Copy
Se mailen i din browser

Studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne: Uddannelsesinvestering på 600. mio. årligt skal klæde 50.000 studerende bedre på

Med afsæt i regeringens reformudspil ’Danmark kan mere 1’ peger studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne nu på, hvordan nogle af de 2,5 mia. kr., regeringen har afsat til investeringer i uddannelse, bør bruges: Der skal investeres 600 mio. kr. årligt i et markant kvalitetsløft af lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelserne. Det skal klæde de knap 50.000 studerende på til at skabe bedre velfærd for børn, unge, ældre og udsatte borgere.

Det er otte organisationer, der tilsammen repræsenterer studerende, undervisere og ledere på professionshøjskolerne, der står bag det fælles udspil om at investere 600 mio. kr. årligt i lærer-, pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelsen: Studenterforum UC, Lærerstuderendes Landskreds, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, DM – akademisk fagforening, Dansk Sygeplejeråd og Danske Professionshøjskoler.

De otte organisationer foreslår, at investeringen konkret skal bruges til flere timer på uddannelserne, en større andel øvelsestimer og et bedre samspil mellem professionshøjskoler og praktiksteder om den studerendes faglige udvikling. 

Se hele pressemeddelelsen
Læs udspil
Danske Professionshøjskoler på Twitter
Facebook
LinkedIn
Copyright © 2018 Danske Professionshøjskoler All rights reserved.
www.danskeprofessionshøjskoler.dk

Skriv til os:
info@dkprof.dk

Her kan du opdatere dine oplysninger og afmelde dit abonnement