Copy
View this email in your browser
Interactieve workshop:
Van silo's naar integraal samenwerken
15 juni 2023  |  10:00 - 17:00 uur | Driebergen
Aan de hand van een praktisch kader en voorbeeldcasussen verkennen we in deze interactieve workshop hoe adaptief projectmanagement in uw project(organisatie) ingezet kan worden.
"Projectsucces is afhankelijk van hoe binnen en tussen projecten gewerkt wordt."

Vandaag de dag komt er veel meer bij projecten kijken, dan een reeks afgebakende taken met een helder start- en eindpunt. Met name bij grotere, thematische vraagstukken zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gebiedsgericht werken, is succes onder andere afhankelijk van hoe binnen en tussen gerelateerde projecten gewerkt wordt. 

Direct overgaan op taken verdelen is iets wat al in kleine groepen veelal uit automatisme wordt gedaan. Dat werkt namelijk efficiënt en specialistisch: je kunt het werk zo verdelen, zodat er maximaal gefocust kan worden. Deze methode kent absoluut voordelen, maar tegelijkertijd is het voor projecten met een tig aan inhoudelijke snijvlakken en een complex stakeholderveld aan betrokken partijen essentieel om integraal te denken én doen. 


Daarnaast zijn er diverse manieren waarop projecten aangestuurd kunnen worden. Daar past ook dat diverse projecten samengevoegd worden tot slechts één projectorganisatie. Doorgaans levert dat, onder andere, schaalvoordelen en samenwerkingsmogelijkheden op. Naast de voordelen, zijn er ook uitdagingen hoe verschillende doelgroepen onder dezelfde vlag, met hetzelfde doel en wellicht ook dezelfde werkwijze, te laten opereren. De verbindende factor vinden en daarop anticiperen is niet altijd zo makkelijk, vooral als je te maken hebt met diverse partijen die initieel onafhankelijk van elkaar opereerden. 

Één manier om dat te doen is door projecten op te zetten met ruimte en de vaardigheden wendbaar te kunnen handelen: adaptief projectmanagement. 
 
Aan de hand van een praktisch kader en voorbeeldcasussen verkennen we in deze interactieve workshop hoe adaptief projectmanagement in uw project(organisatie) ingezet kan worden. Mami Veza geeft daarbij een inkijkje in de inzichten uit haar promotieonderzoek over effectief managen van multilaterale samenwerkingen en het omgaan met dynamieken binnen projectorganisaties.
AANMELDEN
PROGRAMMA
(Inloop vanaf 10:00)
10.30 - 11.00 uur: Welkom & Inleiding

Door Mami Veza (Directeur PPS Netwerk Nederland en organisatiedeskundige)

 
11.00 - 12.00 uur: Principes in praktijk
Door Anissa Oukhiar (Voorzitter European Organisation Design Forum)
  • Wat zijn de principes om werk wat samenkomt effectief te integreren?
  • Hoe vorm je een gedeeld beeld en beïnvloed je gewenst gedrag?
  • Hoe betrek je stakeholders om tijdig adaptief te kunnen acteren?
12.15 - 13.15 uur: Een inkijkje in een promotieonderzoek 'Managen van multilaterale samenwerkingen'
Door Mami Veza 
  • De werkende principes van multilaterale samenwerkingen 
  • Conflicten anders beslechten
13:15 - 14.15 uur: Lunch 
14.15 - 15.15 uur: Van verschillende projecten naar één projectorganisatie: hoe?
Door Anissa Oukhiar
  • Schaalvoordelen en samenwerkingsmogelijkheden
  • Uitdagingen om hetzelfde te opereren
  • Organisatie-ontwerptheorieën en best-practicus
15:15 - 16:00 uur: Aan de slag!
  • Do's en don'ts in de praktijk
  • Wat gaan we vanaf morgen anders doen?
16:00 - 16:30 uur: Conclusie & afsluiting

16:30 - 17:00 uur: Borrel
Programma info

Kickoff (virtueel): 13 juni 2023, 16:00-17:00 uur
Datum (op locatie): 15 juni 2023
Tijd: 10:30 - 17:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur)
Locatie: Driebergen
Kosten: € 895 (incl. lunch, excl. btw)
Doelgroep: Projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de publieke sector betrokken bij projectuitvoering
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.