Copy
Se nyhedsbrev i browser  
30. januar 2020

Professionshøjskolernes forskning forbedrer danskernes hverdag

En evaluering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at professionshøjskolernes forskning og udvikling er i vækst. Det er vigtigt, fordi forskningen ofte har direkte effekt i borgernes hverdag - i folkeskolen, daginstitutioner, sundhedssektoren og meget mere. Vi ser nærmere på forskningens rolle, og i artiklerne nedenfor er der konkrete eksempler på forskning, der gør en forskel.

En hjælpende hånd til plejefamilier

Et fireårigt projekt vil forsøge at finde nye redskaber, der støtter plejefamiliers arbejde med at sende plejebørn godt på vej i livet.

Playful Learning: Leg skal styrke børns kreative og eksperimenterende tilgang

Professionshøjskolerne arbejder på højtryk med at udvikle en ny professionsdidaktik, som i højere grad har en legende tilgang til læring. Ambitionen er, at forskningen styrker danske børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden.

Ny viden understøtter den demokratiske samtale

Et forskningsprojekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole har ledt efter løsningen på mediernes udfordringer. Efter 101 interviews og en gallupundersøgelse med 2.000 borgere er forskere tættere på svaret, og det har stor betydning for den demokratiske samtale.

Videnregnskabet 2018

Videnregnskabet 2018 opgør nøgletal for professionshøjskolerne inden for finansiering, forskningsaktivitet, FORSK2025-temaer, medarbejderkompetencer, videnomsætning og viden til professionerne.
 

Danske Professionshøjskoler på Twitter
LinkedIn
Danske Professionshøjskoler på Facebook
Danske Professionshøjskolers hjemmeside
Copyright © 2020 Danske Professionshøjskoler All rights reserved.
www.danskeprofessionshøjskoler.dk

Skriv til os:
info@dkprof.dk 

Her kan du opdatere dine oplysninger og afmelde dit abonnement