Copy
Danske Professionshøjskoler - Nyhedsbrev marts 2017
Kan du ikke læse mailen, klik her

 
Læreruddannelsen klar til flere studerende

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at omkring hver tiende lærerstilling i folkeskolen er besat med én, der har en studentereksamen som højeste uddannelse. Det er en udvikling, professionshøjskolerne og læreruddannelsen arbejder målrettet for at rette op på med en række initiativer.

Læs kommentar til analysen


22.841 har professionshøjskoler som 1. prioritet


57.932. Det er antallet af ansøgninger, som professionshøjskolerne samlet har modtaget til sine uddannelser gennem kvote 2, hvor der var frist for at søge den 15. marts. Heraf har 22.841 ansøgere valgt professionshøjskolerne som 1. prioritet.

Det endelige tal for søgningen kendes først i løbet af de kommende dage, men som det ser ud nu, er der 2.4 procent færre ansøgere i forhold til søgningen sidste år. Den lille nedgang kommer efter flere års stigninger i den samlede søgning til professionshøjskolerne.


Konference om det bedste match

 
Der sker store forandringer på arbejdsmarkedet, som de kommende år vil stille tilsvarende store krav til uddannelsessystemet. Ikke mindst til de kompetencegivende videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse.

Den udfordring dannede rammen for professionshøjskolernes konference om matchet mellem uddannelse og fremtidens arbejdsmarked, som blev afholdt på Nationalmuseet torsdag den 2. marts 2017. Målgruppen for konferencen var professionshøjskolernes samarbejdspartnere.

Se ministerens tale, præsentationer af case og pointer fra paneldiskussionen

Se fotogalleri fra konferencen her


Ny direktør er tiltrådt

 
Ny direktør i Danske Professionshøjskoler, Inge Friis Svendsen tiltrådte 15. marts. Hun kommer fra en stilling som vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen.

Med valget af Inge Friis Svendsen har professionshøjskolerne fået en direktør med solid ledelseserfaring fra en politiske ledet organisation og et stærkt netværk. Dertil kommer kendskab til uddannelsesområdet, da Inge Friis Svendsen blandt andet fra 2013 – 2015 var kontorchef for Moderniseringsstyrelsens kontor for undervisning og forskning.

Læs nyheden om Inge Friis Svendsen som ny direktørIdekatalog om feedback

Feedback har afgørende betydning for undervisere og studerende. I et fælles idékatalog præsenteres overvejelser og viden om, hvordan undervisere og studerende kan bruge feedback i professionsuddannelserne. Idéataloget er udarbejdet på foranledning af en arbejdsgruppe bestående af de studerendes faglige organisationer, Dansk Magisterforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske Professionshøjskoler med henblik på at styrke feedback til de studerende på professionsbacheloruddannelserne.

Gruppens opgave var at samle viden om og definere fælles koncepter for feedback samt sikre, at feedback forankres i professionsbacheloruddannelserne.

Læs idekataloget om feedback (pdf)
DEBAT

Uddannelseszoom uegnet til nyt bevillingssystem

Det er nu efterhånden halvandet år og tre uddannelsesministre siden, at regeringen bebudede et nyt bevillingssystem, som skal erstatte det nuværende taxametersystem for uddannelsessektoren. Siden har vi ventet i spænding. For uddannelsesinstitutionerne er det meget afgørende, hvilken ’nøgle’ statens midler til driften af de videregående uddannelser bliver fordelt efter.  Hvis kvalitet og relevans er udgangspunktet for det nye bevillingssystem, så bør uddannelsernes performance måles på andet end uddannelseszoom.

Læs debatindlæg

 

Dannelse er væsentlig for fremtidens professionelle

En af Søren Pinds første gerninger som ny uddannelses- og forskningsminister var udmeldingen om genindførsel af et filosofikum på alle videregående uddannelser. Ikke som det gamle, der blev nedlagt på universiteterne i 1971, men et nyt opdateret filosofikum 2.0. Et filosofikum 2.0 indført på alle videregående uddannelser er en spændende ide. Konkret vil den dog udfordre professionsuddannelserne, da andre uddannelsesaktiviteter i givet fald vil skulle prioriteres ned.

Læs debatindlæg
Høringssvar og udpegninger
 
Danske Professionshøjskoler udarbejder og koordinerer sektorens fælles høringssvar og udpegninger til ministerier, myndigheder, institutioner med videre. De fælles høringssvar og udpegninger udarbejdes på baggrund af input fra professionshøjskolerne og Medie- og Journalisthøjskolen.
 

Se de seneste fælles høringssvar her:
 

Se de seneste fælles udpegninger her
 

Se flere Høringssvar fra Danske Professionshøjskoler

Se alle høringssvar på høringsportalen.dk 
Share
Tweet
Forward
+1
Share
FAKTA OM DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER   

Danske Professionshøjskoler er en interesseorganisation for de syv danske professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Maskinmesterskolen København. Danske Professionshøjskoler er også det forum, hvor medlemsinstitutionerne kan tage fælles initiativer, drøfte fælles problemstillinger og repræsentere sig samlet i forhold til samarbejdspartnere, aftagere, politikere, ministerier mv.

Danske Professionshøjskolers medlemmer uddanner til både den private og offentlige sektor i alle dele af landet. Professionshøjskolerne står for godt en tredjedel af optaget og af dimittenderne på det videregående uddannelsesområde. Medlemmerne har de tre største videregående uddannelser i Danmark og uddanner til de meget store professioner og erhverv, som udgør et fundament for nuværende og kommende borgeres velfærd, innovationsevne og vækstkapacitet.


Nyhedsbrevet er udarbejdet af:
Kommunikationschef David Erichsen de@uc-dk.dk,  tlf. 31 40 99 85

Kommunikationsmedarbejder Christian Noer Snorgaard cns@uc-dk.dk, tlf. 21 26 86 35

Afmeld nyhedsbrev
          Danske Professionshøjskoler                 Ny Vestergade 17, st.tv.                   1471 København K
          Telefon: 3338 2200                                 E-mail: uc-dk@uc-dk.dk                    Hjemmeside: www.uc-dk.dk