Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev november 2016
Kan du ikke læse mailen, klik her


Pædagoguddannelsen i fuld gang med kvalitetsløft

Danske Professionshøjskoler og ledernetværket for pædagoguddannelsen tager konstruktivt imod EVA’s analyse af den nye pædagoguddannelse, der kun har godt to år på bagen. Analysen fra EVA indeholder flere interessante ting om pædagoguddannelsen, mener professionshøjskolernes talsmand for pædagoguddannelsen, Peter Møller Pedersen, som til daglig er uddannelseschef for pædagoguddannelsen på VIA.

Faglige udfordringer, studieintensitet og feedback arbejdes der på at få mere af på pædagoguddannelsen. Udviklingen går den rigtige vej, viser aktuel analyse fra EVA, som peger på både forbedringspunkter og positive elementer på landets største og samtidig billigste videregående uddannelse.

Læs nyhed


Stigning i efteruddannelse af folkeskolelærere
 
De seneste opgørelser for efteruddannelsesaktiviteter for folkeskolelærere viser, at flere og flere kommuner og folkeskoler vælger at prioritere kompetenceudvikling af deres medarbejdere. I skoleåret 2015/2016 har på landsplan 4.970 lærere været på efteruddannelse i et undervisningsfag, hvilket er en stigning på 110 procent i forhold til skoleåret 2014/2015, og i forhold til det første år, 2013/2014, er det fem gange så mange. Den udvikling glæder formand for danske professionshøjskoler, Harald Mikkelsen.

”Det er positivt, at der på landsplan samlet set er så stor en opbakning til en nødvendig kompetenceudvikling blandt lærerne. Den er vigtig, da folkeskolen ikke alene har en betydning for, hvordan man dannes som menneske og borger, men også for, hvordan vores børn og unge rustes til den videre vej i uddannelsessystemet. Vores fælles fokus på efteruddannelse er med til at styrke undervisningen og dermed børnenes læring.”


National forskning om studieaktivitetsmodellen

Studieaktivitetsmodellen besvarer et politisk krav om at styrke studerendes studieintensitet. Modellen indeholder imidlertid også potentialer i forhold til tilrettelæggelse af professionsbacheloruddannelserne i forhold til de studerendes studieaktivitet og til videndeling på tværs af uddannelser og institutioner. Derfor har professionshøjskolerne besluttet en fælles forskningsbaseret undersøgelse af modellens effekt.

Formålet med at undersøge studieaktivitetsmodellen som konkret sektoriel intervention er at frembringe viden om, hvordan professionsuddannelser og professionsdidaktik kan videreudvikles fremadrettet.

Læs nyhed
Debat
 
Velfærdsuddannelser rammes hårdt af nedskæringer
Med kortsigtede uddannelsesbesparelser risikerer politikerne at sætte ambitionerne om Danmarks som videnssamfund over styr. Uddannelser kræver investeringer, ikke nedskæringer
Læs debatindlæg
 

Lille plaster på besparelser og begrænsninger
Det er positivt med kvalitetspulje til videregående uddannelser som en del af en aftale om begrænsning af dobbeltuddannelser, men puljen står desværre langt fra mål med de massive besparelser som samtidig gennemføres på uddannelsesområdet
Læs debatindlæg
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 

Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dkSe de seneste fælles udpegninger her
 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk