Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten.

Lean & Lekker


Zoals in de nieuwsbrief van augustus reeds aangekondigd, heeft Invert Innovatie Management het concept Lean & Lekker © ontwikkeld samen met de partner op het gebied van Leanmanagement, Eenvoud in kwaliteit. Tijdens de kookworkshop worden op een speelse manier de basisprincipes van de Lean-filosofie belicht zoals het scheiden van materiaal, selecteren, ordenen en standaardiseren. Zo wordt vaak duidelijk dat door het doorvoeren van simpele veranderingen in de praktijk kosten bespaard kunnen worden door het minimaliseren van verspillingen!
Tot 1 april kunt u nog gebruik maken van de introductiekorting van 10%.  U krijgt dan uw kennis, knabbels en kostenbesparingen op een presenteerblaadje voor nog geen  110 (ex. BTW, reis- en drankkosten) per persoon. 

Krijgt u al trek?  

Praktijkwerkboek

Een kwaliteitsmanagementsysteem is gebaseerd op 2 peilers; gebundelde procesbeschrijvingen met ondersteunende documenten en werken op basis van een verbetercyclus. Indien het werken op basis van de verbetercyclus een stap te ver is, kan het management van de praktijk in grote mate ondersteund worden door de andere peiler, het praktijkwerkboek.
Nadat het praktijkwerkboek is samengesteld, kunnen altijd nog de documenten toegevoegd worden die de basis vormen voor het werken aan continue zorgverbetering en praktijkmanagement.
Voor een praktijk waar men de nadruk legt op de primaire processen, kunnen in een (digitaal) praktijkwerkboek de volgende zaken opgenomen zijn:
  1. Personeelsdossiers
  2. Behandelprotocollen
  3. Checklisten voor behandeltray's
  4. Wet- en regelgeving
  5. Gebruiksinstructies apparatuur
  6. Patiëntenfolders
Dit schept duidelijkheid voor alle medewerkers. Zo weet men te vinden wat van hen verwacht wordt, hoe ze taken moeten uitvoeren en welke afspraken er onderling gemaakt zijn. Om ervoor te zorgen dat het een blijvende en waardevolle tool is, is het van belang dat:
  1. Er een beheerder wordt aangesteld die verantwoordelijk is voor de toegankelijkheid en het up-to-date houden van het boek.
  2. Documenten allemaal dezelfde huisstijl hebben. Een kop met logo van de praktijk maken het 'praktijkeigen'.
  3. Alle medewerkers er mee werken.
Invert Innovatie Management helpt u graag met het opstellen voor het op-maat praktijkwerkboek voor uw praktijk. Deze dienst behoort ook tot het produktportfolio. 

Taarttijd


Eén van de trouwe opdrachtgevers heeft onder begeleiding van Invert Innovatie Management vorig jaar het HKZ-certificaat behaald. Het gaat om Merel Kooning Praktijk voor Tandheelkunde en Orthodontie te Rosmalen. De praktijk is intussen ook grondig verbouwd en er is extra behandelruimte gecreëerd en het is een prachtpraktijk geworden! Het werd dus tijd (iets over half 1, dus ter vervanging van de verantwoorde boterhammen) om beide successen te vieren met een speciale feesttaart.  
We gaan ervoor zorgen dat het certificaat behouden blijft, een tijdloos certificaat dus.

Verbeterpunt


Om te leren van ervaringen van andere praktijken, wordt iedere maand in het 'Verbeterpunt' een 'afwijking' uit een praktijk belicht. Wat ging er niet helemaal volgens plan, de wetten of regels en wat leren we hiervan? 
 
Afwijking
Volgens het protocol 'Sterilisatie en desinfectie instrumentarium' moet er een helixtest uitgevoerd worden bij iedere sterilisatiebatch van de autoclaaf. Eén van de medewerkers die verantwoordelijk is voor het beheer van het autoclaaflogboek is een paar dagen afwezig i.v.m. cursus. Als hij terugkomt en het boek bijwerkt, ziet hij dat een paar maal de test niet is uitgevoerd. Hij meldt dit tijdens de vergadering.
Corrigerende maatregel
De medewerkers geven toe dat ze een aantal keren door de drukte zijn vergeten de helixstrip in de autoclaaf te plaatsen. Alle medewerkers van de praktijk worden erop gewezen de helixtest uit te voeren indien de autoclaaf aangezet wordt. De assistentes zien in dat ze allen daarvoor verantwoordelijk zijn en niet alleen de beheerder van het logboek. Vanaf dat moment neemt iedere medewerker de verantwoordelijkheid en wordt de test bij iedere batch uitgevoerd. Het is tenslotte belangrijk aantoonbaar bewijs voor de inspectie. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2015 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp