Copy
Dit is een activiteit van PPS Netwerk Nederland: 
Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT
 
View this email in your browser
Grip op de  Energietransitie
Samenwerken aan solide verduurzamingsopgaves

Het duurzaamheidsvraagstuk is actueler dan ooit. De energietransitie, o.a. ingegeven door de klimaatdoelstellingen van Parijs, zorgt voor een nieuwe realiteit waar overheden, bedrijfsleven en de samenleving volop mee te maken hebben. De gehele duurzaamheidssector is aan verandering onderhevig: nieuwe partijen en technologieën doen hun intrede en er gelden andere, nieuwe spelregels voor succes. De verduurzamingsambities maken dat we steeds meer van een productfocus naar een relatiefocus moeten gaan en in scenario’s moeten denken bij het ontwerpen van oplossingen voor lenigheid. Het gaat om samenwerken binnen maar vooral ook buiten de eigen organisatie, waarbij verschillende belangen en veranderende dynamiek aan de orde van de dag zijn. Hoe opereren partijen in die context langjarig succesvol samen?


PPS Netwerk Nederland (Professioneel Projectmanagement en Samenwerking in bouw en ICT) is gevraagd de Inspiratietafel ‘Toekomstbestendige Energietransitie’ op te zetten opdat omdenkers (opdrachtgevers, opdrachtnemers, stakeholders, themaexperts, adviseurs) actief strategische kennis en praktijkervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en elkaar te inspireren om te komen tot het beste plan voor een duurzaam en toekomstbestendig samenwerking bij opgaves rondom de energietransitie.
Concreet zal er aandacht besteed worden aan de volgende vraagstukken
 • Energietransitie: de mogelijkheden en kansen 
 • Assets, financiering & juridische aspecten afstemmen op duurzaamheidsambities
 • Participatie faciliteren: belangen van stakeholders laten fuseren (intern en extern)
 • Energiesystemen op elkaar afstemmen
 • Hoe om te gaan met constante verandering van context
 • Leren hoe peers invulling geven aan de opgave 
Deelnemen >>
PROGRAMMA: TWEETRAPSRAKET 
Fase I: Interviews  
Het inspiratiestraject start met een interview (van circa 30 minuten (?)) per genodigde (omdenker) voorafgaande aan de inspiratietafel. Het doel is om via deze interviews hun visie op stand van zaken, kansen en uitdagingen, etc. op het onderwerp op te halen. In die zin fungeren de interviews met name als een 'startcalibratie' ten behoeve van de latere gezamenlijke sessie. 

Binnen de scope van de vraag: '
We hebben één doel en dat is de gebouwde omgeving verduurzamen. Welke randvoorwaarden zijn er nodig in de samenwerking tussen partijen om met elkaar grip te krijgen op de transitie naar een duurzame leefomgeving?' gaan we tijdens het interview in op de volgende basisvragen: 
 • Visie: Wat moet (urgent) worden verbeterd en waar liggen (onbenutte) kansen? 
 • Size of price: Wat is de concrete upside/winst indien die kansen worden opgepakt? 
 • Route: Wat zou de meest efficiënte route zijn om die upside/winst te realiseren?
 • Organisatie: Wat moet daarvoor worden aangepast in de betrokken organisatie? 
 • Belangen en voorwaarden: Hoe stakeholders incentiveren c.q. hun belangen te respecteren?  
 • Eerste succes: Wat is de definitie van succes en binnen welk termijn?
Fase II Inspiratietafel: Het beste plan en uitvoering in de kortste tijd
Aansluitend aan de interviewrondes organiseren wij de inspiratietafel met de geïnterviewden onder leiding van een moderator met maximaal 6 deelnemers. De programmering van dit deel ziet er als volgt uit:
 • Introductie tafeldeelnemers 
 • Rondje langs de tafel: Ieder deelnemer doet een korte pitch (max. 2 minuten) op inhoud interview
 • Tafelgesprek: met alle aanwezigen 
 • Oogst: Uit de pitches en het tafelgesprek destilleren we een groepspitch/compelling plan 
 • Vervolgstappen 
 • Publicatie: opinie/visiestuk (door PPS Netwerk Nederland) na de bijeenkomst 
Praktisch
Datum: de datum voor de gezamenlijke sessie(s) wordt in overleg met de deelnemers vastgelegd.  
Locatie: het mooiste zou natuurlijk zijn om hiervoor elkaar fysiek te treffen voor een lunch (of soortgelijks) van circa 2 uur op een leuke locatie. Wanneer dit door omstandigheden (beschikbaarheid, agendaplanning, coronamaatregelen, etc.) niet mogelijk blijkt, vindt de sessie online plaats. Tijdens de interviews stemmen we de details en ideeën hieromtrent met de deelnemers af. 
Deelnemen >>
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen.
Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie.

Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760 | W: ppsnetwerk.nl 
Foto woonwijk  door H.J. van der Klis (licentie