Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev oktober 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her


Uddannelseskvalitet er mere end undervisningstimer

STUDIEAKTIVITET - Undervisningen er kernen i en videregående uddannelse, og vi vil som sektor gerne holdes op på uddannelseskvaliteten og især den læring, som kommer ud af undervisningen. Uddannelseskvalitet er dog en kompleks størrelse, og derfor er det endt med, at kvaliteten ofte sættes lig med de målbare undervisningstimer, selv om disse timer kun er en blandt flere relevante studieaktiviteter.
 
Læs debatindlæg


Få eksamensbeviset i din e-boks

STUDIEADMINISTRATION - For at være på forkant med en udvikling i retning af større variation i uddannelserne har professionshøjskolerne i fællesskab udviklet et system til elektronisk at håndtere de mange tusinde eksamensbeviser, der hvert år udarbejdes til studerende på de videregående uddannelser og på efter- og videreuddannelsesområdet.

Systemet afløser en række manuelle arbejdsgange i studieadministrationerne, hvor sidste led i kæden altid har været opsætning i en skabelon, print og putte bevis i kuvert med navn på den studerende.

Læs nyhed


God beskæftigelse til dimittender

ANALYSE - Danske Professionshøjskoler har i et analysenotat undersøgt dimittendernes beskæftigelse målt over en årrække, indfasningen på arbejdsmarkedet samt fordelingen på offentlig og privat sektor.

Analysenotatet viser bl.a., at dimittender fra professionshøjskolerne har en god beskæftigelse. Måles ledigheden for dimittenderne i 4.-7. kvartal efter dimission i 2013 er 8,8 pct. ledige. Til sammenligning er det 10,4 pct. af alle dimittender på videregående uddannelser.


Besparelser forringer videregående uddannelse

FINANSLOV - Gennemføres regeringens forslag til 2 %-besparelser på det videregående uddannelsesområde, vil det på professionsbacheloruddannelserne gå ud over kontakten mellem underviser og studerende på en lang række af vores samfundsbærende uddannelser til fx pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver.

Regeringens forslag til besparelser skal ses i lyset af, at professionshøjskolerne, som uddanner knap 4 ud af 10 dimittender fra de videregående uddannelser i Danmark, allerede er udfordret på at opretholde kvaliteten i uddannelserne.

Læs nyhed
 
Læs også:
Perspektiver på Finanslov 2017
Fakta om forslag til Finanslov 2017
DEBAT
 
Arbejdsdeling vigtigere end målstyring
Udgangspunktet for professionshøjskolernes anvendelsesorienterede forskning og udvikling er tæt samarbejde og partnerskaber mellem professionshøjskolernes medarbejdere og studerende, aftagerne på arbejdsmarkedet og andre uddannelses- og vidensinstitutioner. Det er bare ikke altid lige nemt at måle på en fælles skala.
Læs debatindlæg
 
Mål på samfundskvalitet og relevans
Forskning og innovation skal måles på relevans for samfundet og kvalitet i uddannelserne. Organisationen arbejder på en model for monitorering af sektorens resultater.
Læs debatindlæg
 
Godt for uddannelser med mere frihed i optagelsessystemet
Danske Professionshøjskoler er enige i, at der er et behov for mere frihed i optaget til de videregående uddannelser. Vores optagelsessystem skal tage mange hensyn og tilgodese både talent, social mobilitet og høj gennemførsel.
Læs debatindlæg


NØGLETAL - Danske Professionshøjskoler har netop udgivet “Professionshøjskolerne i tal 2016”. Man kan blandt andet læse, at sektoren i dag uddanner langt flere studerende for færre midler, da antallet af dimittender de seneste år er steget mens taksterne til undervisning er faldet.

Læs mere
Nyt job til Søren Nedergaard
 
NAVNE - Danske Professionshøjskolers direktør, Søren Nedergaard, har fået nyt job som kontorchef for Uddannelsespolitisk kontor i Styrelsen for Videregående uddannelser og fratræder derfor stillingen hos Danske Professionshøjskoler ved udgangen af oktober. Chefkonsulent Mette Thorsen konstitueres i Danske Professionshøjskolers direktørstilling, indtil en ny direktør er på plads. Vi ønsker Søren tillykke med det nye job og ser frem til et godt samarbejde i de nye roller.
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 

Se de seneste fælles udpegninger her
 


Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk