Copy
View this email in your browser
Het effectief managen van conflicten bij complexe projecten
Datum: 8 november 2022 | Locatie: Zeist
Bij de uitvoer van projecten lijkt het bijna onvermijdelijk dat ergens op de route, tussen samenwerkingspartners, conflictsituaties ontstaan met stagnatie, escalatie en extra kosten tot gevolg. Opgaves zoals verduurzaming, mobiliteit, wonen: Ingewikkelde dossiers met veel dynamiek die daarmee een ware voedingsbodem vormen voor zulke conflicten. Om die schade, inclusief aangetaste relaties tussen contractpartners, zoveel mogelijk te voorkomen is het belangrijk te weten:
  • Hoe een goede samenwerking eruit ziet en hoe de elementen vertrouwen en controle tussen mensen én organisaties daar invloed op hebben;
  • Hoe je afspraken op een gedegen manier vastlegt in een contract, waarbij rekening gehouden wordt met nieuwe inzichten en dynamiek die in de toekomst kunnen (of zullen?!) ontstaan;
  • Hoe je, als er toch conflict optreedt, daarmee omgaat en dit oplost op een manier die de relatie tussen partners eerder versterkt dan verstoort.
In deze opleiding nemen de experts u bij de hand. Na afloop beschikt over inzichten en instrumentarium om uw project in conflictsituaties beter te managen. 
U krijgt inzicht in hoe u: 
  • controle en vertrouwen positief binnen uw samenwerking kunt gebruiken.
  • vertrouwen en controle tijdens en na een conflict kunt behouden en/of herstellen.
  • de juiste balans treft tussen formele afspraken en gewenste flexibiliteit in een contract.
  • de juiste samenwerkingsvorm selecteert passend bij uw project en organisatie(s).
  • een 'klik' tussen samenwerkingspartners van toeval naar zekerheid brengt.
  • vaardigheden en technieken kunt gebruiken om conflict te de-escaleren/om te buigen.
PRAKTISCHE INFO
Datum: 8 november 2022
Tijd: 13.00 – 17.30 uur
Locatie: Zeist
Doelgroep: Opdrachtgevers en opdrachtnemers die betrokken zijn bij complexe projecten.
Kosten: :€ 895,- (excl. btw)
(Op verzoek organiseren wij dit soort opleidingen ook in-house voor eigen afdelingen en dergelijke: vraag naar de mogelijkheden | u kunt ons hierover bereiken via 030 - 303 9760 of info@ppsnetwerk.nl) 
AANMELDEN
PROGRAMMA

13.00 - 13.30 uur
Welkom & introductie 
Door Harry Sterk (directeur PPS Netwerk Nederland)  


 
13.30 – 15.00 uur
Voorwaarden voor het creëren, herstellen en onderhouden van een goede samenwerking
Malcolm Aalstein (senior adviseur markt & inkoop, mediator)

 
- Een ander perspectief; een noodzakelijk aspect van samenwerken
- De  betekenis en functie van conflict in een professionele samenwerking
- Inzicht in de dimensies van conflictcompetent samenwerken
- Een introductie op het effectief managen van conflicten
15.00 - 15.30 uur - Pauze
15:30 – 16.15 uur 
Samenwerking adequaat vastgelegd, passend bij projecteigenschappen en context
Louisa Engels (Croon Advocaten)

- Verschillende contractvormen
- Samenwerking vastleggen in contracten
- Omgaan met dynamiek: balans tussen formele afspraken en flexibiliteit
- Conflictmanagement vanuit juridisch perspectief
16:15 – 17.00 uur 
Samen aan de slag!
O.l.v. Malcolm Aalstein & Louisa Engels

Op basis van ingebrachte praktijkvoorbeelden brengen we de conflictsituaties in kaart en managen we samen de conflicten.
17.00 – 17.30 uur 
Vragen en afsluiting
Harry Sterk (directeur, PPS Netwerk Nederland)
 
AANMELDEN
PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform op het gebied van Professioneel Projectmanagement en Samenwerking bij complexe opgaven. Ze ondersteunt ca. 20.000 opdrachtgevers/nemers door organisatiemodellen te ontwikkelen en ervaringen te delen. Gebieden: ●Bouw ●Zorg ●ICT ●Verduurzamen ●Mobiliteit. Over: ●Teamsamenstelling ●Vraagarticulatie ●Contractvormen ●Selectie ●Realisatie ●Exploitatie. Heeft u vragen over dit evenement of andere vragen? Stuur een bericht naar secretariaat@ppsnetwerk.nl of bel 030 - 30 39 760.


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
PPS Netwerk Nederland · Utrechtseweg 82 · Zeist, Provincie Utrecht 3702 AD · Netherlands