Copy
NIEUWSBRIEF juli 2020 
Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier

TAO CENTRUM WESSEM

TAO NIEUWSBRIEF

JULI 2020
F O L L O W on F A C E B O O K F O L L O W on F A C E B O O K
TAO CENTRUM WESSEM TAO CENTRUM WESSEM
VRAGEN?  OPMERKINGEN? VRAGEN? OPMERKINGEN?
TAIJIQUAN TAIJIQUAN
In deze nieuwsbrief 

Inleiding

1. TAO en het boek der veranderingen 
2. Soefi parabel (Over constructief, opbouwend denken en handelen)
3. Wu-Wei (Je innerlijke rust behouden ongeacht de omstandigheden)
4. Taijiquan - Qigong - Jinggong
5. Taijiquan E-book
6. Hulpvraag uit Angola
 

INLEIDING

Constructief, opbouwend denken en handelen


Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken van de veranderingen waar wij momenteel allen, gewild of ongewild mee geconfronteerd worden.
  1. Gaat over de I Tjing, het boek der veranderingen. het teken PI staat voor Stilstand c.q. Belemmering.
  2. De Soefi parabel schets een beeld over een constructieve benadering.
  3. Gaat over "De kunst van terugkeer naar je oorspronkelijk natuur".
  4. Over de lessen Taijiquan-Qigong-Jinggong
  5. Het E-book Taijiquan
  6. Tot slot een hulpvraag uit Angola. Nancy Gottlieb zet zich in voor kinderen in Angola. Zit financieel problematisch ivm Corona. Dringend hulp is gewenst.
De vakanties staan voor de deur, wellicht reeds begonnen, veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Wil je de nieuwsbrief doorsturen naar geïnteresseerden, dan kan dat door te klikken op het envelopje hieronder.

Wil je reageren op de nieuwsbrief klik dan op het blauwe envelopje bovenaan de pagina.


 
Forward Forward

1. TAOISME

I Tjing, het boek der veranderingen


STILSTAND - BELEMMERING
In het boek der veranderingen wordt het teken Pi soms weergegeven als stilstand, dan weer als belemmering. Veel staat er stil. Maar l
ogischerwijs, na een dieptepunt volgt er weer een weg omhoog. 

TAO gaat uit van de Natuurlijke staat van de mens in verbondenheid met de aardse, zo je wil de kosmische ordening, natuur. Economisch, cultureel, sociaal, lijfelijk contact, alles staat stil en wel als een donderslag bij heldere hemel. In februari was dit nog een onvoorspelbaar gegeven. De natuur gaat zijn gang zonder oordeel over fout of goed. Als er lange tijd geen regen valt droogt alles uit. Dat kan je moeilijk de regen kwalijk nemen die zich 'schuilhoudt' nietwaar. Het is simpelweg de werking van de natuur. Ik geef mijn plantjes dan wel zelf water.
De spirituele kant van de zaak.

De Hemel (de drie yang lijnen) boven de Aarde (de drie onderbroken yin lijnen) beneden. Binnen het Taoïsme betekent dit dat zaken zich niet meer verbinden maar uiteen drijven, de drie yang lijnen (hemel) bewegen omhoog, de drie yin lijnen (aarde) bewegen omlaag. Conclusie: belemmering c.q. stilstand dus.
Draaien we het teken Pi om, de drie yang lijnen beneden en de drie yin (gebroken) lijnen boven, dus de Hemel beneden en de Aarde boven, zorgt dit voor verbinding, vereniging. De Hemel gaat omhoog, de Aarde naar beneden, ze verenigen zich dus. Yin en Yang zijn in balans. Conclusie: Verbinding, vereniging.

Covid-19, een ingrijpende, mondiale gebeurtenis, laat zijn sporen na in heel de samenleving. Hopelijk komt er over heel de wereld een kentering in de richting van: Meer oog voor WELZIJN, in plaats van steeds meer welvaart in de zin van ongebreidelde zucht naar meer, meer, meer in materiële zin. 
Meer oog voor de talenten, individualiteit, authenticiteit en creativiteit van eenieder.


Soms is het noodzakelijk om met het hoofd tegen de muur te lopen om tot zo een besef te komen. Althans, zo heb ik dat zelf enige malen mogen meemaken in mijn leven. Dat creëerde ook de kansen om op een andere wijze in het leven te staan. 

2. SOEFI PARABEL

Constructief, opbouwend denken en handelen


Jaren geleden maakte ik ooit een Kerstkaart met een Soefi parabel als tekst. Ook voor de huidige tijd nog zeer actueel, helder, krachtig en hoopgevend.
Lees eerst de onderstaande inleiding, de parabel volgt daarna.
De parabel is vertaald naar de situatie waar wij wonen, Wessem.

INLEIDING

Het is van alle tijden dat een deel van de bevolking rampspoed en wat dies meer zei meende te ontlenen aan de actualiteit. Eén herinnering staat mij nog helder bij.
Ik zat toen op HBS 1, 59 jaar geleden. Jehova's getuigen voorspelden het einde van de wereld, verkochten hun hele hebben en houden als voorbereiding op de ondergang van de wereld. Wij zaten met een wekkertje in het klaslokaal, het tijdstip waarop het ging gebeuren was bekend gemaakt. Er gebeurde echter niets, behalve dan dat er een hevige onrust was ontstaan bij nogal wat mensen. Angst is een slechte raadgever en brengt niets dan onheil. In die tijd was het ook nogal gebruikelijk dat er brieven rondgingen met de meest uiteenlopende onheilstijdingen. Als je zo'n brief kreeg werd je geacht deze aan minstens drie personen door te sturen. Zou je dat niet doen dan stond in ieder geval voor jou vast dat er groot onheil over jouw persoon zou komen. Ik zou niet iedereen de kost willen geven die, uit angst voor dit voorspelde onheil, die brief in drievoud doorstuurde. Daarmee de angst vergrotend ipv deze onzin te verscheuren en in de prullenbak te mikken. Niets nieuws onder de zon. Ook nu weer doen onheilstijdingen en complot-theoriën de ronde. Daarmee ook weer wantrouwen en angst vergrotend. Hier rust een verantwoordelijkheid bij de verspreiders! Los je eigen angst op en wees constructief!


DE SOEFI PARABEL

In het dorp Wessem wandelen vrijwel dagelijks een opa met zijn kleindochter. Beiden kunnen het heel goed met elkaar vinden. Via de oude historische kern wandelen ze richting Maas. Aan de oever van de Maas rusten ze even, zittend op het muurtje aan de kade, turend over het water. Opa is ietwat afwezig en zorgelijk, waarop zijn kleindochter vraagt: "Opa je kijkt zo bezorgd, is er iets"? Waarop opa antwoord: "Er vechten twee honden in mijn hart". De kleindochter vraagt: "Hoe heten die honden opa?" Waarop opa antwoord: "De één heet 'haat' en de ander heet 'liefde'". Kleindochter op haar beurt vraagt dan: "Opa wie van de twee gaat er winnen?" Opa's antwoord: "De hond die ik voed is de hond die gaat winnen".
 

3. Wu-Wei

De kunst van terugkeer naar je oorspronkelijke natuur

In de academische wereld wordt hier en daar ook de waarde gezien van de aloude Taoïstische kennis, erfgoed uit de Chinese Taoïstische cultuur. Eén van mijn leerlingen, gefascineerd door de professionaliteit en de kennis, maar vooral de rust waarmee allerlei adviseurs onze regering aansturen, vond op internet de inaugurale rede van Prof. Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.
Getiteld: Wu Wei.


"We zijn steeds gehaaster en worden geleefd en velen van ons zitten vastgeketend aan hun Smartphone. Ook als ziekenhuis hebben we steeds meer stress door de jacht naar kostenreductie en hogere productiviteit. Hierdoor ontstaat het risico dat we minder oog hebben voor onze omgeving en op zoek zijn naar snel succes. 
Oude Chinese denkers waren juist van mening dat succes in het leven verbonden is met het charisma dat iemand uitstraalt wanneer hij of zij volledig op zijn gemak is, en één is met zijn omgeving. Bij deze oude denkers was het toppunt van kennis hoe men in een toestand van Wu-Wei kon komen. 
Wu-Wei is de grondstelling van het taoïsme en betekent letterlijk ‘niet proberen’ of ‘niet doen’, maar het heeft eigenlijk niets te maken met inactiviteit. Het verwijst naar een geestestoestand waarbij iemand zich goed voelt en daarbij optimaal actief en effectief is. Mensen in Wu-Wei voelen alsof ze niets doen terwijl ze juist soepel een complexe situatie afhandelen. Het effectieve en correcte handelen bij iemand in Wu-Wei gaat vanzelf. 
Het is ontspannend en prettig en het lijkt in veel opzichten op het Westerse concept ‘flow’. Dit laatste is echter geassocieerd met individualiteit, daarentegen staat Wu-Wei voor een toestand waarin je deel uitmaakt van een groter geheel en je daarbij gelukkig voelt. 
Dus volgens de Wu-Wei gedachte kunnen we alleen moeiteloos met mensen omgaan wanneer we om die mensen geven en ontspannen zijn in hun gezelschap. En dit laatste is de uitdaging van de medewerkers van de Intensive Care Volwassenen als onderdeel van het Erasmus MC en van de regio Rijnmond."

Rede van Diederik Gommers in verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van het aanvaarden van het ambt van bijzonder hoogleraar met als leeropdracht Intensive care geneeskunde aan het Erasmus MC, faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam op 25 september 2015.

Voor de volledige versie van deze rede, klik HIER

4. Taijiquan - Qigong - Jinggong

Onvoorspelbaar wat betreft de start van het seizoen


Voor ons staat de veiligheid van onze leerlingen en die van ons voorop en is de voornaamste voorwaarde voor de start van onze activiteiten. Wij richten ons daarbij vooral op de aanbevelingen van de overheid en haar experts.
Eén en ander is dus momenteel nog zeer ongewis.
We blijven de actualiteit op de voet volgen en houden jullie op de hoogte.

MEDEDELING VOOR LEERLINGEN TAIJIQUAN
In een speciale editie volgt binnenkort een nader bericht met betrekking tot de ontwikkelingen binnen TAO CENTRUM WESSEM en enkele persoonlijke zaken die ons de afgelopen tijd noopten tot bezinning. Tevens informatie over het vervolg van de lessen.


MEDEDELING VOOR DIEGENEN DIE INSCHREVEN VOOR DE INTRODUCTIECURSUS.
Hierover ontvang je binnenkort een persoonlijke email.

5. E-book

Taijquan-Qigong-Jinggong


In het E-book kun je uitgebreide informatie vinden over Taijiquan-Qigong-Jinggong
  • Taijiquan brengt de kunst van het behoud van innerlijke rust ongeacht omstandigheden.
  • Qigong als fundament van de houding en een goede circulatie van Qi.
  • Taoïstische meditatie JingGong, rust- en ontspanningstraining, activeert het vermogen tot stilte en maximale ontspanning.

Talrijke handzame tips om je weerstand te verhogen en het immuun-systeem te versterken.

Klik op de foto hieronder om het E-book te downloaden.

6. Nancy Gottlieb

Hulpvraag uit Angola


Nancy was jaren geleden bij ons te gast (Ria's Bed & Kitchen and Beyond) en kwam met de volgende noodkreet.

HELP SAVE NANCY'S ENGLISH SCHOOL IN BENGUELA, ANGOLA   

Nancy zet zich met hart en ziel in voor deze kinderen, zonder haar hulp hebben ze geen toekomst. COVID-19 zorgt hier ook voor de nodige problemen. Wij steunen haar van harte.
Wil jij ook meesteunen? Bekijk dan zeker haar verhaal via de link hieronder. Alle hulp is meer dan welkom!  

Meer weten en/of doneren, klik HIER


47830834_1588873450318023_r.jpeg
Forward Forward

Hartelijke groeten
van
Wei You

(Jo Weyden)

 

Copyright © 2020 TAO CENTRUM WESSEM, All rights reserved.


Je wil veranderen hoe en of je deze emails wil ontvangen?
Je kunt je voorkeurs-instellingen aanpassen of uitschrijven van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp