Copy
View this email in your browser
ISRAEL, DE PALESTIJNEN EN DE KWESTIE VAN APARTHEID

Volgens de in Canada geboren Israelische journalist en onderzoeker David Sheen, die onlangs op uitnodiging van vier organisaties waaronder docP in Nederland was voor het geven van een aantal presentaties, bestaan er onder Israelische kiezers vier “kampen”, als het gaat om hun zienswijze over de uiteindelijke toekomst van Israel en de Palestijnen. Verreweg het grootste kamp (79%) wil toe naar één staat, waarin joden een dominante positie hebben. Het op één na grootste kamp wil uit die staat de Palestijnen elimineren. Voor een onderbouwing zie de site van David Sheen.  

Op 18 juli 2018, heeft Israel de “Basiswet op de Joodse Natiestaat” aangenomen. Wegens het ontbreken van een Grondwet hebben basiswetten in Israel de status van een Grondwet. Deze basiswet over de Joodse Natiestaat verklaart dat Israel een natiestaat is van het joodse volk. Het is niet een natiestaat van al zijn bewoners, zoals bijvoorbeeld Nederland of Jordanië, maar alleen “van het joodse volk”.

De “Wet op de Joodse Natiestaat” gebruikt de naam Israel in twee constellaties:  “Israel” en de “staat Israel.  “Israel is het historische thuisland van het joodse volk, waarin de staat Israel werd opgericht”. De staat Israel is dus niet in 1948 gesticht in het geografisch omlijnde mandaatgebied Palestina , waarin joden na decennia van grootschalige immigratie nog altijd een minderheid vormden naast Palestijnen, maar “in Israel”, het niet geografisch omlijnde, mythische “thuisland van het joodse volk”. Met één pennenstreek worden de Palestijnen weggegumd, zowel uit het verleden, als uit heden en toekomst van de natiestaat. “Het verenigde Jeruzalem” is de hoofdstad van “Israel”. Verder ziet de basiswet joodse vestiging als een nationale waarde die zal  worden bevorderd en ontwikkeld.

Velen zien in deze Basiswet de start van een systeem van Apartheid. Maar wat is Apartheid, en is dit wel het beginpunt?

Wat is Apartheid?

Volgens het Internationale VN Verdrag inzake de onderdrukking en bestraffing van de misdaad van Apartheid ( de zgn. Apartheid Conventie) is de “misdaad van  Apartheid [….] van toepassing op onmenselijke handelingen begaan met het doel om overheersing door een raciale groep van personen over een andere raciale groep van personen te bewerkstelligen en systematisch te handhaven.”  De term apartheid werd aanvankelijk geassocieerd met Zuid Afrika, maar is nu in het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof opgenomen als “onmenselijke daden begaan in de context van een institutioneel regime van systematische onderdrukking en dominantie door een raciale groep over een andere raciale groep en gepleegd met de bedoeling om dat regime te handhaven”.

In de definitie van apartheid gaat het niet om geïsoleerde gevallen van racisme, hoe breed verspreid die ook mogen zijn. Het gaat om een in wetgeving verankerd systeem dat tot doel heeft dominantie van de enige raciale groep over de andere raciale groep te bewerkstellingen en de handhaven.

Is er wel sprake van een systeem?

Eind 2017 publiceerde de ESCWA in Beirut het rapport “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid” opgesteld door Richard Falk en Virginia Tilley. In dit rapport concluderen zij dat Israel een regime van Apartheid heeft gecreëerd dat het Palestijnse Volk als geheel discrimineert. Hun analyse wijst uit dat Israel schuldig is aan beleid en praktijken die volgens het Internationaal Recht voldoen aan de definitie van Apartheid.  Denk aan de “Wet op Terugkeer” die elke jood waar die zich ook bevindt het recht geeft naar Israel te emigreren, een recht dat aan Palestijnse vluchtelingen wordt onthouden. En denk aan Israelische wetgeving en statuten van organisaties (met name de Israelische Ontwikkelingsautoriteit of het Joods Nationaal Fonds die het beheer kregen over de eigendommen van Palestijnen, zowel die naar het buitenland waren gevlucht als binnenlandse Palestijnse vluchtelingen) die niet toestaan dat het management van deze eigendommen  overgaat in handen van niet-joden. En dit zijn maar twee van de vele voorbeelden.

Onder zware Israelische en Amerikaanse druk heeft de VN het gezaghebbende rapport van de ESCWA weer van de website gehaald. Gelukkig is het rapport daarmee niet weg: DocP en andere organisaties beschikken erover en werken ermee.

DocP gaat de komende tijd het apartheidsysteem in Israel niet alleen uit de doeken doen, maar vooral ook plannen maken om er nog beter de strijd mee aan te binden. Net als in Zuid Afrika moet ook in Israel de bijl gezet worden aan het apartheidsysteem.
We hopen dat onze abonnees ons daarbij moreel en financieel willen steunen!
Steun ons! Doneer met iDeal
Wil je ons voor langere tijd steunen met behulp van een zeer aantrekkelijke belastingregeling? Dat kan door middel van een jaarlijkse schenking, DocP kan u hierover informeren: info@docp.nl 
Copyright © 2018 docP, All rights reserved.

Je ontvangt deze email omdat je  geabonneerd bent op de docP Nieuwsbrief. Als je geen verdere informatie van ons wilt ontvangen kun je je hieronder uitschrijven.
update your preferences or unsubscribe from this list.