Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries.
UPDATE - Brainport Industries
› 22 december 2017
John Blankendaal

Helaas kon de bouwstartbijeenkomst van de Brainport Industries Campus vanwege winterse omstandigheden niet doorgaan, maar desondanks wordt er met veel inzet gewerkt aan de bouw. We starten in het nieuwe jaar met de uitrol van het innovatieprogramma waar we u al eerder over hebben geinformeerd.  Heeft u ideeën of wensen voor activiteiten, laat het ons dan weten. Brainport Industries is tenslotte van voor en door de leden. Graag wensen wij u fijne feestdagen en een heel goed en succesvol, maar vooral gezond 2018 toe.  En natuurlijk veel plezier gewenst met het lezen van deze nieuwsbrief.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

Nieuw lid

Wij verwelkomen de firma Alligator Plastics als lid van Brainport Industries. Bekijk hier het actuele ledenbestand van Brainport Industries.

hr community bijeenkomst 

Op verzoek van enkele leden van de Brainport Industries HR Community wordt op donderdag 18 januari 2018 een bijeenkomst georganiseerd. Thema is recruitment. Leden van Brainport Industries hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Meer informatie en aanmelding via Jolanda Leenhouts

Technologie

Eerste schakels in de keten werken volledig digitaal

Tijdens de bijeenkomst van het Fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN) op vrijdag 15 december jl. hebben de leden van het project 'Schakels in de Keten' hun voortgang gepresenteerd aan elkaar. De voortgang per partner varieerde van net begonnen tot al bijna klaar, omdat er continu nieuwe partijen aanhaken bij het fieldlab en dus de ene partner al twee jaar betrokken is terwijl de ander voor het eerst aan tafel zat. Wat alle partijen delen is een groot enthousiasme en daadkracht. Zo zijn dit jaar al de eerste werkende schakels opgeleverd (tussen klant en leverancier met daarbij hun ERP pakketten en Service Providers).  Zeer nuttige tips werden uitgewisseld aan de hand van de opgedane ervaringen en ter plekke ontstonden mogelijkheden voor nieuwe schakels.
Diverse partijen zijn nog op zoek naar (meer) partners om samen digitale berichten (orders, forecasts, facturen enz.) mee uit te wisselen. Bij interesse in deelname of vragen kunt u contact opnemen met John Blankendaal.

CTO-club voor Toeleveranciers: in gesprek met OEM-ers

Een belangrijk onderwerp voor toeleveranciers is: “Hoe omgaan met risico’s in klant-leverancier-relatie?”. Na een bijeenkomst in mei over dit onderwerp hebben we in november enkele cases besproken, om zo van elkaar te leren.
Deelnemers van de CTO-club voor Toeleveranciers hadden de behoefte om dit ook met de klant, OEM-ers, te bespreken. Daarom was er op 7 december een bijeenkomst waarbij ook deze groep aanwezig was. Wim Steenbergen heeft een boek geschreven over deze samenwerking. Daarom was hij uitgenodigd om als intro een presentatie te geven over dit onderwerp. Daarna ontstond een levendige discussie die we als aanzet wilde laten fungeren voor toekomstige stappen om de samenwerking te verbeteren. We zullen bekijken hoe we hier een vervolg aan kunnen geven. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 1 februari a.s. Leden hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Lees meer over de CTO Club voor Toeleveranciers... 

martin van den brink award

Op 7 juni 2018 organiseren we de 3e editie van de Martin van den Brink Award met een galadiner en een talentenmarkt voor PhD’s in het Evoluon in Eindhoven tijdens de Dutch Technology Week. De Martin van den Brink award wordt uitgereikt aan een systeemarchitekt die aantoonbaar meegewerkt heeft aan het succes van de Nederlandse high tech industrie. Leden van Brainport Industries en de Dutch Society for Precision Engineering nodigen we uit om deel te nemen aan het galadiner. Meer informatie via j.leenhouts@brainportindustries.nl of annemarie.schrauwen@dspe.nl

Markt

Hannover Messe 2018

Van 23 t/m 27 april 2018 vindt de grootste industriebeurs ter wereld plaats. Omdat deze beurs is aangemerkt als strategische beurs door de topsector HTSM, gaat een groot contingent Nederlandse bedrijven mee naar Hannover. In hal 4 staat het grootste contingent Nederlandse toeleveranciers en zij vormen het 'Dutch Industrial Supply pavillion. Hierin werken Koningklijke Metaalunie, Mikrocentrum, NEVAT en Brainport Industries samen om de bedrijven zo goed mogelijk te positioneren. Niet alleen met een aansprekend standconcept, maar ook met een interessant lezingenprogramma gedurende de week, ontvangsten van diverse internationale delegaties, netwerkevenementen, enz. zodat bedrijven optimaal in staat worden gesteld om zaken te doen. Op vrijdag 12 januari 2018 wordt een deelnemersbijeenkomst georganiseerd voor de bedrijven die deel willen nemen in het paviljoen van Brainport Industries. Aanmelding en meer informatie via John Blankendaal. 

Bezoek Medizintechnik Holland op de W3+ Fair

Namens de leden van Medizintechnik Holland, nodigen wij u van harte uit om ons te bezoeken tijdens de W3+ Fair in Wetzlar op 21 en 22 februari 2018. Meer informatie en gratis toegangskaarten vindt u op onze speciale (Duitstalige) website.

Mens

BBL leerlingen in nieuwe beroepenfilms

De beroepenfilm die gebruikt wordt bij de voorlichtingsmomenten van BI College was aan vernieuwing toe. Om deze reden zijn we afgelopen maanden op zoek gegaan naar leerlingen bij onze lid bedrijven die een bbl opleiding volgen en een aansprekende hobby hebben. Door hobby- en werkomgeving in beeld te brengen van de bbl leerling hopen we nog dichter bij de 2e, 3, en 4e vmbo/havo leerling te komen. En ook de ouders willen we hiermee bereiken. Identificatie met hobby en daaropvolgend de bbl opleiding/beroep is een belangrijke eerste stap richting interesse. Dus gaven we de bbl leerling een selfie stick met de vraag om zijn of haar hobby te vloggen. Met een cameraman zijn we de werkvloer opgegaan en hebben de bbl leerlingen in beeld gebracht. Wij zijn enorm trots op het resultaat! Bekijk hier de filmpjes!


 

brabant robot challenge 2018

Onze partner Fontys Centre of Expertise HTSM werkt mee aan de tweede editie van de Brabant Robot Challenge 2018.
Deze Challenge is een leergang waarbij studenten werken in multidisciplinaire projectgroepen aan het oplossen van een vraagstuk van een bedrijf of instelling rondom robotica in de zorgsector. Lectoren en hoogleraren verzorgen lezingen en tutoren begeleiden de studententeams.
De Challenge is exclusief voor studenten van Tilburg University, Technische Universiteit Eindhoven, Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen.
Leden van Brainport Industries worden uitgenodigd hun vraag in te dienen bij de teams vóór 15 januari 2018. Contactgegevens en meer informatie op www.brabantrobotchallenge.nl 

pilot 'Brainport Stars' van start

Om technische talenten te behouden, zijn Brainport Industries en zes high tech bedrijven onder leiding van Brainport Development de pilot 'Brainport Stars' gestart. Philips, ASML en Thermo Fisher Scientific werken hierin samen met toeleveranciers Frencken, NTS en KMWE. De pilot start op 1 januari 2018 en duurt in principe tot eind 2018.  Het is het doel van de initiatiefnemers om de pilot na de pilotperiode op te schalen en meer OEM’s en toeleveranciers te laten aanhaken. Lees meer over de pilot en informatie via John Blankendaal.

de kracht van 50-plus

Op woensdag 24 januari 2018 (vanaf 15.00 uur) vindt bij het ROC Ter AA Helmond een bijeenkomst plaats over ‘De Kracht van 50-plus’ en de mogelijkheden hiervan voor uw organisatie. Tijdens deze bijeenkomst zal specifiek ingegaan worden op de twee leerwerktrajecten 'Data Protection Officers' en 'Programmeurs' en de mogelijke gevolgen voor organisaties door de strengere eisen in het kader van de de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' AVG. Tevens is de 24e januari een goed moment om in gesprek te komen met de kandidaten die deelnemen aan de leerwerktrajecten. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Brainport Development. Meer informatie en aanmelding via Ton Hagelstein.

Dutch Technology Week

Van 4 t/m 9 juni 2018 vindt de 7e editie van de Dutch Technology Week plaats. Brainport Industries is vanaf de start een trotse sponsor van deze technologie promotieweek. Leden worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan de diverse activiteiten die gedurende deze week georganiseerd worden (zie de e-mail die op 4 december aan de hoofdcontactpersonen is gestuurd). Op zaterdag 9 juni wordt de week afgesloten met de High Tech Ontdekkings Route waarbij op diverse hotspots bedrijven laten zien en ervaren hoe leuk het werken met techniek is. Heeft u interesse in deelname, neem dan contact op met John Blankendaal.

Agenda

Datum & Locatie Bijeenkomst Rol Informatie
12-01-2018, Eindhoven
Deelnemersbijeenkomst Brainport Industries Hannover Messe 2018
partner
18-01-2018, Eindhoven
HR Community: thema recruitment
31-01-2018, Hengelo
Technische bijeenkomst
01-02-2018
CTO Club voor Toeleveranciers
besloten bijeenkomst
02-02-2018, Helmond
Technasium Netwerkbijeenkomst
21/22-02-2018, Wetzlar
W3+ Fair 
Medizintechnik Holland
23/27-04-2018, Hannover
Hannover Messe 2018
partner
04/09-06-2018
Dutch Technology Week
partner
07-06-2018, Eindhoven
Martin van den Braink Gala Award
partner
Brainport Industries - Your high tech open supply chain
Copyright © 2017 Brainport Industries