Copy
View this email in your browser
Omgaan met de uitdagingen van deze tijd
5 oktober 2023 | 10:30 - 17:30 uur | Driebergen
Alles wat je moet weten over de impact van o.a. de oorlog in Oekraïne, de explosieve prijsstijgingen, personeelstekorten, etc. op uw project en samenwerkingsafspraken. Aan de hand van illustratieve praktijkcases verwerft u inzichten over het omgaan met onvoorziene en kostenverhogende omstandigheden.

"De verschillende expertises van de sprekers in deze intervisie brachten theorie en praktijk voor mij samen"
 
Projecten, nieuwe en lopende, staan onder druk als gevolg van turbulentie door allerhande onvoorziene omstandigheden. Ontwikkelingen als de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de explosieve stijging van gas- en grondstofprijzen, inflatiecijfers en personeelstekorten volgen elkaar in rap tempo op. Projecten worden er niet gemakkelijker op. Hierdoor komt zelfs de continuïteit van sommige projecten onder grote druk te staan. 
 
Daar komt bij dat (bouw)projecten complexer zijn geworden en opdrachtgevers en -nemers vaker tijdens de aanbesteding belangrijke inschattingen moeten maken, terwijl op dat moment nog niet alle benodigde informatie voorhanden is. Daardoor kan zich de omstandigheid voordoen dat pas na het sluiten van de overeenkomst blijkt dat de inschatting niet in lijn is met de daadwerkelijke situatie. Bijvoorbeeld, een oplossing kan op een later moment niet juist/minder geschikt blijken en om aanpassing vragen.

Het vertrekpunt in het contractenrecht is ‘afspraak is afspraak’. Maar wat als de hiervoor geschetste omstandigheden het naleven van deze afspraken belemmeren of nadelige gevolgen met zich meebrengen? De vraag is dan hoe je deze dynamiek als opdrachtgever samen met opdrachtnemers in goede banen leidt. Hoe organiseer je een samenwerking die nauw aansluit bij jouw specifieke projectomstandigheden? En dat in de wetenschap dat als de inkt van de afspraken nog niet is opgedroogd, de omstandigheden vaak al dusdanig veranderd kunnen zijn dat de papieren werkelijkheid alweer achterhaald is.
 
In de intervisie 'Omgaan met de uitdagingen van deze tijd gaan we in op hoe je als opdrachtgever en opdrachtnemer in deze hectiek en dynamiek toch passende samenwerkingsvormen kunt vinden, waarmee voortgang kan worden gerealiseerd en het risico op onnodige schade en conflicten kan worden geminimaliseerd. 

Vragen die o.a. centraal zullen staan:
 • Wanneer kunnen samenwerkingspartners zich beroepen op ‘kostenverhogende of onvoorziene omstandigheden’?
 • Welke contractuele mogelijkheden zijn er om risico’s op voorhand evenwichtig te verdelen?   
 • Hoe kom je tot effectieve afspraken zonder meteen alles uit de kast te halen?
 • Hoe ga je om met grote belangen en de veelvuldigheid aan stakeholders in combinatie met grote onzekerheden?
 • Kun je alle (onvoorziene) omstandigheden 'wegregelen’?
AANMELDEN
PROGRAMMA
(Inloop vanaf 10:00 uur)
10.30 - 11.00 uur: Welkom & Inleiding
O.l.v. Harry Sterk (PPS Netwerk Nederland)

 
Inzicht in de rol van opdrachtgevers en opdrachtnemers in onvoorspelbare omgevingsdynamieken. Met welke onzekerheden hebben we te maken en welke invloed heeft dit op bestaande en nieuwe projecten?
11.00 - 12.15 uur: Setting the scene vanuit juridisch perspectief
O.l.v. Louisa Engels (Senior Advocaat bij Croon Advocaten)
 • Wat zijn onvoorziene omstandigheden?
 • Wat zijn kostenverhogende omstandigheden? 
 • Gevolgen voor de overeenkomst; welke rechten, plichten en opties hebben partijen?
 • Hoe (toch) te anticiperen op onvoorziene of kostenverhogende omstandigheden? 
12:15 - 13:30 uur: Lunch
 13.30 - 14:45 uur: De toepassing van de wettelijke en contractuele bepalingen in de (rechts)praktijk: van theoretisch kader naar een praktische toepassing
O.l.v. Jaap Springelkamp (contractmanager Heijmans Nederland)•          
 • Het toepassingskader voor een beroep op ‘kostenverhogende of onvoorziene omstandigheden’. 
 • Zijn bepalingen in voldoende mate geschikt voor projecten die in de huidige tijd worden aanbesteed?
 • Hoe kan op een andere manier worden omgegaan met onzekere prijsfluctuaties en waarom is dat beter voor de opdrachtgever en opdrachtnemer? 
 • Uiteenzetting van de huidige veelvoorkomende bouwcontractvormen en een toelichting op het ‘informatierisico’ 
 • Hoe wordt in de huidige bouwcontractvormen omgegaan met het informatierisico en hoe zou dat anders/beter kunnen? 
 • Het State of the art-risico: toelichting en recente jurisprudentie
14:45 - 15:45 uur: Het perspectief van de opdrachtgever
O.l.v. Jan Mutsaers (projectmanager Rijksvastgoedbedrijf)
 • Inspelen op onzekerheden en onvoorziene omstandigheden als opdrachtgever.
 • De betekenis van variabelen in de verschillende projectfasen (definitie, voorbereiding, aanbesteding en uitvoering).
 • Hoe zet ik mijn project succesvol in de markt?
 • Hoe ga je om met een grote afhankelijkheid?
 • Hoe ga ik om met belanghebbenden, binnen de Staat en daarbuiten, en met contractpartners en wat levert transparantie, vertrouwen en samenwerking op?
15:45 - 16:45 uur: aan de slag
Aan de hand van handvatten gegeven door de sprekers/docenten maken we een checklist van do's and don'ts over hoe we bestaande projecten beter kunnen beheren en nieuwe adequaat in de markt kunnen zetten, met meer zekerheid en minder kans op conflict.
16:45 - 17:30 uur: Borrel
Programma info
Datum: 5 oktober 2023
Tijd: 10:30 - 17:30 uur
Kosten:
€ 895 (excl. BTW)
Locatie: Driebergen-Zeist
Doelgroep:  Contractmanagers, projectmanagers, projectdirecteuren, professionals uit de publieke sector betrokken bij opgave/opdracht formulering en aanbestedingen, professionals uit de private sector (opdrachtnemers) betrokken bij tendering en projectuitvoering.
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@bouwregienetwerk.nl of bel 030 - 30 39 762.