van samenwerking in bouwcontracten  
1ste Editie: 30 maart 2021,  14:00 - 16:30 uur. (wachtlijst van toepassing)
2de Editie: 14 April 2021, 10.00 - 12.30 uur.  (Laatste stoelen)
Casestudie:
 - Renovatie en Restauratie van de Maastunnel (Rotterdam)
- Programma Bruggen en Kademuren (Amsterdam)
Voor een doeltreffende en efficiënte uitvoering van een bouwproject is het van essentieel belang dat de bouwpartners goed samenwerken en zoveel mogelijk conflicten tijdens de uitvoering vermijden. Dit geldt in het bijzonder voor projecten in een complexe omgeving, zoals de renovatie van een tunnel, de vervanging van kademuren of een binnenstedelijke (re)constructie van een weg. Die projecten zijn vaak al complex vanwege de omgeving waarin ze moeten worden gerealiseerd, het grote aantal stakeholders, ontoereikende informatie, publiekrechtelijke procedures of de lange doorlooptijd van voorbereiding en uitvoering.
 
Zowel overheden als marktpartijen willen graag ‘samenwerken’. Te vaak blijft het echter bij goede voornemens en ontstaan in de praktijk toch ongewenste geschillen. Die staan samenwerking juist in de weg. Hoe geef je samenwerking vorm in een aanbesteding? Kan je samenwerking in bouwcontracten vastleggen? Hoe voorkom je klassieke valkuilen tijdens de uitvoering?
 
Op 30 maart en 14 april 2021 organiseert PPS Netwerk Nederland in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de gemeente Amsterdam en Croon Advocaten het webinar Relationeel Bouwen, waarin de bovenstaande vragen door ervaringsdeskundigen worden beantwoord. Deelnemers krijgen inzicht in de succesfactoren en de leerpunten bij de renovatie en restauratie van de Maastunnel van de gemeente Rotterdam en het omvangrijke  Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. Experts delen beproefde praktijkervaring en geven inzicht in de valkuilen bij aanbesteden en contracteren die samenwerking bemoeilijken en bieden concrete handvatten voor projecten gericht op samenwerking.
 
Het webinar beoogt op interactieve wijze met de deelnemers concrete kennis en ervaringen uit te wisselen. Met die reden is er een beperkt aantal plaatsen.
Vragen die centraal zullen staan: 
  • Hoe zorgt u voor goede startcondities en voldoende draagvlak voor de beoogde samenwerking binnen uw organisatie?
  • Hoe vertaalt u het voornemen tot goede samenwerking naar passende samenwerkingsvormen en de dagelijkse praktijk bij de uitvoering? 
  • Hoe zorgt u ervoor dat de juridische vormgeving van de opdracht en het contract de samenwerking bevordert in plaats van verhindert? 
     
Praktische informatie:
  • 1ste editie: 30 maart 2021 (14:00 - 16:30 uur)
  • 2de editie:  14 april 2021 (10.00 - 12.30 uur)
  • Locatie: Online (Cisco Webex)
  • Kosten: Deelname aan dit webinar is kosteloos
  • Doelgroep: o.a. projectmanagers, contractmanagers, inkoopadviseurs, beleidsmakers, projectleiders
AANMELDEN
PROGRAMMA
30 maart 2021 | Online
14.00 - 14.10 uur
Welkom & Introductie
Door Harry Sterk (namens PPS Netwerk Nederland)  


 
14.10 – 14.35 uur
Van Conflictmodel naar Samenwerkingsmodel
Conflicten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouwprojecten komen met grote regelmaat voor. Dit is iets van alle tijden. Waarom zijn deze conflicten zo karakteristiek voor de bouwpraktijk en belangrijker: hoe worden deze voorkomen? Kan een verbetering in de samenwerking worden bereikt door het maken van bepaalde (andere) keuzes bij het aanbesteden en contracteren van opdrachten? U wordt inzicht verschaft in hoe (contractueel) invloed kan worden uitgeoefend op de houding en het gedrag van partijen. Onder meer de onderlinge risicoverdeling en veranderende rollen van contractpartijen komen aan bod.


 


O.l.v. Georg Huith (Advocaat Partner, Croon Advocaten) en Louisa Engels (Senior Advocaat, Croon Advocaten)
14.35 – 15.00 uur 
Praktijkcasus Maastunnel
De monumentale Maastunnel (1942) is tussen de zomer van 2017 en oktober 2020 gerenoveerd en gerestaureerd. Het project is zeer voorspoedig voorlopen en mag dan ook een succesproject heten. Het project heeft onder meer geleid tot het inzicht dat een goede samenwerking begint bij jezelf. Hoe schep je reële verwachtingen en zorg je dat de organisatie ook klaar is voor de beoogde samenwerking? Hoe voorkom je dat de wens om samen te werken er wel is, maar in de praktijk problemen toch ‘over de schutting’ worden gegooid? 
 


O.l.v. Wilbert Jansen (Contractmanager, Gemeente Rotterdam) en Diederik van Zanten (Projectmanager, Gemeente Rotterdam)
Pauze 15.00 - 15.10
15.10 – 15.35 uur 
Praktijkcasus Programma Bruggen en Kademuren
Het Programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente Amsterdam staat voor een mega opgave: grootschalig onderzoek, monitoring, versterking en vernieuwing van de Amsterdamse bruggen en kademuren. Hierbij wordt ingezet op het ontwikkelen van nieuwe vormen van samenwerking met marktpartijen: nauwe, langjarige samenwerkingsverbanden waarbij versnellen en innoveren de sleutelwoorden zijn. Gebleken is daarbij dat cultuur, houding en gedrag essentiële succesvoorwaarden zijn. Met u worden de inzichten gedeeld over de relatie tussen het ‘contract en samenwerking’ en de dilemma’s rond begrippen als ‘transparantie’, ‘eerlijk geld voor eerlijk werk’ en ‘vertrouwen’. 

O.l.v. Malcolm Aalstein (Trekker Marktstrategie Programma Bruggen en Kademuren, Gemeente Amsterdam)
Aansluitende aan het plenaire programma krijgt u de mogelijkheid om in een kleinere setting dieper op de stof in te gaan. In twee deelsessieronden gaan de sprekers nader in op specifieke thema’s uit de presentaties en worden uw aanvullende vragen beantwoord.

15.35 - 15.55 uur 
Kennisuitwisseling break-out sessie 1


15.55 - 16.15 uur
Kennisuitwisseling break-out sessie 2

 
16.15 - 16.30 uur 
Vragen en plenaire afsluiting
O.l.v.
Harry Sterk (PPS Netwerk Nederland)

 
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie.
Rechten foto's:
Maastunnel, door het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (licentie)
Amsterdam, Chait Goli