Copy
Bekijk deze e-mail in uw browser
Hierbij ontvangt u de tandheelkundige nieuwsbrief, de gratis maandelijkse eZine voor tandartspraktijken. In deze nieuwsbrief van Invert Innovatie Management vindt u tips en ontwikkelingen om uw tandheelkundige zorg en praktijkvoering te verbeteren met als resultaat (meer en) tevreden patiënten. 

Draagvlak voor uw praktijkbeleid

Er staat weer een heel nieuw praktijkjaar voor uw deur. Wat er achter die deur staat kunt u voor een groot deel zelf sturen. Vanuit de missie en visie van de praktijk stelt u lange- en kortetermijndoelstellingen op. Het behalen van deze doelstellingen kunt u op meerdere manieren stimuleren. Zo is de kans op het realiseren van de doelstellingen groter indien u:
  1. Uw medewerkers inspraak geeft in de plannen voor de praktijk.
  2. Deze praktijkplannen formuleert door een 'heisessie' te organiseren. Een inspirerende locatie zorgt voor een frisse kijk op de praktijkvoering en is positief voor de teambuilding.
  3. Zorgt dat de doelstellingen aansluiten of een afgeleide zijn van de individuele ambities en behoeftes van uw medewerkers. Bij behoefte gestuurd beleid maken is de volgende metafoor op zijn plaats; een olifant komt veel makkelijker in beweging door hem een suikerklontje voor te houden in plaats van het logge beest vooruit te duwen. Zo kan bv. uw streven zijn om dit jaar uw patiëntenaantal te vergroten met 1000. Uw praktijk doet er dan wellicht goed aan om een praktijkmanager aan te stellen. Misschien heeft één van uw assistentes juist de ambitie om praktijkmanager te worden. U hoeft dan geen kostbare werving- en selectieprocedure op te starten en uw medewerker kunt u doorgroeimogelijkheden bieden.

Afwijkingen 

Aansluitend op de uiteenzetting over afwijkingen in de vorige nieuwsbrief, volgt hier meer uitleg over dit 'kwaliteitsfenomeen'. 
Als de zogenaamde afwijkingen zich voordoen in de praktijk en u brengt ze in kaart, kunt u weloverwogen maatregelen nemen. Deze maatregelen kunnen van preventieve aard zijn of corrigerend. Preventieve maatregelen kunnen genomen worden om mogelijke toekomstige afwijkingen te voorkomen. Een voorbeeld is dat u al bij voorbaat een andere leverancier voor tandheelkundige materialen selecteert omdat uw huidige leverancier aanstevent op een faillissement. Corrigerende maatregelen treft u indien u wilt voorkomen dat een probleem zich herhaalt in de toekomst. 

Etalage

Natuurlijk bent u trots op uw praktijk! Praktijken huizen vaak in de mooiste gebouwen waar kosten nog moeite gespaard zijn om design en zorg de ruimte te geven. De websites worden ook steeds mooier en sluiten perfect aan bij de huisstijl van de praktijk. Toch kunt u meer met uw website. Vaak staat alleen de hoog nodige informatie erop voor de patiënt zoals openingstijden en het zorgaanbod. U kunt uw website ook inzetten als een etalage om het onderscheid te maken. Zo kunt u bv. het kwaliteitsjaarverslag op de site plaatsen en de uitkomst van het patiëntentevredenheidsonderzoek. De patiënt ziet dan ook de ontwikkelingen binnen de praktijk en hoe de patiënt deze beleeft. Het is natuurlijk wel belangrijk dat uw website up-to-date is en dat er dan geen jaarverslag op staat van 5 jaar geleden. Met het tonen van oud nieuws maakt u geen goede indruk en voelt de patiënt zich niet serieus genomen. 

Normennieuws

Veel mondzorgprofessionals zien door het certificeringsbos de bomen niet meer.

Als u werkt met een kwaliteitsmanagementsysteem, kunt u dat doen op basis van meerdere soorten normen (normenschema's). De normenschema's die voor u als tandartspraktijk relevant en waardevol kunnen zijn, zijn de HKZ en ISO normen.

De ISO 9001 normen zijn de internationale normen voor kwaliteitsmanagement en zijn zo algemeen dat ze voor veel sectoren bruikbaar zijn. Er zijn ook recentelijk ISO 9001 normen ontwikkeld voor de zorgsector, de EN 15224 normen. Deze zijn voor alle subsectoren in de zorg geschikt en ook globaal opgesteld. 

De HKZ normen zijn sectorspecifiek. In de HKZ normen zijn zowel de ISO 9001 normen opgenomen als de normen die voor de desbetreffende sector belangrijk zijn zoals bepaalde wet- en regelgeving.
Zo staan er in de HKZ normen (ook wel het certificatieschema genoemd) voor tandartsenpraktijken normen die bepalen welke informatie een patiënt dient te krijgen bij inschrijving. In de ISO 9001 normen staan deze normen niet, want normen m.b.t. het inschrijfproces zijn niet voor iedere bedrijfstak relevant.
Door een uitgebreider normenschema  beschikt u na HKZ-certificering over zowel een ISO 9001 certificaat als een HKZ-certificaat en niet andersom. Indien u uw praktijkwerkboek op basis van sectorspecifieke HKZ normen opstelt, voldoet u aan alle eisen die voor u relevant zijn (ook bv. de  belangrijke WIP-richtlijnen). Indien u het boek uitbreidt met behandelprotocollen, heeft u een boek dat staat als een huis en waarin alle informatie is opgenomen die voor uw praktijkvoering zo belangrijk is. Let op, de certificaten dienen wel erkend te zijn! Daarover volgt meer informatie in de volgende nieuwsbrief. 
Forward to Friend
Share
Share
Tweet
Copyright © 2014 Invert Innovatie Management, Alle rechten voorbehouden.


Uitschrijven    Wijzig mijn gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp