Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev juli 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her
For andet år i træk er der samlet en stigning i antal ansøgere til læreruddannelsen - i år med hele 15 procent.


Stor søgning til professionshøjskolernes uddannelser

33.991. Så mange har i år søgt om optagelse på professionshøjskolernes uddannelser. Søgningen til læreruddannelsen stiger for andet år i træk

I dag tirsdag den 5. juli kl. 12.00 udløb fristen for at søge optagelse på en videregående uddannelse. 33.991 har valgt at søge ind på en professionshøjskole, som er på niveau med sidste års rekordoptag. Professionshøjskolerne uddanner til både det offentlige og private arbejdsmarked og til høj beskæftigelse.

”Det er positivt med en stor interesse for vores uddannelser, da de professioner, vi uddanner til, spiller en afgørende rolle på vigtige områder som sundhed, folkeskolen, dagtilbud og det sociale område. Dertil kommer de af vores uddannelser, som er rettet mod private aftagere. Der er brug for dedikerede og dygtige professionelle til både det offentlige og private arbejdsmarked, og derfor er det glædeligt, at så mange unge vælger vores uddannelser, ” siger Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskoler.

En uddannelse, der for andet år i træk oplever en stigende interesse blandt ansøgerne er læreruddannelsen, med en stigning i antal ansøgere på 15 procent.

Læs nyhed

Oversigt over søgning til professionshøjskolernes uddannelser (1. prioritet)
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 
15-06-2016 Høringssvar. Offentliggørelse af undervisnings- og vejledningstimer mv.
   
07-06-2016
   
06-06-2016
   
03-06-2016


Se de seneste fælles udpegninger her
 
01-06-2016   Udpegning. Udvalg om Ligestilling (dagtilbud, skoler og udd. institutioner)
   
01-06-2016 Indstilling til Rådet for Børns Læring
   
31-05-2016 Repræsentant til styregruppen vedr. markedsføring af danske videregående uddannelser i udlandet
   
25-05-2016 Indstillinger til medlemspost i Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning
   
25-05-2016 Indstillinger til medlemspost i Forum for Koordination af Uddannelsesforskning


Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler  

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk