Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev maj 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her

Deltagerne til årsmødet var repræsentanter for studerende og ledelser i sektoren og fra Uddannelsesministeriet.


Årsmøde med fokus på videnspredning

Videnspredning og de udfordringer, potentialer og konkrete aktiviteter, der er forbundet med videnspredning i de mange forskellige offentligt- og privatrettede uddannelser, sektoren udbyder. Det var omdrejningspunktet for Danske Professionshøjskolers årsmøde, som blev afholdt på Hotel Koldingfjord torsdag den 12. maj.

Årsmødets keynote var den britiske professor Simon Goodchild, der leder et af de norske ”Sentre for Fremragende utdanning”. Han talte under titlen: ”Knowledge transfer: From R&D to sustainable, self-generating change in practice”.

Derefter var det fokus på videnspredning i et oplæg fra DMJX om forholdet mellem eksperter og medier efterfulgt af et oplæg fra UCN om studerende, der udvikler egen virksomhed som en del af deres uddannelse med adgang til viden fra mentorvirksomheder.

Den faglige del af årsmødet blev afsluttet med en præsentation af sektorens input til Uddannelses- og Forskningsministeriet om status på videnspredning, og potentialer og udfordringer på området.

Læs nyheden og se fotoserie fra årsmødet og præsentationer fra oplægsholdere

Rektor Erik Andreassen (tv) og bestyrelsesformand Bertel Johansen fra Maskinmesterskolen København til Danske Professionshøjskolers årsmøde 2016
 
Maskinmesterskolen København nu medlem af Danske Professionshøjskoler
 
Til generalforsamlingen 12. maj fik Maskinmesterskolen København fuldt medlemskab af Danske Professionshøjskoler.

Maskinmesterskolen København har siden 1. januar været tilknyttet Danske Professionshøjskoler via en associeringsaftale, som til generalforsamlingen i torsdags den 12. maj blev til et fuldt medlemskab.

Maskinmesterskolen København meddelte i forbindelse med aftalen i januar, at den fortsat vil bevare et tæt samarbejde med de øvrige maritime institutioner omkring udvikling af uddannelserne og de fælles, særlige rammevilkår for maritime uddannelser, men ser fordele i også at samarbejde med professionshøjskolerne omkring en række generelle uddannelses- og forskningsspørgsmål.

Danske Professionshøjskoler har nu 9 medlemsinstitutioner.

Deltagerne til uddannelsespolitisk topmøde (fra venstre) Bente Sorgenfrey, FTF, Ejner Holst, LO, Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler, Martin Damm, KL, Carsten Koch, Danske Professionshøjskoler og Bent Hansen, Danske Regioner. Foto: FTF
 
Topmøde med fokus på uddannelse

FTF, LO, Danske Regioner, KL og Danske Professionshøjskoler mødtes i april for at drøfte udvikling af uddannelserne med fokus på den gode undervisning. Målet med mødet var at blive enige om, hvordan parterne på nogle udvalgte, konkrete områder kan styrke arbejdet for at fremme god kvalitet i undervisningen – herunder at professionshøjskolerne udvikler en fælles strategi for den gode undervisning.

Parterne har samarbejdet i mange år, men sidste år fik samarbejdet en mere formaliseret ramme med det første politiske ’topmøde’, der fandt sted i januar 2015.

Læs nyhed

HF-studerendes adgang til videregående uddannelser må ikke begrænses
 
Gymnasieforlig bør ikke begrænse HF-studenters muligheder

I regeringens forslag til en gymnasiereform er der lagt op til at begrænse HF-studenters adgang til de lange videregående uddannelser. Det vil efter vores mening medføre en unødig blindgyde i uddannelsessystemet. I dag fortsætter næsten en femtedel af alle HF-studenter på lange videregående uddannelser. Sådan skriver Danske Professionshøjskoler i en fælles kronik med Danske Universiteter, Danske Erhvervsakademier og VUC.

Læs det aktuelle debatindlæg og tidligere udmeldinger om HF og gymnasiereformen på vores hjemmeside
Professionshøjskolerne vil udvikle fælles system til Facility Management
 
Det er virksomheden NTI CADcenter, som har vundet et udbud af en rammeaftale for et nyt Facility Management-system til professionshøjskolerne. Formålet er at skabe mere effektivt drift og vedligehold af bygninger.  Det nye system indgår i et effektiviseringsprogram, som Uddannelses- og Forskningsministeriet og professionshøjskolerne samarbejder om. Programmet blev etableret som en del af Finansloven for 2012 og råder over en samlet bevilling på 128 mio. kr. til fælles effektiviseringsløsninger til professionshøjskolerne.
Trepart: Behov for løft af efter- og videreuddannelse

Perspektiv på trepartsforhandlinger: En rundspørge blandt professionshøjskolerne viser, at der er et stigende behov for, at kompetenceudvikling af professionsuddannede sker tæt på og i samarbejde med praksis. Derfor tilrettelægges og gennemføres en stigende del af professionshøjskolernes efter- og videreuddannelser som særligt tilrettelagte forløb målrettet virksomheders og offentlige institutioners behov.

Se mere i Danske Professionshøjskolers notat om perspektiv på trepartsforhandlinger og barrierer for løft af efter- og videreuddannelse, med afsæt i Danmarks Statistiks nylig offentliggjorte data om efter- og videreuddannelse og rundspørgen til de syv professionshøjskoler.

Læs notat om løft af efter- og videreuddannelse (PDF)

Strandbar igen i år til folkemøde på Bornholm

Professionshøjskolerne deltager også i år med et samlet, fælles program til folkemødet på Bornholm den 16. – 20. juni. Konceptet med en strandbar som ramme for aktuelle debatter, aktiviteter, underholdning og møder videreføres fra sidste år. I år har strandbaren fået sin egen hjemmeside.

Følg med på www.professionsdebat.dk
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne, Medie- og Journalisthøjskolen og Maskinmesterskolen København.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 

Se de seneste fælles udpegninger her
 

Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk