Copy
In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries.
UPDATE - Brainport Industries
› 27 maart 2017
John Blankendaal

Voorwoord

In deze nieuwsbrief praten we u graag bij over de ontwikkelingen van Brainport Industries. Het innovatieprogramma HTSM is door de provincie Noord-Brabant vastgesteld en daarmee gaan zo'n 75 bedrijven en ondersteund door kennisinstellingen, onderwijs en overheid aan de slag op de Brainport Industries Campus. In dit programma wordt door bedrijfsleven en overheid ca. 30 miljoen Euro geïnvesteerd.  Indien relevant zijn we aanwezig bij diverse bijeenkomsten en evenementen om Brainport Industries verder uit te dragen. Graag tot ziens bij een van deze gelegenheden. Tot die tijd wens ik u veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief.

John Blankendaal, Managing Director Brainport Industries

 

omgevingsvergunng voor Brainport industries campus

In navolging op het vastgestelde bestemmingsplan door de Raad van State hebben burgemeester en wethouders van de Gemeente Eindhoven op 23 december 2016 de omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van de Brainport Industries Campus cluster 1 met bijbehorende parkeergarage. Op 4 februari 2017 is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden zodat er op korte termijn gestart kan worden met de realisatie. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van dit unieke concept. Lees meer...
 
 


 

Bedrijfsbezoeken

Het eerste bedrijfsbezoek van dit jaar vond afgelopen week plaats bij de firma Beltech met een goede opkomst, een vertrouwelijke en open sfeer en interessante gesprekken. 
Op woensdag 28 juni zijn we te gast bij tbp electronics in Dirksland. het thema zal zijn zijn: het internet der dingen ofwel industrie 4.0. Hiervoor zijn de contactpersonen op persoonlijke titel uitgenodigd. Diverse leden hebben zich reeds aangemeld.

Technologie


 

 

Innovatie programma vervolg

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geinformeerd over het innovatie programma. In opvolging daarvan praten we u nu bij over het fieldlab 'The Smart Connected Supplier Network'. Dit fieldlab richt zich op het met slimme ICT stroomlijnen en verbeteren van het industriële proces.  Lees meer...


 

Aerobics binpicking

Het project Aerobics is inmiddels verlengd. Tijdens deze laatste fase van het project wordt er gewerkt aan de realisatie/afronding van een aantal demonstrators door de betrokken hogescholen (Avans, HU & Fontys) in samenwerking met een aantal industriepartners. Bij Fontys wordt de huidige demonstrator uitgebreid door na het grofweg pakken van producten uit een bak m.b.v. een 3D-vision camera, de producten nogmaals te inspecteren/ nauwkeuriger te lokaliseren m.b.v. een 2D-camera.
  

CTO Club voor toeleveranciers

In samenwerking met Brainport Industries is The House of Technology in 2016 gestart met de CTO-club voor toeleveranciers. Hier komen technisch verantwoordelijken van toeleveranciers bij elkaar om over gezamenlijke vraagstukken te praten. De onderwerpen hebben te maken met de organisatie en strategie van een bedrijf. Op 30 maart staat de volgende bijeenkomst gepland. Lees meer...
 
 

Markt

hannover messe 2017

De grootste Industriële vakbeurs ter wereld wordt gehouden van 24 t/m 28 april 2017. Evenals voorgaande jaren trekt Brainport Industries weer samen op met Koninklijke Metaalunie, Nevat, Mikrocentrum en Holland Innovative en zij vormen in hal 4 het Dutch Industrial Supply Pavillion. Dit jaar zetten we in op een aantrekkelijk lezingprogramma gedurende de gehele week. Veel bedrijven hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een artikel over hun bedrijf, innovatie, enz. te laten maken. De start-ups in hal 4 werken samen met die in hal 3 en zij organiseren een heuse pitch contest. We verwachten bezoek van diverse bewindslieden en delegaties waarvoor we samenwerken met het RVO, de ambassades en coordinatoren in hal 2, 8 en 27. Daarnaast organiseren we activiteiten met Duitse netwerkorganisaties, leden met Duitse 'moeders' bieden tours aan. Kortom het wordt een intensieve week, waarin we de Nederlandse toeleveranciers zo goed mogelijk positioneren. Onze koning wordt niet vergeten want op donderdag brengen we een gezamenlijk toast uit op zijn verjaardag. Wilt u ons komen bezoeken, download dan een gratis toegangskaart via de banner in dit bericht. Vergeet niet om de toegangskaart te activeren voordat u vertrekt. Graag tot ziens in Hannover!

Medizintechnik Holland: 2017 staat in het teken van "realiseren"

Sinds 1 oktober 2015 loopt het Partners voor International Business Programma (PIB) “Medizintechnik Holland” (voorheen IntoMedBizz). 
Dit jaar staat in het teken van realiseren. Startpunt was de W3+ Fair in Wetzlar in februari. De Nederlandse bedrijven ervoeren duidelijke herkenning en acceptatie bij de Duitse standhouders, media en bezoekers. Maart staat in het teken van het onderhoud van het netwerk in Baden-Württemberg en Beieren voor concrete B2B-mogelijkheden. Op de MT-Connect (MedTech beurs, midden juni) in Neurenberg wordt een collectieve stand alsmede een congresgedeelte georganiseerd. Het najaar staat in het teken van een exclusief matchmakingevent en deelname aan o.a. het Innovationsforum van MedicalMountains in Tuttlingen. Lees meer over de activiteiten.
 

Koninklijke missie naar Jena

Van 7 t/m 9 februari organiseerde het RVO een handelsmissie naar Jena met in haar gevolg het Koninklijk paar. John Blankendaal maakte deel uit van de high tech tour en hij had de eer om aan Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima Brainport Industries te presenteren. Dit gebeurde aan de hand van een door KMWE verstrekte wafer carrier. De missie heeft geleid tot een intensivering van de relaties met Duitse ondernemers en kennisinstellingen.

Mens
Tech Event bij
NTS Botech Helmond


 

update van het Brainport Industries College

De Tech Events die bij de leden van BI College deze maanden georganiseerd worden, zijn drukbezocht door enthousiaste leerlingen met vaak ook hun ouders. De techniek binnen de verschillende bedrijven zelf zien, ervaren én beleven is hierbij het motto. Parallel aan de Tech Events worden de eerste intakegesprekken gevoerd met de aangemelde kandidaten. Inmiddels zijn er zo’n 75 beschikbare leerwerkbaanvacatures bij de leden van BI College. Meer weten over BI College? Half april wordt de nieuwe College Update verstuurd.  
 


 

high tech Inspiratiesessies

Innoveren vraagt om samenwerking: met name voor het mkb is het aangaan van allianties met andere bedrijven en met kennis- en onderwijsinstellingen van groot belang om te komen tot innovaties. Daarom organiseert Fontys in samenwerking met de Kamer van Koophandel en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en ondersteund door Brainport Industries een tweetal bijeenkomsten waar bedrijven en instellingen inspiratie voor innovatie kunnen opdoen. Op 20 april is het thema adaptive en collaborative robots. Op 11 mei gaat het over concurrentiekracht versterken met Additive Manufacturing. Lees meer...
 

Update van het Teclab

Het Teclab heeft haar cursusaanbod uitgebreid met een aantal CAM-cursussen en programmeren aan de machine.
Op dit moment wordt er in de werkplaats van het Teclab een werkplek voor robotlassen ingericht waar vanaf september 2017 trainingen verzorgd zullen worden. We zijn nog op zoek naar goede merkonafhankelijke software om de installatie off-line te kunnen programmeren.
Eind februari is Teclab in samenwerking met Summacollege gestart met de opleiding werkvoorbereider BBL 4. Deze opleiding is opgezet voor medewerkers die al werken als werkvoorbereider of medewerkers die een deel van hun te werkstelling als werkvoorbereider werken.Ook bij deze opleiding werken we in kleine groepen en wordt het grootste deel van de technische lessen door bedrijfsspecialisten verzorgd. Meer informatie...
 

Dutch Technology Week 2017

Van 15 t/m 20 mei 2017 vindt de 6e editie van de Dutch Technology Week (DTW) plaats. Tijdens deze week wordt voor diverse doelgroepen een scala aan activiteiten georganiseerd om hen kennis te laten maken met techniek. Brainport Industries is vanaf het begin een trotse sponsor en veel leden doen minstens zo enthousiast mee aan activiteiten als de Young Talent Tour, Night of the Nerds, Quiz Night XL of ze organiseren zelf een activiteit zoals Sioux CCM Mechatronics Trophy. Op zaterdag wordt de DTW afgesloten met de High Tech Ontdekkings Route met 5 hotspots in de Brainport regio en vier hotspots in Noord-Nederland. Interesse om mee te doen? Meld je dan snel aan bij Jolanda Leenhouts.
 

fontys high tech event tijdens dtw

Innovatieve ondernemers nodigen we uit op dinsdag 16 mei van 15 tot 19 uur in het Klokgebouw in Eindhoven. Topsprekers en een beursvloer met specialisten over onderwerpen als addaptive robotics, interaction design, business entrepreneurship, 3D printing, electric drive, distributed sensor systems, agro-mechatronics. Het totale programma is vanaf 5 april bekend via de website. Wil je nu al op de gastenlijst, stuur dan een e-mail naar Cees Adriaanse. 

Agenda

Datum & Locatie Bijeenkomst Rol Informatie
28-03-2017, Leiden
ZIE 2017
Partner en spreker
3o-03-2017, Eindhoven
Where science meets business
12-04-2017, 's-Hertogenbosch
Holland High Tech voorjaarsevent: internationalisering
13-04-2017, Venlo
Demomiddag mobiele robots logistiek
20-04-2017, Eindhoven
High Tech Inspiratiesessie over Adaptive en Collaborative Robots
Partner
24/28-04-2017, Hannover
Hannover Messe 2017
Standhouder en spreker
08/09-05-2017, Eindhoven
Biomedica
11-05-2017, Eindhoven
High Tech Inspiratiesessie over concurrentiekracht versterken met Additive Manufacturing
Partner
12-05-2017, Venlo
Demomiddag mobiele robots logistiek
15-05-2017, diversen
Dutch Technology Week
Partner en deelnemer
Brainport Industries - Your high tech open supply chain
Copyright © 2017 Brainport Industries